Народни посланик Игор Остојић предсједнику Владе Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Игор Остојић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Дванаестој сједници одржаној 17. маја 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ПРЕДСЈЕДНИКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

               Да ли је Влада РС преузела било какве активности у вези са рјешавањем имовинско-правног статуса лица која су настањена на локацији ''ГТ Центра'' у Бијељини, с обзиром да постоји обећање Владе РС да ће се ово питање ријешити и да ће се овим људима помоћи?

               Молим Вас да се укључите у рјешавање овог питања, с обзиром да се ради о категорији лица која тешко живе и сигурно да би им рјешавање овог питања доста помогло око превазилажења тешке економске ситуације у којој ови људи живе.

ОДГОВОР:

Број: 18.04-011-217/16

Датум: _____________

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ

ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Игор Остојић– Клуб посланика СДС-СРС  је  на  дванаестој сједници Народне скупштине Републике Српске одржане дана 17. маја 2016   године, поставио  посланичко питање Министарству за избјеглице и расељена лица Републике Српске :

„Да ли је Влада РС преузела било какве активности у вези са рјешавањем имовинско-правног  статуса лица која су настањена на локацији „ ГТ Центра“ у Бијељини, с обзиром да постоји обећање Владе РС да ће се ово питање ријешити и да ће се овим људима помоћи?''

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11), дајемо следећи

О Д Г О В О Р

Стамбене јединице у насељу  Пет  језера („ГТ Центар“) у  граду Бијељини  грађене су у 1999 години, на основу закљученог уговора између тада општине  Бијељина и Њемачког друштва за техничку помоћ ( ГТЗ) ,  при чему је ГТЗ финансирао изградњу  а  општина обезбједила локацију, земљиште и неопходну инфраструктуру. Стамбене  јединице  грађене су на овој локацији за алтернативни  смјештај избјеглих и расељених лица која  су се налазила у бошњачким кућама, а чији су се власници  до тада  налазили   у  Савезној Републици Њемачкој. Од тада па до данас стамбене јединице користе  избјеглице, расељена и друга  социјално угрожена лица а према одредбама наведеног уговора. 

Уговором  који је закључен између општине Бијељина и Њемачког друштва за техничку помоћ ( ГТЗ) је  регулисано да су ти станови  власништво општине и да не могу  бити предмет откупа или продаје, као и да их град  Бијељина може користити за смјештај расељених  лица и другог социјано угроженог становништва. Из  наведених разлога  Влада РС -Министарство за избјеглице и расељена лица није покретало иницијативу за рјешавање коначног статуса тих станова. Оног момента  кад  се околности измјене или град Бијељина покрене иницијативу за коначно рјешавање статуса тих станова Министарство за избјеглице и расељена лица ће се активно укључити  у те активности како би се на адекватан начин ријешио имовинско правни статус,  а до тада ће се  станови користити  према одредбама уговора за  алтернативни смјештај избјеглица, расељених  и других   социјално угрожених  лица. 

 

                                                                                                                      М и н и с т а р

                                                                                                                    Давор Чордаш

 

 

 

 

17.05.2016
Сазив: 
9