Народни посланик Маринко Драгишић Министарству здравља и социјалне заштите, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Маринко Драгишић, Клуб посланика Уједињена Српска, поставио је између двије сједнице 1. фебруара 2022. године

 

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

 

МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

 

               Посланичко питање постављам у име организација које се баве заштитом права лица са инвалидитетом.

               Зашто лица са инвалидитетом (слијепа лица, параплегија, квадриплегија, дистрофија) са 70 - 100% инвалидитета не могу остварити ово право, само зато што је обољење или оштећење настало послије осамнаесте године живота, зар им нису исте потребе? Да ли се планира измјена закона и исправка те неправилности? За ту популацију. Молим одговор у писаној форми.

 

 

ОДГОВОР:

Број: 11/05-012-42/22

Датум: 09.02.2022. године

 

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се.

                     Веза ваш број: 04.2-011-18/22 од 03.02.2022. године

 

             Народни посланик Маринко Драгушић, Клуб посланика Уједињена Српска, поставио је између двије сједнице, дана 01.02.2022. године, сљедеће посланичко питање:

 

               Зашто лица са инвалидитетом (слијепа лица, параплегије, квадриплегија, дистрофија) са 70-100 % инвалидитета не могу остварити ово право, само зато што је обољење или оштећење настало послије османаесте године живота. Која је разлика између лица које је ослијепило са 17 или 19 година живота, зар им нису исте потребе. Да ли се планира измјена закона и исправка те неправилности за ту популацију? Молим одговор у писаној форми.

 

           У складу са чланом 80. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), као и чланом  245. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), дајемо сљедећи:

 

О Д Г О В О Р

 

Имајући у виду да у систему социјалне заштите подршка лицима са инвалидитетом је регулисана кроз остваривање различитих права и услуга кроз мјешовити систем социјалне заштите, питање народног посланика није постављено прецизно, односно на које право у социјалној заштите се односи наведена констатација, те вас обавјештавамо о сљедећем:

               Стратегијом унапређења друштвеног положаја лица са инвалидитетом у Републици Српској 2017–2026 као један од циљева у области социјалне заштите предвиђено је и „обезбјеђивање минималне социјалне сигурности лица са инвалидитетом по једнаким критеријумима без обзира на узроке настанка инвалидности“; а наведена активност је унапређење права лица са инвалидитетом кроз увођење личне инвалиднине и корак у превенцији смјештаја лица са инвалидитетом у установе социјалне заштите, те подршку породицама лица са инвалидитетом.

Измјенама и допунама Закона о социјалној заштити у 2019. години као ново право из социјалне заштите прописано је право на личну инвалиднину, те су прописани услови за остваривање права и новчани износ личне инвалиднине.

У складу са Законом о социјалној заштити („Службени гласник Републике Српске“ број: 37/12, 90/16, 94/19 и 42/20) право на личну инвалиднину остварују лица:

а) која су зависна од помоћи и његе другог лица приликом задовољавања основних животних потреба и којима је оштећење/обољење настало у развојном периоду, а имају утврђену висину тјелесног оштећења од  70% до 100%,

б) са оштећењем слуха, којима је оштећење/обољење настало у развојном периоду, а имају утврђену висину тјелесног оштећења од најмање 70%,

в) са оштећењем урогениталног система, која се налазе у терминалној фази затајења оба бубрега и која имају потребу за хроничном хемодијализом и перитонеалном дијализом, а имају утврђену висину тјелесног оштећења од 100%,

г) обољела од ријетке болести, којима је оштећење, односно обољење настало у развојном периоду, а имају утврђену висину тјелесног оштећење од најмање 70%.

Основни услови за остваривање права на личну инвалиднину прописани су с циљем да наведено право остваре лица која се налазе у најтежем социоекономском положају, а то су лица која су зависна од помоћи и његе другог лица приликом задовољавања основних животних потреба и којима је оштећење/обољење настало у развојном периоду, а имају тјелесно оштећење од 70% до 100%. Изузетак који се односи на функционалну зависност и степен тјелесног оштећења учињен према лицима са оштећењем слуха оправдава се чињеницом да глуха лица која имају тјелесно оштећење најмање 70%, према прописаним критеријумима не испуњавају услове за остваривање права на додатак за помоћ и његу другог лица, као ни права на новчану помоћ, а због наведеног оштећења углавном немају прилику да се запосле и да радом обезбиједе средства за сопствено издржавање. Изузетак у вези са животном доби у којој је оштећење/обољење настало и функционалном зависности учињен према лицима која имају потребу за хемодијализом оправдава се чињеницом да наведена лица према прописаним критеријумима не испуњавају услове за остваривање права на додатак за помоћ и његу другог лица (осим ако имају и друге компликације), односно не сматрају се зависним од помоћи и његе другог лица приликом задовољавања основних животних потреба, али им је неопходан апарат за дијализу за обављање једне од физиолошких потреба. 

Право на личну инвалиднину не могу остварити војни инвалиди и цивилне жртве рата јер наведена лица већ остварују лична примања (инвалиднину) по основу инвалидитета стеченог у рату. Такође, право на личну инвалиднину не могу остварити лица која су на терет буџетских средстава смјештена у установу или хранитељску породицу, будући да је тим лицима већ обезбијеђен смјештај, исхрана, одјећа, обућа и њега и помоћ.

               Имајући у виду наведено лица која се наводе у питању остварују различита права у систему социјалне заштите који је изузетно комплексан и гдје се на основу детаљних анализа стања утврђује најцјелисходнији облик заштите корисника и боље циљање социјалне заштите.

 

               С поштовањем,

                                                                                                                 

                                                                                                      М И  Н И С Т А Р

 

                                                                                                            Ален Шеранић, др мед.

 

 

01.02.2022

Име посланика:

Сазив: 
10