Народни посланик Крсто Јандрић Министарству индустрије, енергетике и рударства

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Крсто Јандрић, Клуб посланика НДП поставио је на Деветнаестој сједници одржаној 13. јуна 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТРУ ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

Када и како Влада Републике Српске мисли ријешити потраживања од Хрватске електропривреде по основу отуђене електричне енергије ХЕ у Дуборовнику, коју нелегално производи и дистрибуира Хрватска електропривреда користећи воду из Билећког језера преко тунела Гранчарево
ОДГОВОР:

Број: 05.05/011-335-2/17

Датум: 31.08.2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

                  Народни посланик Крсто Јандрић (Клуб посланика НДП) на 19. сједници, одржаној 13., 14. и 15. јуна 2017. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

Када и како Влада Републике Српске мисли ријешити потраживања од Хрватске електропривреде по основу отуђене електричне енергије ХЕ у Дубровнику, коју нелегално производи и дистрибуира Хрватска електропривреда користећи воду из Билећког језера преко тунела Гранчарево?“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Управа МХ „Електропривреда Републике Српске“ – МП а.д. Требиње и Управа ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње су више пута у протеклом периоду, упознавали са спорним односом у расподјели електричне енергије између  Електропривреде Републике Српске (ЕРС) / Хидроелектрана на Требишњици (ХЕТ) и Хрватске Електропривреде (ХЕП) / Хидроелектране Дубровник (ХЕД) из прве фазе система Хидроелектрана на Требишњици, као и проблемом у вези са пуштањем у рад ТС Плат, насталим нарушавањем јединственог техничко - технолошког система хидроелектрана на Требишњици. Прва фаза система хидроелектрана на Требишњици је изграђена као јединствени техничко-технолошки систем за производњу електричне енергије и обухвата  два  агрегата по 108 МW у ХЕ Дубровник (пуштена у погон 1965. године) и два агрегата у ХЕ Требиње 1 по 54 МW (пуштена у погон 1968. године).

Укупно произведена енергија прве фазе система ХЕ на Требишњици је директним 220 kV далеководом испоручивана у разводно постројење Требиње и расподјељивана између БиХ и Хрватске у односу 78%:22%. Овај однос је примјењиван све до 01.11.1994. године када је једностраном одлуком  ХЕП/ХЕ Дубровник промјењен и агрегат  Г1 је повезан  110 kV далеководом у електроенергетски систем Хрватске. На овај начин је ХЕП/ХЕД промијенио договорени принцип расподјеле и нарушио техничко технолошко јединство система и проузроковао штету ЕРС/ХЕТ.

Одржан је велики број састанака између Управа ЕРС/ХЕТ са Управом ХЕП-а ради рјешавања овог спора. У рјешавање су били укључени органи и институције БиХ и Републике Српске, као и представници ОХР-а. Сви напори за рјешавање овог спора до сада нису дали разултат.

                  Зависно предузеће „Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је 2012. наручило израду Експертског мишљења о расподјели електричне енергије из I (прве) фазе система ХЕТ-а због евентуалног спора између ХЕТ/ЕРС и ХЕ Дубровник/ХЕП.

Експертским мишљењем, сачињеним од еминентних правних стручњака, су дата могућа рјешења насталог спора, и то путем суда, путем Арбитраже и путем споразума странака (судским или вансудским поравнањем).

Овим Експертским мишљењем указано је на сву комплексност односа између ЕРС/ХЕТ и ХЕП/ХЕД усљед неријешених односа у расподјели произведене електричне енергије из I (прве) фазе система ХЕТ-а.

                  У складу са Закључком Владе број 04/1.012-2-2061/12 од 26.07.2012. године ЕРС и ХЕП су потписали Меморандум о разумијевању за реализацију Пројекта изградње друге фазе ХЕ Дубровника у којем је констатовано да постоје одређена међусобна неријешена питања кориштења електричне енергије из I (прве) фазе система ХЕТ-а, те да ће у том смислу обострано учинити напоре у њиховом ефикасном и правичном рјешавању. Истовремено, ЕРС и ХЕП су се сагласили да наведена међусобна питања не могу и неће утицати на континуитет у развоју пројекта ХЕ Дубровник - II фаза. Меморандумом је констатовано да ће ова међусобна питања ЕРС и ХЕП рјешавати споразумно, а уколико се стране потписнице Меморандума не споразумију, рјешавање наведеног питања повјериће арбитражи или другом независном тијелу о чему ће сачинити посебан споразум.

                  Међутим и поред многих до сада проведених активности од стране институција Републике Српске па и БиХ, до сада се није дошло до договора којим би се промијенио нарушени однос расподјеле електричне енергије на штету МХ „Електропривреда РС“ и ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње.

 

                                                                                                                                                                МИНИСТАР

                                                                                                                                                               Петар Ђокић

 

НАПОМЕНА: Одговор Мјешовитог холдинга ''Електропривреда Републике Српске'' на питање народног посланика доступан у Служби НСРС.

 

 

 

 

 

 

13.06.2017
Сазив: 
9