Народни посланик Игор Остојић Министарству управе и локалне самоуправе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Игор Остојић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Седамнаестој сједници одржаној 30. марта 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

               Одговор који сте ми поставили на посланичко питање које сам поставио, а односи се на висину личних примања запослених у свим јединицама локалне самоуправе у РС, није потпун. Тражим да ми појединачно за сваку локалну самоуправу у РС и сваку функцију појединачно доставите наведени податак.

ОДГОВОР:

Број:  10.3-011-150/17

Датум: 13. јул  2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет:  Одговор на посланичко питање

Народни посланик Игор Остојић, на сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној дана 30. марта 2017. године, поставио је сљедеће посланичко питање :

„Одговор који сте ми доставили на посланичко питање које сам поставио, а односи се на висину личних примања запослених у свим јединицама локалне самоуправе у РС, није потпун. Тражим да ми појединачно за сваку локалну самоуправу у РС и сваку функцију појединачно доставите наведени податак.“

                У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске  („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

Народни посланик Игор Остојић, на Петнаестој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној дана 6, 7. и 8. децембра 2016. године, поставио је посланичко питање о висини личних примања (плата и накнада) запослених у свим јединицама локалне самоуправе у Републици Српској, и то за:

  • Начелнике/градоначелнике општина; замјенике начелника/градоначелника општина; предсједнике скупштина; потпредсједнике скупштина;
  • Начелнике одјељења у служби у општинама/градовима; одборнике у скупштинама општина; секретаре скупштина општина;
  • Директоре, помоћнике директора и замјенике директора свих јавних установа, организација и комуналних предузећа на нивоу општина; чланове управних и надзорних одбора у тим установама, организацијама и комуналним предузећима на нивоу општина.

Министарство управе и локалне самоуправе је актом број: 10.3-011-481/16, од 20. децембра 2016. године, затражило од свих јединица локалне самоуправе да тражене податке о висини личних примања функционера, висини личних примања директора, помоћника и замјеника директора у свим јавним установама, организацијама и комуналним предузећима, као и висини примања чланова управних и надзорних одбора, доставе најкасније до 30.12.2016. године.

Будући да све јединице локалне самоуправе нису доставиле таражене податке до утврђеног рока, министарство је упутило Ургенцију, актом број: 10.3-011-481-1/16 дана 13. јануара 2017. године.

Имајући у виду чињеницу да један број јединица локалне самоуправе није доставио тражене податке, односно да су јединице локалне самоуправе имале различит приступ у достављању података,  одговор на постављено питање није било могуће сачинити на једнообразан начин.

Министарство је упутило одговор на посланичко питање актом број: 10.3-011-481/16 дана 23. фебруара 2017. године, у складу са тада расположивим подацима.

Након што је народни посланик Игор Остојић поставио посланичко питање, на сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној дана 30. марта 2017. године, а које се односи на допуну раније достављеног одговора,  министарство је ажурирало прикупљене и обрађене податке о   личним примањима (плате и накнаде) функционера и службеника на руководећим радним мјестима и исте дајемо у распонима, груписане према степену развијености јединица локалне самоуправе:

Предсједник скупштине града, односно општине

Развијене ЈЛС

Основна плата

2.269,00 - 4.853,00

Плата са накнадама

2.541,00 - 5.076,00

Средње развијене ЈЛС

Основна плата

1.861,00 - 2.914,00

Плата са накнадама

2.204,00 - 3.643,00

Неразвијене ЈЛС

Основна плата

784,00 - 3.013,00

Плата са накнадама

1.067,00 - 3.454,00

Изразито неразвијене ЈЛС

Основна плата

1.000,00 - 3.197,00

Плата са накнадама

1.000,00 - 3.768,00

 

Потпредсједник скупштине града, односно општине

Развијене ЈЛС

Основна плата

1.629,00 - 3.245,00

Плата са накнадама

1.629,00 - 3.476,00

Средње развијене ЈЛС

Основна плата

1.383,00 - 2.206,00

Плата са накнадама

1.775,00 - 2.589,00

Неразвијене ЈЛС

Основна плата

937,00 - 2.572,00

Плата са накнадама

927,00 - 3.137,00

Изразито неразвијене ЈЛС

Основна плата

900,00 - 2.392,00

Плата са накнадама

900,00 - 2.907,00

 

