Народни посланик Маринко Божовић Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Маринко Божовић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Четвртој сједници одржаној 19. маја 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Шта се дешава са пројектом уређивања тока ријеке Жељезнице у општини Источна Илиџа? Радови су отворени пред изборе у октобру 2014. године, али су због жалбеног поступка прекинути. Када ће бити настављени и да ли ће бити настављени?

ОДГОВОР:
Број: 12.07-011-160/15

Датум: 04.06.2015.године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање

Народни посланик  Маринко Божовић  (Клуб посланика СДС-СРС РС)  поставио је  на Четвртој сједници одржаној 19. маја 2015.године посланичко питање:

„ Шта се дешава са пројектом уређења тока ријеке Жељезнице у општини Источна Илиџа? Радови су отворени пред изборе у октобру 2014.године, али су због жалбеног поступка прекинути. Када ће бити настављени да ли ће бити настављени ?“

ОДГОВОР

Уговором о финансирању Пројекта „Хитне мјере и заштите од поплава“ који је Република Српска/Босна и Херцеговина закључила са Европском инвестиционом банком у октобру/новембру 2011. Године и који је ратификован од стране Парламентарне Скупштине Босне и Херцеговине )Одлука о ратификацији и Уговор су објављени у Службеном гласнику Босне и Херцеговине – међународни уговори број 8/12) наведена су укупно 134 појединачна пројекта/мјере који се реализују у оквиру наведеног Уговора/Пројекта, а који су кандидовани и одобрени од стране ЕИБ – након поплава у Републици Српској у децембру 2010. Године и јануару 2011. Године.

Пројекта „Санација рушевне обале ријеке Жељезнице“  није се налазио међу одобреним мјерама и на инцијативу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде у фебруару 2012.године ЕИБ-а је дала сагласност да се пројекат накнадно уврсти на листу мјера за финансирање.

Пројекта „Санација рушевне обале ријеке Жељезнице“ на подручју општине Источна Илиџа уврштен је у први расписани тендер – јавни оглас за извођење радова из Пројекта „Хитне мјере одбране од поплава у Републици Српској“ који се финансира од стране Европске инвестиционе банке, и то у Службеном гласнику БиХ број 43/13 од 4.06.2013. године. Процедура јавних набавки за цјелокупан Уговор/Пројекат се одвија према одредбама јавних набавки Европске инвестиционе банке.

Тендер је расписан у јуну 2013. године, а отварање понуда је проведено 19.07.2013. године. По расписаном тендеру планиран је рок за реализацију Уговора од 6 мјесеци од дана увођења у посао. За предметни ЛОТ 1 достављено је укупно 7 понуда које су испуниле тражене захтјеве и критеријуме. Комисија за одабир најповољније понуде је извршила евалуацију понуда и прихватила понуду предузећа „РАДИС“ д.о.о. Источно Сарајево као најповољнију.

У септембру 2013. Године након обавјештења свих понуђача у предметном ЛОТ-у, достављена су 2 приговора од стране 2 понуђача и то:

  1. Грађевинско Предузеће „Пут“ Источно Сарајево,
  2. Д.о.о. „Мибрал“ Сарајево;

Приговори су се односили на методологију исказивања укупне вриједности понуда и на начин обавјештавања о најповољнијој понуди. Понуђачима је одговорено у складу са процедуром и правилима тендера, односно процедуре јавне набавке ЕИБ. Дана 17.09.2013. године примљено је обавјештење од стране предузећа д.о.о. „Мибрал“ Сарајево да су Европској инвестиционој банци упутили жалбу на одлуку о одабиру најповољнијег понуђача.

        На основу наведеног обавјештења Јавна Установа „Воде Српске“ Бијељина је прекинула процедуру јавне набавке за предметни ЛОТ, док ЕИБ не размотри Жалбу и донесе одлуку о истој. ЕИБ  је 6. децембра 2013. године упутила захтјев за доставу комплетне документације по предметном ЛОТ-у као и изјашњење на наводе из Жалбе д.о.о. „Мибрал“ Сарајево, што је  припремљено и достављено. Јавна Установа „Воде Српске“ Бијељина је 31. марта 2014. Године упутила ургенцију за рјешавање предметне Жалбе ЕИБ-у – одјељењу за жалбе.

ЕИБ – одјељење за жалбе је 7.04 2014. Године доставило одговор да ће доставити своје изјашњење по предметној Жалби најкасније до 25. априла 2014. Године, што се није догодило.

Јавна Установа „Воде Српске“ је закључила уговор о „Санацији рушевне обале ријеке Жељезнице“ на подручју општине Источна Илиџа са предузећем д.о.о. „Радис“ Источно Сарајево , 16.06.2014. године.

Одјељење за жалбе ЕИБ-а је доставио свој Извјештај по предметној Жалби 22.12.2014. године са приједлогом да се пројекат „Санација рушевне обале ријеке Жељезнице“   не финансира из кредитних средстава.

    Након донесене одлуке да се „Санација рушевне обале ријеке Жељезнице“ не финансира из кредитних средстава ЕИБ-а, радови су обустављени и од тада се тражи рјешење за њихово настављање.

 

 

                                                                                                   М  И  Н  И  С  Т  А  Р

                                                                                                  проф. др   Стево Мирјанић

 

19.05.2015
Сазив: 
9