Народни посланик Маринко Божовић Министарству индустрије, енергетике и рударства

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Маринко Божовић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Четвртој сједници одржаној 19. маја 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

Да ли је Влада пронашла стратешког партнера за куповину државног капитала у Предузећу ад ''Фамос'' Источно Сарајево? Ако јесте, на који начин ће бити реализована куповина, које обавезе ће преузети купац и шта је од имовине Предузећа предмет куповине?

ОДГОВОР:

Број: 05.03/ 011-161/15

Датум: 10.07.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор  на посланичко питање       

Народни посланик Маринко Божовић (Клуб посланика СДС-СРС РС) поставио је на Четвртој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 19.05.2015. године,  сљедеће посланичко питање:

 „ Да ли је Влада пронашла стратешког партнера за куповину државног капитала у предузећу ад „Фамос“ Источно Сарајево? Ако јесте, на који начин ће бити  реализована куповина, које обавезе ће преузети купац и шта је од имовине предузећа предмет куповине? “

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

 ОДГОВОР

Влада Републике Српске је у протеклом периоду више пута разматрала проблематику пословања „Фамос“ Фабрика мотора Сарајево а.д. Источно Сарајево и доносила одговарајуће акте у циљу одржавања производног процеса и запослености.

У вези са тим,  Влада Републике Српске је на приједлог управе друштва прихватила исказану намјеру и интерес, за наставак  пословања друштва уз додатно инвестирање, а нарочито развој производа и увођење нових технологија, уз обезбјеђење тражишта и обртног капитала од стране стратешког партнера Paul Bernhardt Gmbh из Њемачке.

Управа друштва је урадила анализу пословања и предложила да  је неопходно извршити финансијско реструктурисање конверзијом пореског дуга у акције друштва, те ући у аранжман са стратешким партнером-њемачком фирмом Паул Брнхардт Гмбх на оснивању заједничког предузећа.

Скупштина акционара привредног друтва„ФАМОС - Фабрика мотора Сарајево“ а.д. Источно Сарајево је дана 03.04.2015. године донијела одлуку о располагању имовином на локацији у Лукавици, одлуку о оснивању новог привредног друштва са стратешким партнером - њемачком  фирмом Paul Bernhardt Gmbh из Хамбурга, те остале одлуке у вези са овим Пројектом.

Уговор о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу  „МОФАС“  Источно Сарајево (заједничко предузеће) је потписан 06.07.2015. године. Новоосновано предузеће ће преузети 96  бивших радника ФАМОС-а.

У циљу рјешавања проблема вишка радника који ће остати нераспоређени оснивањем заједничког предузећа са стратешким партнером, Влада Републике Српске је обезбједила средства у износу од 700.000,00 КМ за исплату једнократних накнада радницима на име отпремнине.  

С тим у вези, управа ФАМОС–а  и Синдикална организација друштва су дана 03.07.2015. године потписали Споразум, којим је дефинисано да се регулишу све раније настале обавезе према запосленима по основу права из Закона о раду, Општег и појединачног колективног уговора и Правилника о раду                                                                                                                                                           

                                                                 МИНИСТАР

                                                                Петар Ђокић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.05.2015

Име посланика:

Сазив: 
9