Народни посланик Маринко Божовић предсједници Владе Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Маринко Божовић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Другој сједници одржаној 3. фебруара 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

-Предсједнику

Поред десет највећих акционара Бобар банке који су обајвљени на сајту Бањалучке берзе, ко су остали акционари и колики је проценат њихових акција?

            -Агенција за банкарство

ОДГОВОР:

Број: 06.06/012-334-2/15

Датум: 05.03.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

П Р Е Д М Е Т:   Одговор на посланичко питање

Народни посланик Маринко Божовић је на 2. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 3, 4. и 5. фебруара 2015. године, поставио сљедеће посланичко питање:

„Поред десет највећих акционара Бобар банке који су објављени на сајту Бањалучке берзе, ко су остали акционари и колики је проценат њихових акција?“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо слиједећи

ОДГОВОР

У циљу одговора на посланичко питање, Министарство финансија се обратило Централном регистру хартија од вриједности Републике Српске који према члану 188. Закона о тржишту хартија од вриједности („Службени гласник Републике Српске, бр. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13 и 108/13) води базу података у којој се уписују, воде и чувају подаци о хартијама од вриједности, власницима, правима и ограничењима права на хартијама од вриједности.

Централни регистар хартија од вриједности Републике Српске је доставио листу акционара емитента Бобар банке а.д. Бијељина – у ликвидацији на дан 24.02.2015. године, која се доставља у прилогу као одговор на посланичко питање.

С поштовањем,

 

                                                                                         МИНИСТАР

                                                                                   др Зоран Тегелтија

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

03.02.2015

Име посланика:

Сазив: 
9