Народни посланик Илија Таминџија Министарству правде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Илија Таминџија, Клуб посланика СНДС, поставио је на Шестој сједници одржаној 18. септембра 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

                Упознати сте са узнемиравањем предсједника Основног окружног суда у Требињу. Обзиром да јавност није упозната о даљим корацима које су предузели надлежни, молим Вас да ми комплетну информацију доставите у писаној форми.

                Како су заштићени обични грађани, када се без посљедица узнемиравају „штићене личности“? Да ли ће неко због овога одговарати, и ко је први у ланцу – да ли је то судска полиција или ...?

ОДГОВОР:

Број: 08.020/052-7697/19                                                                                                            

Датум: 24.10.2019. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Генерални Секретаријат

Веза:   Ваш предмет број: 04.2-011-413/19 од 23.9.2019. године

Предмет:    Одговор на посланичко питање - доставља се,

                      Народни посланик Илија Таминџија, Клуб посланика СНСД, поставио је на Шестој редовној сједници Народне скупштине Републике Српске одржаној дана 17, 18. и 19. септембра 2019. године, сљедеће посланичко питање:

                   „Упознати сте са узнемиравањем предсједника Основног суда и Окружног суда у Требињу. С обзиром да јавност није упозната о даљим корацима које су предузели надлежни, молим Вас да ми комплетну информацију доставите у писаној форми.

                   Како су заштићени обични грађани, када се без посљедица узнемиравају „штићене личности“? Да ли ће неко због овога одговарати, и ко је у први у ланцу - да ли је то судска полиција или.....?“

                    Народна скупштина је у прилогу посланичког питања доставила питање народног посланика у рукопису.

 

                   У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 123/18), као и чл. 263. и 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 31/11, 37/11 и 34/17), дајемо сљедећи:

О Д Г О В О Р

                   Разматрајући горе достављено посланичко питање, у дијелу које се односи на Судску полицију Републике Српске, истичемо да Судска полиција Републике Српске у оквиру својих надлежности поред осталих послова и задатака прописаних чланом 13. Закона о судској полицији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 98/11 и 57/16), врши обезбјеђење судија и других радника суда у вршењу њихове службе и у том смислу има право на предузимање оних мјера принуде према трећим лицима које су предвиђене законским и подзаконским актима.

                       Узимајући у обзир прописане надлежности Судске полиције Републике Српске, Министарство правде се својим актом од 2. октобра 2019. године обратило Судској полицији Републике Српске, ради достављања информација о узнемиравању предсједника Основног суда у Требињу и Окружног суда у Требињу, те поступању Судске полиције Републике Српске у тим случајевима.

                      Директор Судске полиције Републике Српске својим актом број СУ-СП-556/19 од 15. октобра 2019. године, обавјестио нас је о траженом, те комплетну информацију као одговор на посланичко питање достављамо у прилогу овог акта.

                     С поштовањем,

Прилог - као у тексту.

 

Достављено:

- Наслову

- Архива

                                                                                                                                               М И Н И С Т А Р

                                                                                      

                                                                                                                                              Антон Касиповић

НАПОМЕНА: Акт Судске полиције доступан у Служби НС РС.

18.09.2019

Име посланика:

Сазив: 
10