Градоначелник/начелник

Развијене ЈЛС

Основна плата

2.470,00 - 4.853,00

Плата са накнадама

2.740.00 - 5.183,00

Средње развијене ЈЛС

Основна плата

2.397,00 - 3.461,00

Плата са накнадама

2.895,00 - 4.183,00

Неразвијене ЈЛС

Основна плата

862,00 - 3.615,00

Плата са накнадама

1.201,00 - 4.333,00

Изразито неразвијене ЈЛС

Основна плата

1.374,00 - 3.609,00

Плата са накнадама

1.525,00 - 4.093,90

 

Замјеник градоначелника/начелника

Развијене ЈЛС

Основна плата

1.654,00 - 3.407,00

Плата са накнадама

2.096,00 - 3.919,00

Средње развијене ЈЛС

Основна плата

1.205,00 - 2.363,00

Плата са накнадама

1.622,00 - 2.845,00

Неразвијене ЈЛС

Основна плата

744,00 - 2.712,00

Плата са накнадама

1.051,00 - 3.357,00

Изразито неразвијене ЈЛС

Основна плата

1.016,00 - 2.702,00

Плата са накнадама

1.197,00 - 3.007,00

 

Секретар скупштине града, односно општине

 

Развијене ЈЛС

Основна плата

1.092,00 - 2.160,00

Плата са накнадама

1.634,00 - 2.485,00

Средње развијене ЈЛС

Основна плата

1.043,00 - 1.820,00

Плата са накнадама

1.395,00 - 2.243,00

Неразвијене ЈЛС

Основна плата

744,00 - 1.841,00

Плата са накнадама

1.036,00 - 2.136,00

Изразито неразвијене ЈЛС

Основна плата

700,00 - 1.270,00

Плата са накнадама

916,00 - 1.819,00

 

Начелник одјељења, односно службе

Развијене ЈЛС

Основна плата

1.092,00 - 2.310,00

Плата са накнадама

1.691,00 - 2.657,00

Средње развијене ЈЛС

Основна плата

1.043,00 - 1.956,00

Плата са накнадама

1.307,00 - 2.607,00

Неразвијене ЈЛС

Основна плата

744,00 - 1.650,00

Плата са накнадама

1.036,00 - 2.134,00

Изразито неразвијене ЈЛС

Основна плата

700,00 - 1.501,00

Плата са накнадама

1.260,00 - 1.956,00

 

Висина накнаде одборницима креће се од 100,00 КМ до 793,00 КМ. Накнаде предсједницима клубова исплаћује 13 јединица локалне самоуправе и висина истих се креће од 30,00 КМ до 710,00 КМ, док се накнаде члановима комисија крећу од 20,00 КМ до 114,00 КМ. Висина накнаде за присуство одборника закључењу брака креће се код већине јединица локалне самоуправе од 10,00 КМ до 50,00 КМ, односно 80,00 КМ.

У наставку дајемо расположиве податке  о  висини личних примања (плата и накнада) директора, замјеника, односно помоћника директора и извршних директора  јавних установа, организација и комуналних предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе,  као и износ накнаде чланова управних и надзорних одбора у тим установама, организацијама и комуналним предузећима. Три јединице локалне самоуправе (Град Добој, Град Зворник и општина Рогатица) нису доставиле тражене податке, док општине Источни Мостар, Доњи Жабар и Купрес немају јавне установе и комунална предузећа.

