Народни посланик Маринко Божовић Министарству унутрашњих послова

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Маринко Божовић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Деветој сједници одржаној 9. фебруара 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТРУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

               Поштовани,

               Драгомир Керовић из Лопара је по мишљењу великог броја људи (који су ми се обратили) из Лопара, коруптивним радњама сачувао дозволу за возача.

               Доказ за то је љекарско увјерење од 27.05.2015. године које је гласило: трајно неспособан. Керовић од отаџбинског рата нема једно око (наводно од киселине из акумулатора га је изгубио) и налаз у овом љекарском налазу је такав да није могао продужити важење возачке дозволе (налаз у прилогу).

               Пар мјесеци након 13.11.2014. године Керовић од исте институције добија други налаз и то: способан, под условом корекције вида, те му се продужава возачка дозвола на 5 година (љекарско у прилогу). Сви сумњају у овај други налаз, а и јавно је и сам Керовић тврдио да ће све средити. Пошто више од 20 година има само једно око, сигурно је да то има огромне посљедице на вид, видно поље и перцепцију дубине. Доказ да му то ствара проблеме су бројни прекршаји у саобраћају од тада, а посљедњи у низу је био 19.09.2015. године, обарање пјешака на обиљеженом пјешачком прелазу. Керовић има заштиту у локалној полицији по рођачкој линији. Осим што нема једно око, он задњих 20 година носи и дању и ноћу тамне наочари за сунце, кријући дефектно око, гдје му те наочари и додатно умањују вид. Наиме, да је и љекарско увјерење од 13.11.2014. године исправно, он га није испоштовао у смислу корекције вида. На све ово ћуте у локалној полицији. Иначе, прије рата, док је имао и оба ока, проузроковао је три тешка удеса. Први 19.07.1984. године, затим 11.12.1985. године осуђен због убијања пјешака колима (одлежао 5 мјесеци) и пресуда којом је проглашен кривим 12.05.1989. године због тешке саобраћајне несреће (извод из криминалистичке евиденције у прилогу). Овдје ћемо напоменути и психијатријске налазе који говоре о тешкој психози Драгомира Керовића (у прилогу). Постављам питање:

               Како је могуће да неко ко је душевно болестан, нема преко 20 година једно око, и при томе је проузроковао бројне саобраћајне удесе и са смртним исходом, може и даље имати возачку дозволу? Ако још некога убије или учини трајним инвалидом у саобраћају, ко ће бити одговоран?

ОДГОВОР:

Број: С/М-053-43/16

Дана: 23.02.2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се.-

Народни посланик Маринко Божовић, Клуб посланика СДС-СРС РС, поставио је на Деветој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 09, 10. и 11. фебруара 2016. године, сљедеће посланичко питање које се односи на посједовање возачке дозволе др Керовић Драгомира из Лопара:

„Како је могуће да неко ко је душевно болестан, има преко 20 година једно око, и при томе је проузроковао бројне саобраћајне удесе и са смртним исходом, може и даље имати возачку дозволу? Ако још некога убије или учини трајним инвалидом у саобраћају, ко ће бити одговоран?''

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 31/11), дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

Због сумње у здравствену способност Керовић Драгомира  да управља моторним возилом, ПС Лопаре је у складу са чланом 196. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини упутила именованог на ванредни љекарски преглед у Дом здравља Бијељина, гдје је именовани самовољно одустао од започетог прегледа. Након тога, преглед је обавио дана 08.04.2014. године у Дому здравља Угљевик, који је  издао љекарско увјерење, на обрасцу  Завода за медицину рада и спорта РС Бања Лука, број: УГ-25 од 08.04.2014. године, да је Керовић Драгомир  здравствено способан за управљање моторним возилом оних категорија за које му је издата возачка дозвола.

Истог дана је Керовић Драгомир поднио захтјев за издавање нове возачке дозволе и уз захтјев приложио поменуто увјерење, на основу чега му је, с обзиром да је испунио прописане услове, издата нова возачка дозвола.

