Народни посланик Илија Стеванчевић Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Илија Стеванчевић, самостални посланик поставио је на Шеснаестој сједници одржаној 7. фебруара 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Министру Стеви Мирјанићу

               Када ће Ваше Министарство дати своју сагласност за почетак рада Мотела ''Огњиште'' на Јахорини, јер је несхватљиво да тај објекат не ради три године, а да се гости враћају са Јахорине због недостатка смјештаја ?

ОДГОВОР:

Број: 12.06-011-73/16

Датум:

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање

Народни посланик Илија Стеванчевић (Самостални посланик) је на 16. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 07. фебруара 2017. године, поставио сљедеће посланичко питање:

„Када ће Ваше Министарство дати сагласност за почетак рада Мотела „Огњиште“ на Јахорини, јер је несхватљиво да тај објекат не ради три године, а да се гости враћају са Јахорине због недостатка смјештаја?“

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Објекат „Шумарска кућа“ на Јахорини је у дужем временском периоду била под закупом од стране приватног лица. Надзорни одбор ЈПШ је на сједници од 16.07.2015. године донио Одлуку о раскидању уговора о закупу „Шумарске куће“ на Јахорини, закљученог под бројем: 818/00 дана 04.07.2000. године, између Шумског газдинства „Јахорина“ Пале, као закуподавца и Гранзов Радивоја из Пала, као закупца  и враћање објекта у посјед ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, са циљем настављања са радом поменутог објекта у оквиру ЈПШ, уз задржавање дјелатности угоститељства.

Надзорни одбор ЈПШ „Шуме РС“ а.д. Соколац израдио је приједлог одлуке, према којој би се Шумарска кућа „Огњиште“ на Јахорини формирала као посебан организациони дио у оквиру ЈПШ, те су складу с тим израђени приједлози статутарних и организационих измјена које су у надлежности Владе Републике Српске у својству Скупштине акционара ЈПШ.

               У вези с тим, потребно је нагласити да је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде мишљења да Шумарска кућа „Огњиште“ треба да настави са радом, али у оквиру једног од постојећих организационих дијелова ЈПШ, са циљем рационализације и избјегавања непотребних фиксних трошкова, а не као засебан организациони дио.

               Такође наглашавамо да су организациони дијелови ЈПШ сложене цјелине, тако да није оправдано и прихватљиво да Шумарска кућа „Огњиште“ има равноправан статус и значај као и шумска газдинства као основне организационе цјелине ЈПШ.

 

 

                                                                                                                                  М  И  Н  И  С  Т  А  Р

                                                                                                                                      проф. др Стево Мирјанић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.02.2017
Сазив: 
9