 

ГРАД/ ОПШТИНА

ФУНКЦИЈА

Распон плате

Накнада члану Надзорног одбора

Накнада члану Управног одбора

ГРАД БАЊА ЛУКА

Јавна предузећа

Директор

1.499,80 - 3.777,70

200,00 - 400,00

 

 

Замјеник/ извршни директор

1.295,40 - 3.094,50

   

Јавне установа

Директор

1.680,00 - 2.990,50

 

245,00 - 300,00

 

Замјеник/ извршни директор

1..881,80 -2.507,00

   

ГРАД БИЈЕЉИНА

Јавна предузећа

Директор

2.657,00 - 2.829,60

400,00

300,00

 

Замјеник/ извршни директор

1.931,00 - 2.626,70

   

Јавне установа

Директор

1.734,40 - 2.408,00

 

160,00 - 200,00

 

Замјеник/ извршни директор

1.010,00 - 1.556,20

   

ГРАД ИСТОЧНО САРАЈЕВО

Јавна предузећа

Директор

1.472,80 - 1.599,40

 

100,00-121,60

 

Замјеник/ извршни директор

     

Јавне установа

Директор

     

 

Замјеник/ извршни директор

     

ГРАД ПРИЈЕДОР

Јавна предузећа

Директор

2.689,80 - 3.034,00

300,00

 

 

Замјеник/ извршни директор

1.556,20 - 2.212,70

   

Јавне установа

Директор

1.366,00 - 2.183,00

 

100,00-300,00

 

Замјеник/ извршни директор

2.274,50

   

ГРАД ТРЕБИЊЕ

Јавна предузећа

Директор

3.213,30

 

190,00

 

Замјеник/ извршни директор

2.416,70

   

Јавне установа

Директор

1.438,50 - 1.865,70

 

200,00

 

Замјеник/ извршни директор

1.475,00

   

ОПШТИНА БЕРКОВИЋИ

Јавна предузећа

Директор

983,00

50,00

 

 

Замјеник/ извршни директор

     

Јавне установа

Директор

717,00 - 1.125,00

 

50,00

 

Замјеник/ извршни директор

     

ОПШТИНА БИЛЕЋА

Јавна предузећа

Директор

1.090,00 - 1.438,29

261,40

 

 

Замјеник/ извршни директор

895,00

   

Јавне установа

Директор

974,00 - 2.892,20

 

50,00 - 100,00

 

Замјеник/ извршни директор

2.274,50

   

ОПШТИНА БРАТУНАЦ

Јавна предузећа

Директор

2.100,30

250,00

 

 

Замјеник/ извршни директор

     

Јавне установа

Директор

1.285,00 - 1.670,30

 

30,00

 

Замјеник/ извршни директор

     

ОПШТИНА БРОД

Јавна предузећа

Директор

1.980,00 - 2.206,80

300,00

 

 

Замјеник/ извршни директор

1.470,00 - 1.518,46

   

Јавне установа

Директор

1.427,00 - 1.638,70

 

50,00

 

Замјеник/ извршни директор

     

ОПШТИНА ВИШЕГРАД

Јавна предузећа

Директор

     

 

Замјеник/ извршни директор

     

Јавне установа

Директор

1.096,00 - 1.551,90

 

100,00

 

Замјеник/ извршни директор

1.359,10

   

ОПШТИНА ВЛАСЕНИЦА

Јавна предузећа

Директор

1.426,50 - 1.625,00

200,00

 

 

Замјеник/ извршни директор

     

Јавне установа

Директор

1.116,50 - 1.322,50

   

 

Замјеник/ извршни директор

     

ОПШТИНА ВУКОСАВЉЕ

Јавна предузећа

Директор

     

 

Замјеник/ извршни директор

     

Јавне установа  

Директор

1.125,00

   

 

Замјеник/ извршни директор

     

ОПШТИНА ГАЦКО

Јавна предузећа

Директор

1.002,00 - 2.027,00

250,00-300,00

 

 

Замјеник/ извршни директор

748,00- 880,00

   

Јавне установа

Директор

1.462,00 - 1.803,00

100,00

 

 

Замјеник/ извршни директор

1.403,40 - 1.563,80

   

ОПШТИНА ГРАДИШКА

Јавна предузећа

Директор

1.155,00 - 2.327,00

100,00 - 300,00

 

 

Замјеник/ извршни директор

1.686,50 - 1977,00

   

Јавне установа

Директор

1.182,50 - 2.827,70

 

80,00 - 100,00

 

Замјеник/ извршни директор

2.775,00

 