С обзиром на специфичност конкретног случаја, ПС Лопаре је од Дома здравља Угљевик затражила појашњење околности издавања љекарског увјерења о здравственој способности именованог, а имајући у виду одредбе Правилника о здравственим условима које мора испуњавати возач моторног возила.

Дом здравља Угљевик је актом број: 671/14 од 06.06.2014. године, обавијестио ПС Лопаре да ставља ван снаге предметно љекарско увјерење, из разлога што је специјалиста интерне медицине могао обавити љекарски преглед, а што је и учинио, али није могао и дати мишљење по питању категорија за управљање моторним возилом.

На захтјев ПС Лопаре да се изјасни о здравственој способности именованог у складу са одредбама Правилника о здравственим условима које мора испуњавати возач моторног возила, односно да изда љекарско увјерење о здравственој способности за управљање моторним возилом, дана 27.05.2014. године Дом здравља у Угљевику је издао љекарско увјерење број: 25/14 у којем је наведено да именовани није здравствено способан да управља моторним возилом.

Након тога је Керовић Драгомир доставио ПС Лопаре љекарско увјерење Дома здравља у Модричи број: 375/14 од 30.06.2014. године у којем је наведено да је способан за управљање моторним возилом категорија и поткатегорија ''А'' ''А1'' ''Б'' ''Б1'' и ''БЕ''.

С обзиром на постојање два опречна љекарска увјерења домова здравља, ПС Лопаре је дана 17.10. 2014. године информисала Завод за медицину рада и спорта Бања Лука о насталој ситуацији, те затражила да Завод, као надлежни орган, одреди даљи ток поступка по питању издатих увјерења, односно да одреди у којој здравственој установи ће се извршити ванредни преглед здравствене способности именованог за управљање моторним возилом, којим ће се утврдити да ли је исти способан за управљање моторним возилом.

Актом од 01.12.2014. године Завод је обавијестио ПС Лопаре да је стручни тим прегледао именованог дана 13.11.2014. године и издао љекарско увјерење број: 7866 од 13.11.2014. године у којем се наводи да је Керовић Драгомир способан да управља моторним возилом категорија и поткатегорија ''А'' ''А1'' ''Б'' ''Б1'' и ''БЕ'', уз обавезу контролног прегледа органа вида за пет (5) година. У акту је наведено и да се овим увјерењем стављају ван снаге поменута увјерења издата у име Завода у Дому здравља Угљевик и Дому здравља Модрича.

По питању одузимања возачке дозволе, иста се из здравствених разлога привремено одузима сходно одредбама Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини (''Службени гласник БиХ'', бр. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 и 18/13) и Правилника о возачкој дозволи (''Службени гласник БиХ'', број 13/07), ако је љекарска комисија која је прегледала возача утврдила да возач није здравствено способан да безбједно управља моторним возилом оне категорије или категорија за које му је издата возачка дозвола.

Уколико је лице починило кривично дјело или прекршај из области саобраћаја, возачка дозвола ће се сходно члану 222. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини привремено одузети, ако је возачу  изречена мјера безбједности или заштитна мјера забране управљања моторним возилом, а што у конкретном предмету није случај.

Узимајући у обзир да је љекарским увјерењем Завода утврђено да је именовани способан да управља моторним возилом нису се стекли услови за одузимање возачке дозволе од истог због здравствених разлога.

Такође како именованом није изречена мјера безбједности или заштитна мјера забране управљања моторним возилом, возачка дозвола ни по том основу није могла бити одузета.

У погледу одговорности за учињено дјело, конкретно, када возач моторног возила почини кривично дјело против безбједности саобраћаја надлежни суд врши процјену да ли постоји опасност да ће исти управљајући моторним возилом поново учинити такво кривично дјело, те уколико утврди да постоји таква опасност може сходно члану 61. Кривичног закона Републике Српске  изрећи мјеру безбједности забране управљања моторним возилом.

С поштовањем,

                                                                                                                            М И Н И С Т А Р

                                                                                                                           мр Драган Лукач

 

 

09.02.2016
Сазив: 
9