Народни посланик Маринко Божовић Агенцији за банкарство Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Маринко Божовић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Десетој сједници одржаној 2. марта 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

АГЕНЦИЈИ ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Дана, 05.06.2008. године је извршена контрола пословања Хипо Алпе Адриа Банке и направљено Рјешење под бројем: 02-21-630/08.

Шта је утврђено приликом контроле?

Желим да ми се достави Рјешење под горе наведеним бројем.

ОДГОВОР:

АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

_____________________________________________________________________________________

Васе Пелагића 11 а, 78 000 Бања Лука, тел:/ +387 51/ 218-111, 224-070, 218-112, 224-140  факс: 216-665;

web: www.abrs.ba; e-mail: office@abrs.baagbankrs@inecco.net

                          Матични број: 1899244                                                                                                                         ЈИБ: 4400901850006

______________________________________________________________________________________________________________________________

Број: 03-342-1/16

Дана, 14.03.2016. год.

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

-н/р Генералног секретара-

Вука Караџића 2

БАЊА ЛУКА

ПРЕДМЕТ: Посланичко питање

Дана 08.03.2016. године доставили сте нам допис под бројем 02/2-548-1/16 којим сте доставили посланичко питање посланика Маринка Божовића, које гласи:

''Дана 05.06.2008. године је извршена контрола пословања Hypo Alpe-Adria-Bank и направљено Рјешење под бројем 02-21-630/08. Шта је утврђено приликом контроле и жели да ми доставите Рјешење под горе наведеним бројем.''

Обавјештавамо Вас да Вам не можемо доставити одговор на наведено питање, као ни доставити тражено рјешење због тога што се на основу члана 29. став 1. Закона о Агенцији за банкарство Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' број 59/19) пословном тајном Агенције сматра податак, чињеница или сазнање до којег је овлашћено лице Агенције дошло обављајући послове и извршавајући дужности из своје надлежности.

С поштовањем,

ДИРЕКТОР

Славица Ињац

02.03.2016

Име посланика:

Сазив: 
9