Народни посланик Маринко Божовић Министарству индустрије, енергетике и рударства

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Маринко Божовић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Четвртој сједници одржаној 24. јуна 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

Да ли је Анекс Уговора, склопљен између Владе Републике Српске, који је по Овлашћењу број: 04/1-012-2-2601/14 заступао министар, др Жељко Ковачевић, и ''Теко Мининг Лапишница'', коју је заступао директор Зоран Миличевић, а који је протоколисан под бројем: 05.07/012-2379-1/14, закључен у складу са Законом?

Образложење: Закључени Анекс Уговора у периоду до истека концесије ће оштетити Буџет Републике Српске за више милиона КМ и као такав је штетан за Републику Српску.

ОДГОВОР:

Број: 05.07/011-194/15

Датум: 13.07.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање

Народни посланик Маринко Божовић (клуб посланика СДС-СРС РС) на четвртој сједници одржаној дана 24. јуна 2015. године поставио је сљедеће посланичко питање:

Да ли је  Анекс Уговора, склопЉен између Владе Републике Српске који је по Овлашћењу број: 04/1-012-2-2601/14 заступао министар, др ЖеЉко Ковачевић, и „ТЕКО МИНИНГ ЛАПИШНИЦА“, коју је заступао директор Зоран Милићевић, а који је протоколисан под бројем: 05.07/012-2379-1/14, закључен у складу са Законом?     

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), Министарство индустрије, енергетике и рударства даје следећи

ОДГОВОР

Привредно друштво „ТЕКО МИНИНГ ЛАПИШНИЦА“ д.о.о. Источни Стари Град - Источно Сарајево, обратило се дана 25.08.2014. године, овом министарству са захтјевом број: 291/14 за анексирање Уговора о концесији за експлоатацију техничког грађевинског камена на јавном добру „Лапишница“ Српско Сарајево-Стари Град, број 01-31-344/01.

Уз захтјев приложен је и „Извјештај о досадашњој реализацији уговора о концесији и планираним активностима на будућој реализацији уговора“.

Надаље, Комисија за концесије Републике Српске Рјешењем број: 01-699/14 од 07.11.2014. године дала је сагласност на провођење поступка анексирања предметног уговора. Након тога, предметни анкес уговора разматрала је Влада РС и рјешењем број: 04/1-012-2-2601/140 од  20.11.2014. године дала сагласност на исти.

Обзиром на наведено, а у складу са Законом о концесијама, дана 24.12.2014. године закључен је Анекс уговора о концесији за експлоатацију техничког грађевинског камена на јавном добру „Лапишница“ Српско Сарајево-Стари Град.

 

 

                                                                                                            М И Н И С Т А Р

                                                                                                                 Петар Ђокић

 

 

 

 

 

24.06.2015

Име посланика:

Сазив: 
9