Народни посланик Маринко Божовић Министарству просвјете и културе-просвјетној инспекцији

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Маринко Божовић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Деветој сједници одржаној 18. фебруара 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ-ПРОСВЈЕТНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ

               Између двије сједнице, 23.12.2015. сам поставио посланичко питање Министарству здравља и социјалне заштите везано за процедуру и избор директора Болнице Касиндо, а везано за провјеру дипломе именованог директора Горана Тододровића (одговор 11/03-012-605/15).

               Тражим да се испита диплома именованог директора како би се јавност разувјерила и како би престало спекулисање да директор Горан Тодоровић нема валидну диплому (овјерени семестри, положени испити у Сарајеву и Крагујевцу, план и програм наставе са датумима слушања и полагања).

ОДГОВОР:

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА ЛУКА

 

Број: 24.012/121-2-2/16                                                                      

Датум: 25.02.2016. године                                                                                  

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање, Клуб посалника СДС – СРС РС

               Из Клуба посалника СДС – СРС РС, на Деветој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 18. фебруара 2016. године, народни посланик Маринко Божовић поставио је сљедеће посланичко питање:

 

„Између двије сједнице, 23.12.2015. године сам поставио посланичко питање Министарству здравља и социјалне заштите везано за процедуру и избор директора Болнице Касиндо, а везано за провјеру дипломе именованог директора Горана Тодоровића (одбовор број 11/03-012-605/15).

Тражим да се испита диплома именованог директора како би се јавност разувјерила и како би престало спекулисање да директор Горан Тодоровић нема валидну диплому (овјерени семестри, положени испити у Сарајеву и Крагујевцу, план и програм наставе са датумима слушања и полагања).“

               У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 10/09), а у вези с чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Предмет инспекцијског надзора просвјетне инспекције није била провјера валидности дипломе о стеченом високом образовању Горана Тодоровића, који тренутно обавља функцију директора Болнице Касиндо.

С обзиром да субјекат инспекцијског надзора просвјетне инспекције не може бити здравствена установа, те да овом органу није достављена копија дипломе из које би смо поближе утврдили на којој високошколској установи је стечена, обавјештавамо Вас да не постоји могућност провјере валидности дипломе именованог само на основу  наведених информација.  

Уколико је именовани диплому стекао на некој од високошколских установа у Федерацији Босне и Херцеговине или Републици Србији, а у посједу сте дипломе, предлажемо Вам да се директно обратите Федералној управи за инспекцијске послове или просвјетној инспекцији при Министарству правде Републике Србије.

С поштовањем,

                                                                                                                                   В.Д. ДИРЕКТОРА

                                                                                                                                    Предраг Томић

 

 

 

18.02.2016
Сазив: 
9