500,00

ОПШТИНА ДЕРВЕНТА

Јавна предузећа

Директор

2.496,90

300,00

 

 

Замјеник/ извршни директор

     

Јавне установа

Директор

837,90 - 1.950,00

 

60,00

 

Замјеник/ извршни директор

1.560,90

   

ОПШТИНА ИСТОЧНА ИЛИЏА

Јавна предузећа

Директор

     

 

Замјеник/ извршни директор

     

Јавне установа

Директор

1.865,30

 

100,00

 

Замјеник/ извршни директор

     

ОПШТИНА ИСТОЧНИ ДРВАР

Јавна предузећа

Директор

 

 

Замјеник/ извршни директор

     

Јавне установа   

Директор

1.350,00

 

120,00

 

Замјеник/ извршни директор

     

ОПШТИНА ИСТОЧНИ СТАРИ ГРАД

Јавна предузећа

Директор

1.271,40

   

 

Замјеник/ извршни директор

     

Јавне установа

Директор

1.194,00

   

 

Замјеник/ извршни директор

     

ОПШТИНА ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО

Јавна предузећа

Директор

1.017,40 - 2.178,00

100,00 - 400,00

 

 

Замјеник/ извршни директор

1.259,00 - 1.478,00

   

Јавне установа

Директор

1.392,60 - 2.612,40

 

50,00 - 300,00

 

Замјеник/ извршни директор

1.242,00 - 2,095,90

   

ОПШТИНА КАЛИНОВИК

Јавна предузећа

Директор

1.000,00

   

 

Замјеник/ извршни директор

     

Јавне установа

Директор

1.202,00

 

50,00

 

Замјеник/ извршни директор

     

ОПШТИНА КНЕЖЕВО

Јавна предузећа

Директор

852,60

   

 

Замјеник/ извршни директор

800,40

   

Јавне установа

Директор

1.160,00 - 1.265,80

   

 

Замјеник/ извршни директор

     

ОПШТИНА КОЗАРСКА ДУБИЦА

Јавна предузећа

Директор

     

 

Замјеник/ извршни директор

     

Јавне установа

Директор

1.138,50 - 2.521,50

 

50,00 - 100,00

 

Замјеник/ извршни директор

993,90 - 2.316,60

   

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА

Јавна предузећа

Директор

1.278,70

133,00

 

 

Замјеник/ извршни директор

1.028,10

   

Јавне установа

Директор

599,40 - 2.203,20

 

100,00

 

Замјеник/ извршни директор

     

ОПШТИНА КОТОР ВАРОШ

Јавна предузећа

Директор

2.113,80

 

40,00

 

Замјеник/ извршни директор

1.729,50

   

Јавне установа

Директор

1.133,10 - 2.305,40

 

40,00 - 60,00

 

Замјеник/ извршни директор

2.078,90

   

ОПШТИНА КРУПА НА УНИ

Јавна предузећа

Директор

     

 

Замјеник/ извршни директор

     

Јавне установа

Директор

1.460,40 - 2.194,00

   

 

Замјеник/ извршни директор

     

ОПШТИНА ЛАКТАШИ

Јавна предузећа

Директор

2.297,30 - 2.730,40

250,00

 

 

Замјеник/ извршни директор

1.354,60 - 1.494,00

   

Јавне установа

Директор

1.329,50 - 1.738,70

 

100,00

 

Замјеник/ извршни директор

     

ОПШТИНА ЛОПАРЕ

Јавна предузећа

Директор

604,90

50,00

 

 

Замјеник/ извршни директор

442,60 - 448,40

   

Јавне установа

Директор

     

 

Замјеник/ извршни директор

     

ОПШТИНА ЉУБИЊЕ

Јавна предузећа

Директор

370,00 - 1.000,80

   

 

Замјеник/ извршни директор

999,90

   

Јавне установа

Директор

468,90 - 1.981,00

 

30,00

 

Замјеник/ извршни директор

     

ОПШТИНА МИЛИЋИ

Јавна предузећа

Директор

1.712,80

 

150,00

 

Замјеник/ извршни директор

     

Јавне установа

Директор

1.254,00 - 2.031,40

30,00 - 40,00

 

