Народни посланик Маринко Божовић предсједнику Владе Републике Српске и ресорном Министарству

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Маринко Божовић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Шестој сједници одржаној 7. октобра 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ПРЕДСЈЕДНИКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ и

РЕСОРНОМ МИНИСТАРСТВУ

Шта сте урадили за 120 радника АД ''Фамос'' Источно Сарајево, када је у питању повезивање радног стажа, како би имали могућности да остваре накнаду од Завода за пошљавање Републике Српске?

Образложење: Ови радници (већина преко 50 година живота) се данас не могу пријавити на Завод за пошљавање, а без посла су остали вољом Владе Републике Српске.

ОДГОВОР:

Број: 05.03/011-312/15

Датум: 16.10.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор  на посланичко питање

           

Народни посланик Маринко Божовић (Клуб посланика СДС-СРС РС), поставио је на 6. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 07.октобра 2015. године,  сљедеће посланичко питање:

″ Шта сте урадили за 120 радника АД ″Фамос“ Источно Сарајево, када је у питању повезивање радног стажа, како би имали могућност да остваре  накнаду од Завода за запошљавање Републике Српске?“

Образложење: ови радници ( већина преко 50 година живота) се данас не могу пријавити на Завод за запошљавање, а без посла су остали вољом Владе Републике Српске. “

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

 ОДГОВОР

Радницима привредног друштва „Фамос“ Фабрика мотора Сарајево а.д. Источно Сарајево, који су због организационих промјена у друштву проглашени технолошким вишком, престао је радни однос дана 21.07.2015. године и истима су у складу са законом исплаћене новчане накнаде на име отпремнина.

 

Право на новчану накнаду по основу незапослености на  Заводу за запошљавање радници стичу у складу са Законом о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености ( „Службени гласник Републике Српске“ бр. 30/10 , 08/11, 71/12 и 56/13), под условом да је привредно друштво измирило  доприносе за незапослене раднике.

Обавезе друштва према Заводу за запошљавање, у укупном износу од 64.337,43 КМ, обухваћене су Одлуком о прихватању Програма финансијског реструктурисања друштва и намјери конверзије потраживања у акције, коју је Влада Републике Српске донијела на сједници одржаној дана 29.07.2015. године.

Влада Републике Српске је на сједници одржаној 05.10.2015. године разматрала Информацију о захтјеву радника привредног друштва „Фамос“ Фабрика мотора Сарајево а.д. Источно Сарајево за остваривање права на новчану накнаду код Завода за запошљавање и донијела закључак којим је Заводу препоручила да радницима омогући остваривање овог права, а што је у складу са напријед наведеном Одлуком.

 

Према информацији добијеној од Завода за запошљавање, радницима, „Фамос“-а  је  дана 12.10.2015. године признато право на новчану накнаду, почевши од дана престанка радног односа у привредном друштву, односно од 21.07.2015. године.

 

 

 

                                                                                                                            МИНИСТАР

 

                                                                                                                            Петар Ђокић

 

07.10.2015
Сазив: 
9