Народни посланик Маринко Божовић предсједници Владе Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Маринко Божовић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Другој сједници одржаној 3. фебруара 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

-Предсједнику

Шта планирате урадити по питању:

  1. Породица погинулих бораца које су питање стамбеног збрињавања ријешиле самостално и нашле се у неравноправном положају у односу на остале;
  2. Укидања права породицама погинулих бораца на царинске олакшице приликом увоза аутомобила, а то исто право РВИ је остало;
  3. Захтјева породица погинулих бораца на инвалиднине буду изједначене са најмањом платом у Републици Српској?

ОДГОВОР:

Број: 16-03/1-011-5/15

Датум,24. 02. 2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Маринко Божовић,  Клуб посланика СДС-СРС РС,  поставио је на Другој сједници одржаној 03. фебруара 2015. године сљедеће посланичко питање:

„Шта планирате урадити по питању:

  1. Породица погинулих бораца које су питање стамбеног збрињавања ријешиле самостално и нашле се у неравноправном положају у односу на остале;
  2. Укидања права породицама погинулих бораца на царинске олакшице приликом увоза аутомобила, а то исто право РВИ је остало;
  3. Захтјева породица погинулих бораца да инвалиднине буду изједначене са најмањом платом у Републици Српској?“

                                                                 О Д Г О В О Р

  1. Услови, критеријуми и поступак стамбеног збрињавања које врши ово министарство прописани су Уредбом о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних инвалида Oдбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 43/07, 73/08 и 18/11). Посебним програмом стамбеног збрињавања од 2008. до 2015. године обухваћено је укупно 5606 породица погинулих бораца и ратних војних инвалида, који нису били стамбено збринути. До сада је збринуто укупно 4931 корисник, од чега 1486 кроз додјелу стамбених јединица и 3445 кроз додјелу неповратних новчаних средстава.

Програм стамбеног збрињавања је подразумијевао збрињавање стварно стамбено незбринутих лица додјелом стамбене јединице или неповратних новчаних средстава, а не накнаду за губитак члана породице, тако да се не може говорити о неравноправном положају лица која су раније самостално ријешила стамбено питање односно била већ стамбено збринута. Сва лица која су у моменту пријаве на конкурс исплаћивала намјенске стамбене кредите, имала су право на стамбено збрињавање додјелом неповратних новчаних средстава.

С обзиром да је одређен број стамбено незбринутих лица из поменутих  категорија пропустио рок за пријаву на конкурс, Програмом рада Владе Републике Српске за 2015. годину је у задњем кварталу  планирано доношење нове Уредбе о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, којом ће бити прописани услови и поступак  за њихово стамбено збрињавање.

  1. Укидање права породицама погинулих бораца услиједило је због усаглашавања  са  Законом о царинској политици БиХ, којим није предвиђено да право на царинске олакшице приликом увоза аутомобила имају и чланови породица погинулих бораца. Уставом Босне и Херцеговине утврђено је да је царинска политика у надлежности институција Босне и Херцеговине тако да се ова област не може регулисати ентитетским прописима.
  2. Влада Републике Српске је у складу са буџетским могућностима извршила повећање основице за обрачун инвалиднина у 2013. години за 5%, у 2014. години за 3% а у овој години за 1,6%.  Дакле, у последње три године омогућено је повећање основице за обрачун инвалиднина у укупном износу од 9,6%, јер  опредјељење Владе Републике Српске је да у континуитету повећава инвалиднине у складу са буџетским могућностима.

Треба напоменути да у складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању (“Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11) чланови породица погинулих бораца остварују и право на породичну пензију без обзира да ли је погинули борац био у радном односу, те да се континуирано врши  повећање (усклађивање) пензија у складу са Законом.

 Дакле,  по истом чињеничном основу, један члан породице погинулог борца може остварити  породичну инвалиднину у висини од   329,64 КМ  и породичну пензију у висини од 374,00 КМ.

 

 

 

                                                                                                                                                   М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                                 Миленко Савановић

 

 

 

 

 

 

03.02.2015

Име посланика:

Сазив: 
9