Народни посланик Игор Остојић Министарству рада и борачко-инвалидске заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Игор Остојић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Тринаестој сједници одржаној 22. јуна 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

               Обратила ми се Шушљик Цвијета из Бијељине, представком о дискриминацији пензионера (коју вам достављам у прилогу), те вас молим да дате своје појашњење и одговорите ми на ову представку и, наравно, да помогнете рјешавању овог спорног питања.

               НАПОМЕНА: У прилогу вам достављам копију горе наведеног документа од 17.06.2016.

ОДГОВОР:

Број: 16-04/4-011-31/2016

Бања Лука, 26.07.2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Игор Остојић, Клуб посланика СДС-СРС РС, поставио је на Тринаестој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 22. јуна  2016. године сљедеће посланичко питање:

„Обратила ми Шушљик Цвијета из Бијељине, представком о дискриминацији пензионера (коју вам достављам у прилогу), те вас молим да дате своје појашњење и одговорите ми на ову представку и наравнон да помогнете рјешавању овог спорног питања.“

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо  сљедећи

ОДГОВОР

 

„Представка Шушљик Цвијете из Бијељине односи се на члан 86. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, којим је прописано да се најнижа пензија не исплаћује корисницима сразмјерне пензије. Именована сматра да се наведеним чланом врши дискриминација корисника сразмјерних пензија и предлаже његово укидање.

Чланом 85. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 134/11, 82/13 и 103/15), прописано је да се кориснику коме је пензија одређена у мањем износу од најнижег износа пензије утврђеног тим чланом исплаћује најнижа пензија. Најнижа пензија не може бити нижа од 50% од просјечне пензије на терет Републике исплаћене за децембар претходне године. Најнижа старосна и инвалидска пензија на терет Републике зависи од дужине пензијског стажа и одређује се у проценту од просјечне пензије на терет Републике исплаћене за децембар претходне године:

а) за 15 година пензијског стажа и више а мање од 20 година не може бити нижа од 60%,

б) за 20 година пензијског стажа и више а мање од 30 година не може бити нижа од 70%,

в) за 30 година пензијског стажа и више а мање од 40 година не може бити нижа од 80% и

г) за 40 година пензијског стажа и више не може бити нижа од просјечне пензије на терет Републике исплаћене за децембар претходне године.

Акт о одређивању износа најниже пензије доноси Влада Републике Српске.

Чланом 86. Закона, прописано је да се одредбе члана 85. тог закона не односе на сразмјерне пензије остварене примјеном међународних уговора о социјалном осигурању и Споразума о међусобним правима и обавезама у спровођењу пензијског и инвалидског осигурања у БиХ.

Подсјећамо да Уставни суд Републике Српске, рјешењем број: У-28/12 од 25. септембра 2013. године („Службени гласник Републике Српске“, број 86/13), није прихватио иницијативу за оцјењивање уставности члана 86. Закона о пензијском и инвалидском осигурању. У образложењу рјешења се, између осталог, наводи да се корисницима сразмјерних пензија одређује пензија у свакој држави примјеном националних прописа, на основу пензијског стажа и осталих елемената сваког појединог осигураника, и уз исплату њихових сразмјерних дијелова засебно од сваке државе у којој се остварује право на пензију. С обзиром на изложено, Суд је оцијенио да наведено разликује ову категорију корисника пензије у односу на друге, те са уставноправног аспекта није неприхватљиво њихово изузеће од примјене института најниже пензије, због чега је оцијенио да оспореном одредбом члана 86. Закона није повријеђено уставно начело равноправности из члана 10. Устава Републике Српске.

Напомињемо да је именована осзварила право на пензију у складу са Споразумом о међусобним правима и обавезама у спровођењу пензијског и инвалидског осигурања („Службени гласник Републике Српске“, број 15/00), да је у управном спору одбијена тужба на рјешење о признавању права на пезију и да је у току поступак пред Врховним судом Републике Српске по захтјеву за ванредно преиспитивање судске одлуке.

 

 

                                                                                                                                           МИНИСТАР

                                                                                                                             Миленко Савановић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.06.2016

Име посланика:

Сазив: 
9