Народни посланик Маринко Божовић Министарству унутрашњих послова

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Маринко Божовић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Десетој сједници одржаној 2. марта 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

               Дана, 05.06.2008. године је извршена контрола пословања Хипо Алпе Адриа Банке и направљено Рјешење под бројем: 02-21-63008.

               Шта је утврђено приликом контроле?

               Желим да ми се достави Рјешење под горе наведеним бројем.

ОДГОВОР:

Број: С/М-053-62/16

Дана:________2016.године                                                                         

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Маринко Божовић, Одговор на посланичко питање, доставља се -

Народни посланик Маринко Божовић, Клуб посланика СДС-СРС РС, поставио је на Десетој сједници Народне скупштине одржаној 02. марта 2016. године, посланичко питање: „Дана 05.06.2008. године извршена је контрола пословања HIPO-ALPE-ADRIA BANK и направљено Рјешење под бројем 02-21-63008. Шта је утврђено приликом  контроле? Желим да ми се достави Рјешење под горе навденим бројем. “

О Д Г О В О Р

Наведено Рјешење Министарство унутрашњих послова није запримило, а у складу са Законом о банкама РС, за контролу пословања финансијских институција, односно банака, надлежна је Агенција за банкарство Републике Српске. Из наведених разлога нисмо у могућности удовољити Вашем захтејву.

С поштовањем,  

 

 

 

              МИНИСТАР

         мр Драган Лукач

 

 

02.03.2016
Сазив: 
9