 

Замјеник/ извршни директор

     

ОПШТИНА МОДРИЧА

Јавна предузећа

Директор

     

 

Замјеник/ извршни директор

     

Јавне установа

Директор

1.191,00 - 1.986,20

 

50,00 - 150,00

 

Замјеник/ извршни директор

     

ОПШТИНА МРКОЊИЋ ГРАД

Јавна предузећа

Директор

2.087,60

170,00

 

 

Замјеник/ извршни директор

1.617,00 - 1.630,90

   

Јавне установа

Директор

1.362,50 - 2.040,00

 

50,00

 

Замјеник/ извршни директор

     

ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ

Јавна предузећа

Директор

1.584,00

100,00

 

 

Замјеник/ извршни директор

     

Јавне установа

Директор

896,00 - 2.397,60

 

50,00 - 150,00

 

Замјеник/ извршни директор

607,00 - 2.145,30

   

ОПШТИНА НОВИ ГРАД

Јавна предузећа

Директор

1.845,80

 

100,00

 

Замјеник/ извршни директор

     

Јавне установа

Директор

1.195,60 - 1.630,50

 

25,00 - 100,00

 

Замјеник/ извршни директор

     

ОПШТИНА НОВО ГОРАЖДЕ

Јавна предузећа

Директор

920,00

 

100,00

 

Замјеник/ извршни директор

     

Јавне установа

Директор

1.188,00 - 1.396,80

 

70,00 - 100,00

 

Замјеник/ извршни директор

     

ОПШТИНА ОСМАЦИ

Јавна предузећа

Директор

905,60

   

 

Замјеник/ извршни директор

     

Јавне установа

Директор

     

 

Замјеник/ извршни директор

     

ОПШТИНА ОШТРА ЛУКА

Јавна предузећа

Директор

 

   

 

Замјеник/ извршни директор

     

Јавне установа

Директор

1.428,00 - 2.455,20

 

100,00

 

Замјеник/ извршни директор

2.059,40

   

ОПШТИНА ПАЛЕ

Јавна предузећа

Директор

1.642,40 - 2.215,80

50,00 - 250,00

 

 

Замјеник/ извршни директор

1.402,20

   

Јавне установа

Директор

1.568,20 - 2.280,00

 

100,00 - 150,00

 

Замјеник/ извршни директор

1.787,10

   

ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО

Јавна предузећа

Директор

     

 

Замјеник/ извршни директор

     

Јавне установа

Директор

955,80

   

 

Замјеник/ извршни директор

     

ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ

Јавна предузећа

Директор

981,10

100,00

 

 

Замјеник/ извршни директор

     

Јавне установа

Директор

2.079,00

 

100,00

 

Замјеник/ извршни директор

     

ОПШТИНА ПЕТРОВО

Јавна предузећа

Директор

1.039,00

50,00

 

 

Замјеник/ извршни директор

     

Јавне установа

Директор

1.155,60 - 1.811,50

 

20,00 - 50,00

 

Замјеник/ извршни директор

1.605,10

   

ОПШТИНА ПРЊАВОР

Јавна предузећа

Директор

2.019,60 - 2.205,50

350,00 - 500,00

 

 

Замјеник/ извршни директор

1.880,60 - 1.923,40

   

Јавне установа

Директор

1.127,50 - 2.480,90

 

10,00 - 500,00

 

Замјеник/ извршни директор

1.057,80 - 2.054,90

   

ОПШТИНА РИБНИК

Јавна предузећа

Директор

1.061,50

140,00

 

 

Замјеник/ извршни директор

880,30

   

Јавне установа

Директор

1.151,00 - 2.177,00

 

30,00 - 50,00

 

Замјеник/ извршни директор

     

ОПШТИНА РУДО

Јавна предузећа

Директор

     

 

Замјеник/ извршни директор

     

Јавне установа

Директор

1.076,60 - 1.562,20

 

30,00

 

Замјеник/ извршни директор

     

ОПШТИНА СОКОЛАЦ

Јавна предузећа

Директор

1.500,00

   

 

Замјеник/ извршни директор

     

Јавне установа

Директор

996,00 - 1.502,30

 

