Народни посланик Игор Остојић Министарству унутрашњих послова

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Игор Остојић, Клуб посланика СДС-СРС РС, поставио је на Двадесет четвртој сједници одржаној 27. марта 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Да ли имате сазнања да су поједина лица која су осуђивана за тешка кривична дијела противзаконито на подручу Братунца и Сребренице вршила притисак на свједоке Србе, тражећи од њих да не своједоче против Насера Орића?

И да ли је МУП предузимао икакве радње да открије и процесуира ове случајеве притисака на свједоке, а ако није рађено ништа по овом питању, зашто није?
ОДГОВОР:

Број: С/М-

Дана:

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање,доставља се,-

В  Е  З  А  : Ваш акт број 04.2-011-204/18 од 02.04.2018. год

Народни посланик Игор Остојић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио  је на Двадесет четвртој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној  27.марта 2018.године, сљедеће посланичко питање:

Посланичко питање:

„  Да ли имате сазнања да су поједина лица која су осуђивана за тешка кривична дијела противзаконито на подручју Братунца и Сребренице  вршила притисак на свједоке Србе, тражећи од њих да не свједоче против Насера Орића

Да ли је МУП предузимао икакве радње да открије и процесуира ове случајеве притисака на свједоке, а ако није рађено ништа по овом питању, зашто није ? „

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске „Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17), дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

У току 2016.године  полицијски службеници МУП Републике Српске  доставили су Тужилаштву БиХ Сарајево н/р тужиоца Мирослава Јањића у предмету број: Т 20 0 КТРЗ 0005015 07, акт са записницима о саслушању свједока Ј. М. и Л.М. саслушаних на околности њима познатих чињеница везаних са лицем С.П. из Сребренице, а у вези њиховог свједочења на главном претресу у поступку пред Судом БиХ против Насера Орића и Сабахудина Мухића.             

Наиме пријављено лице је према изјавама саслушаних свједока, а којег лично познају, неколико дана прије њиховог свједочења на главном претресу код истих долазило са записницима о њиховом саслушању пред поступајућим тужиоцем Тужилаштва БиХ у предмету Насер Орић. 

С.П. је упозоравао свједоке да се зна да ће они свједочити, поставио им питања да ли знају ко је Насер Орић и упозоравао их да пазе на који начин ће да свједоче, чиме је на индиректан и перфидан начин утицао на њихово свједочење.

Такође, том приликом достављени су и записници о прикупљању изјава од лица     З. Р. и Т. Ц. саслушаних на околности предмета Тужилаштва БиХ  Т 20 0 КТРЗ 0005015 07 и утицаја на свједоке у поступку, а све уз надзор и сагласност предметног тужиоца. У прилогу наведеног акта достављене су и двије службене забиљешке о прикупљеним информацијама на терену у вези наведеног предмета и покушаја утицаја на свједоке у кривичном поступку.

Поступајући тужилац у наведеном предмету је на основу дописа МУП-а Републике Српске, издао наредбу Државној агенцији за истраге и заштиту  за лишење слободе  лица С.П.

Припадници МУП-а Републике Српске у сарадњи са поступајућим тужиоцем и даље интензивно раде на прикупљању нових доказа и чињеница у вези предмета Насер Орић, Сабахудин Мухић, Изет Арифовић и други, а све у циљу документовања наведених радњи утицаја на свједоке и подизања оптужница против извршилаца кривичног дјела ометања рада правосуђа.

С тим у вези у току новембра 2017 . године  МУП Републике Српске је запримио у рад нову наредбу од стране Тужилаштва БиХ у циљу саслушања 48 свједока на околности евентуалних притисака или вршења других облика утицаја на њих у погледу свједочења у фази истраге или на главном претресу у предметима „Насер Орић“ и други, те је Извјештај о предузетим мјерама и радњама доставио Тужилаштву БиХ односно поступајућем тужиоцу Мирославу Јањићу.

С поштовањем,

 

                                                                                                               М И Н И С Т А Р                                                                                                            

                                                                                                              мр Драган  Лукач             

 

 

27.03.2018

Име посланика:

Сазив: 
9