Народни посланик Илија Стеванчевић Министарству рада и борачко-инвалидске заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Илија Стеванчевић, самостални посланик, поставио је на Четвртој сједници одржаној 19. маја 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТРУ РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

            Поштовани господине министре,

            Домови пензионера у Приједору, Бањалуци, Добоју и Требињу саграђени су од доприноса за ПИО. Те домове у ратном и поратном периоду користила су одређена министарства, владе Републике Српске (Министарство за избјеглице и расељена лица и Министарство унутрашњих послова), а да Фонду пензијског и инвалидског осигурања нису плаћала никакву накнаду. Влада Републике Српске је поменуте домове пензионера Законом о пензијском и инвалидском осигурању из 2005. године (члан 245. став 2) пренијела у власништво Републике Српске без накнаде Фонду пензијског и инвалидског осигурања, па је тако Фонд пензијског и инвалидског осигурања остао без домова и без пара, а самохрани пензионери не знају гдје и код кога да се склоне у позним годинама, па тако многи дижу руку на себе, јер у домове не могу због високих цијена, а на другој страни немају никакво друго рјешење. Моје питање гласи:

Какви су изгледи да се домови пензионера у Приједору, Бањалуци, Добојуи Требињу пренесу у власништво скупштина поменутих градова или власништво Пензијског резервног фонда, како би се обезбиједила њихова санација за смјештај корисника права и на регији утврдила њихова прихватљива цијена смјештаја, односно суфинансирање трошкова смјештаја од стране скупштина општина са којих корисници долазе у те домове?

            Додатно питање:

            Неодрживе су превише високе цијене смјештаја у Дому пензионера у Бањалуци, а крећу се од 660 до 1500 КМ. Ове цијене нужно је смањити и довести у склад са могућностима смјештаја корисника права и утврдити обавезу Републике, односно обавезе јединица локалне самоуправе одакле долазе корисници услуга, за додатно суфинансирање одрживости и подношљивог смјештаја корисника. Данас у Дому у Бања Луци има око 70 попуњених корисника, а капацитет је око 300 кревета. Надати се да ће Влада разријешити проблеме домова пензионера у Републици Српској без одлагања, јер је постојеће стање неодрживо.

ОДГОВОР:

Број: 16-04/4-011-16/2015

Бања Лука, 19.06.2015. године                                                            

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Илија Стеванчевић, самостални посланик, на Четвртој сједници Народне скупштине Републике Српске одржаној 19. маја 2015. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„Поштовани господине министре,

Домови пензионера у Приједору, Бањалуци, Додоју и Требињу саграђени су од доприноса за ПИО. Те домове у ратном и поратном периоду користила су одређена министарства, владе Републике Српске (Министарство за избјеглице и расељена лица и Министарство унутрашњих послова), а да Фонду пензијског и инвалидског осигурања нису плаћала никакву накнаду. Влада Републике Српске је поменуте домове пензионера Законом о пензијском и инвалидском осигурању из 2005. године (члан 245. став 2) пренијела у власништво Републике Српске без накнаде Фонду пензијског и инвалидског осигурања, па је тако Фонд пензијског и инвалидског осигурања остао без домова и без пара, а самохрани пензионери не знају гдје и код кога да се склоне у позним годинама, па тако многи дижу руку на себе, јер у домове не могу због високих цијена, а на другој страни немају никакво друго рјешење. Моје питање гласи:

Какви су изгледи да се домови пензионера у Приједору, Бањалуци, Додоју и Требињу пренесу у власништво скупштина поменутих градова или власништво Пензијског резервног фонда, како би се обезбиједила њихова санација за смјештај корисника права и на регији утврдила њихова прихватљива цијена смјештаја, односно суфинансирање трошкова смјештаја од стране скупштина општина са којих корисници долазе у те домове?

Додатно питање:

Неодрживе су превише високе цијене смјештаја у Дому пензионера у Бањалуци, а крећу се од 660 до 1500 КМ. Ове цијене нужно је смањити и довести у склад са могућностима смјештаја корисника права и утврдити обавезу Републике, односно обавезе јединица локалне самоуправе одакле долазе корисници услуга, за додатно суфинансирање одрживости и подношљивог смјештаја корисника. Данас у Дому у Бањалуци има око 70 попуњених корисника, а капацитет је око 300 кревета. Надати се да ће Влада разријешити проблеме домова пензионера у Републици Српској без одлагања, јер је постојеће стање неодрживо.“

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо  сљедећи

ОДГОВОР

Чланом 245. став 2. Закона о пензијском и инвалидском осигурању – Пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“, број 106/05), прописано је да се некретнине – домови пензионера у Приједору, Бањој Луци, Добоју и Требињу преносе у својину Републике.

Дом за старија лица у Приједору, као и домови пензионера у Бањој Луци и Требињу су јавне установе основане одлукама Владе Републике Српске. Ове установе су организоване и раде у складу са Законом о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, бр. 68/07 и 109/12). Цијене услуга у установама, одређују надлежни органи према статуту установе. Из Буџета Републике, за сваку календарску годину се као грантови, издвајају одређена средства за наведене домове. До сада није разматрана могућност да се домови пензионера пренесу у својину локалне заједнице у којој се налазе или у власништво Пензијског резервног фонда, нити би то била гаранција да би цијене услуга биле ниже и да би локалне заједнице или ПРЕФ издвајали више средстава него што се издваја из буџета Републике. То не значи да идеју треба унапријед одбацити, али би било неопходно свеобухватно анализирати могућности за евентуалну реализацију.

Дом пензионера у Добоју је у још увијек у функцији колективног вида алтернативног смјештаја избјеглица и расељених лица. У оквиру реализације пројекта „Затварање колективних центара и алтернативних смјештаја“ (ЦЕБ-2), који се реализује у сарадњи са Развојном банком Савјета Европе, предвиђена је и санација Дома пензионера у Добоју, након чега би овај објекат служио својој основној намјени.

 

   МИНИСТАР

                                                                                                         Миленко Савановић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.05.2015
Сазив: 
9