100,00

 

Замјеник/ извршни директор

     

ОПШТИНА  СРБАЦ

Јавна предузећа

Директор

1.093,60 - 1.828,50

50,00 - 300,00

 

 

Замјеник/ извршни директор

872,40

   

Јавне установа

Директор

973.70 - 2.073,80

   

 

Замјеник/ извршни директор

     

ОПШТИНА  СРЕБРЕНИЦА

Јавна предузећа

Директор

1.685,00

 

70,00

 

Замјеник/ извршни директор

     

Јавне установа

Директор

1.475,10 -1.709,20

 

70,00

 

Замјеник/ извршни директор

     

ОПШТИНА СТАНАРИ

Јавна предузећа

Директор

1.876,00

350,00

 

 

Замјеник/ извршни директор

     

Јавне установа

Директор

1.839,10 - 1.868,00

 

350,00

 

Замјеник/ извршни директор

     

ОПШТИНА ТЕСЛИЋ

Јавна предузећа

Директор

2.419,50 - 2.729,70

142,50 - 150,00

 

 

Замјеник/ извршни директор

1.601,20

   

Јавне установа

Директор

1.238,00 - 2.398,20

 

150,00

 

Замјеник/ извршни директор

1.412,30 - 2.303,00

   

ОПШТИНА  ТРНОВО

Јавна предузећа

Директор

     

 

Замјеник/ извршни директор

     

Јавне установа

Директор

453,00 - 1.932,10

   

 

Замјеник/ извршни директор

     

ОПШТИНА УГЉЕВИК

Јавна предузећа

Директор

3.240,00

200,00

 

 

Замјеник/ извршни директор

     

Јавне установа

Директор

1.352,50 - 1.655,40

 

70,00

 

Замјеник/ извршни директор

1.118,50 - 1.420,80

   

ОПШТИНА ФОЧА

Јавна предузећа

Директор

1.917,00 - 1.992,50

150,00 - 200,00

 

 

Замјеник/ извршни директор

1.048,00 - 1.196,00

   

Јавне установа

Директор

1.360,60 - 2.490,00

 

100,00-250,00

 

Замјеник/ извршни директор

2.210,00

   

ОПШТИНА ХАН ПИЈЕСАК

Јавна предузећа

Директор

1.427,00

   

 

Замјеник/ извршни директор

     

Јавне установа

Директор

570,00 - 2.235,00

 

30,00

 

Замјеник/ извршни директор

     

ОПШТИНА ЧАJНИЧЕ

Јавна предузећа

Директор

660,00

50,00

 

 

Замјеник/ извршни директор

     

Јавне установа

Директор

949,50 - 1.591,10

 

30,00

 

Замјеник/ извршни директор

     

ОПШТИНА  ЧЕЛИНАЦ

Јавна предузећа

Директор

1.427,50 - 1.614,20

60,00 - 100,00

 

 

Замјеник/ извршни директор

     

Јавне установа

Директор

1.155,00 - 2.442,70

 

40,00 - 100,00

 

Замјеник/ извршни директор

1.263,60 -1.376,60

   

ОПШТИНА  ШАМАЦ

Јавна предузећа

Директор

1.620,00 - 1.960,60

70,00

 

 

Замјеник/ извршни директор

1.260,00

   

Јавне установа

Директор

1.100,00 - 2.308,50

 

50,00 - 70,00

 

Замјеник/ извршни директор

2.273,40

   

ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ

Јавна предузећа

Директор

1.181,20

   

 

Замјеник/ извршни директор

     

Јавне установа

Директор

881.10 - 2.154,60

   

 

Замјеник/ извршни директор

     

ОПШТИНА ШИПОВО

Јавна предузећа

Директор

1.397,90

150,00

 

 

Замјеник/ извршни директор

     

Јавне установа

Директор

750,00 - 2.967,10

 

50,00 - 450,00

 

Замјеник/ извршни директор

     

 

С поштовањем,                                                                              

 

  М И Н И С Т А Р                                                                                                                                                                                                                                                                          

    Лејла Решић

 

 

 

 

 

30.03.2017
Сазив: 
9