Народни посланик Игор Остојић Министарству просвјете и културе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Игор Остојић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Шестој сједници одржаној 15. септембра 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

Докле се стигло са израдом закона о високом образовању, и да ли ће он бити упућен на јавну расправу на оба јавна универзитета, уз молбу да буде остављено довољно времена академској јавности да упути примједбе на сачињен текст закона?

 

ОДГОВОР:
Број: 07.032/011-282/15

Датум: 07.10.2015.године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ

Предмет: Одговор на посланичко питањеУ складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), достављамо вам одговор на посланичко питање народног посланика Игора Остојића, постављено на шестој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној дана 15, 16. и 17. те 21, 22. и 23. септембра 2015. године, а поставио  је сљедеће питање:

„Докле се стигло са израдом Закона о високом образовању, и да ли ће он бити упућен на јавну расправу на оба јавна универзитета, уз молбу да буде остављено довољно времена академској јавности да упути примједбе на сачињен текст закона?“

Одговор:

Рјешењем министра просвјете и културе формирана је радна група чији је задатак да изради Нацрт закона о високом образовању и да исти у складу са Смјерницама за поступање републичких органа управе о учешћу јавности и консултацијама у изради закона („Службени гласник Републике Српске“, бр.123/08 и 73/12) учини доступним свим заинтересованим органима и појединцима ради давања евентуалних мишљења, приједлога и сугестија, те у складу са тим, предложи нацрт закона, а потом приједлог наведеног закона упути у даљу процедуру. У раду радне групе, поред представника Министарства просвјете и културе, учествују представници оба јавна универзитета, Ректорске конференције Републике Српске, Савјета за развој високог образовања и осигурање квалитета, Синдиката образовања, науке и културе и представник Уније студената Републике Српске. Приликом израде нацрта и приједлога горе наведеног закона предлагач закона консултује академску заједницу, а с обзиром да је ријеч о закону којим се уређују питања која су од посебног значаја за грађане и о којима је неопходно да се најшире консултују заинтересовани органи и организације, научне и стручне институције, надамо се да ће Народна скупштина исти упутити и на јавну расправу.

 

                                                                                                                       М И Н И С Т А Р

                                                                                                                    др Дане Малешевић

 

 

15.09.2015

Име посланика:

Сазив: 
9