Народни посланик Игор Радојичић Влади Републике Српске, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Игор Радојичић, Клуб посланика СНСД-Милорад Додик поставио је на између двије сједнице 3. маја 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

               Обратила ми се Дајана Нинковић у вези са деложацијом породице из стана у Улици Радоја Домановића бр. 9, Кочићев вијенац. Године 2010. породица Нинковић, а као носилац станарског права Ранко Нинковић, судским путем је добила право на коришћење стана и склопила Уговор са Фондом ПИО као власником. Међутим, накнадно је, наводно, уговор поништен и затражена деложација породице.

               Молим Владу за одговор о статусу овог предмета.

ОДГОВОР:

Број: 16-04/4-011-26/2016

Бања Лука, 26.05.2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Игор Радојичић, Клуб посланика СНСД-Милорад Додик, поставио је између двије сједнице Народне скупштине, 3. маја  2016. године сљедеће посланичко питање:

„Обратила ми се Дајана Нинковић у вези са деложацијом породице из стана у улици Радоја Домановића бр. 9, Кочићев вијенац. Године 2010. породица Нинковић, а као носилац станарског права Ранко Нинковић, судским путем је добила право на коришћење стана и склопила уговор са Фондом ПИО као власником. Међутим, нанадно је, наводно, уговор поништен и затражена деложација породице.

Молим Владу за одговор о статусу овог предмета.“

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо  сљедећи

ОДГОВОР

„Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске је дана 10.11.2015. године Основном суду у Бањој Луци поднио приједлог, којим је тражено одлагање извршења рјешења Основног суда у Бањој Луци број: 71 0 И 166507 13 од 27.04.2015. године, које се односи на предају у посјед стана у улици Радоја Домановића број 9, површине 36,00 м². Приједлогом је тражено одлагање извршења рјешења до 10.05.2016. године. Фонд ПИО РС као тражилац извршења, није предложио наставак извршног поступка након истека рока од шест мјесеци. Чланом 62. Закона о извршном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број 59/03), прописано је да, ако тражилац извршења не предложи наставак извршног поступка ни по истеку 30 дана од истека времена на које је извршење одложено, суд ће обуставити поступак.“

 

                                                                                                                                           МИНИСТАР

                                                                                                                             Миленко Савановић

 

03.05.2016

Име посланика:

Сазив: 
9