Народни посланик Игор Радојичић Влади Републике Српске, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Игор Радојичић, Клуб посланика СНСД-Милорад Додик поставио је на између двије сједнице 3. маја 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

               Обратила ми се Дајана Нинковић у вези са деложацијом породице из стана у Улици Радоја Домановића бр. 9, Кочићев вијенац. Године 2010. породица Нинковић, а као носилац станарског права Ранко Нинковић, судским путем је добила право на коришћење стана и склопила Уговор са Фондом ПИО као власником. Међутим, накнадно је, наводно, уговор поништен и затражена деложација породице.

               Молим Владу за одговор о статусу овог предмета.

ОДГОВОР:

Број: 15.03-011-186/16

Датум, 12.05.2016.године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање, доставља се.

Овом Министарству дана 05.05.2016. године путем Генералног секретаријата Владе Републике Српске, уз допис број 04.2-011-184/16 од 04.05.2016. године, достављено je посланичко питање народног посланика Игора Радојичића, Клуб посланика СНСД- Милорад Додик.

Народни посланик Игор Радојичић, Клуб посланика СНСД- Милорад Додик, између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске, 3. маја 2016. године, поставио је Влади Републике Српске сљедеће посланичко питање:

„Обратила ми се Дајана Нинковић у вези са деложацијом породице из стана у Улици Радоја Домановића бр. 9, Кочићев вијенац. Године 2010.породица Нинковић, а као носилац станарског права Ранко Нинковић, судским путем је добила право на коришћење стана и склопила уговор са Фондом ПИО као власником. Међутим, накнадно је, наводно, уговор поништен и затражена деложација породице. Молим Владу за одговор о статусу овог предмета.“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи:

О Д Г О В О Р

               Из садржине посланичког питања, као и молбе Дајане Нинковић и Уговора о закупу стана од 09.03.2011.године приложених уз исто, произилази да подноситељица молбе тражи помоћ у смислу непровођења деложације из стана у Улици Радоја Домановића бр. 9, Кочићев вијенац и додјеле предметног стана њеном оцу, Ранку Нинковићу.

               У самој молби није наведено који орган је и по ком основу поништио уговор о закупу закључен са Фондом ПИО, нити који орган је донио рјешење о исељењу породице Нинковић из предметног стана, те по ком основу је извршен пренос предметног стана у надлежност Влади РС и да ли је исти дат на располагање неком министарству.

               Увидом у службене евиденције овог министарства утврђено је да код овог министарства нема запримљених захтјева нити покренутих поступака у вези предметног стана.  

               Слиједом наведеног, с обзиром да код овог министарства није вођен управни поступак, те како ово министарство није могло ставити ван снаге уговор о закупу предметног стана и покренути поступак деложације породице Нинковић, то не можемо ни давати одговоре у смислу тражења подноситељице молбе за обуставом исељења из предметног стана и додјелом истог породици Нинковић. Цијенећи наводе у посланичком питању и приложеној молби мишљења смо да су ови поступци евентуално могли бити покренути код Министарства за избјеглице и расељена лица или Министарства рада и борачко-инвалидске заштите, те се од истих могу затражити информације у вези наведеног.

Прилог: - Jедан примјерак латиничан,                                                              

  - два примјерка ћирилична;                                                                МИНИСТАР

                 -  CD (WОRD 2003)                                                                                    

                                                                                                                                Сребренка Голић            

03.05.2016

Име посланика:

Сазив: 
9