Народни посланик Марко Видаковић Министарству за избјеглице и расељена лица

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Марко Видаковић, Клуб посланика СНСД-Милорад Додик поставио је на Деветнаестој сједници одржаној 13. јуна 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ  ЗА ИЗБЈЕГЛИЦЕ И РАСЕЉЕНА ЛИЦА

Моје питање се односи на Министарство за избјегла и расељена лица у Влади Републике Српске.

Наиме, односи се на проблематику рјешавања питања алтернативног трајног смјештаја над становима којима управља ово министарство, а који се налазе на подручју града Источно Сарајево.

Само у једној од општина  Града Источног Сарајева, у Источном Новом Сарајеву, налази се негдје око 120 оваквих станова. Према мојим информацијама и колико сам упознат, општина, заједно у договору са Министарством, настоји да ријеши ово питање на начин да се ови станови пренесу на општину и да се ово питање ријеши на три начина, а то је: класичним откупом,  закупнином и социјалним становањем.

Када се  планира реализација овог пројекта и да ли ће Влада Републике Српске прописати услове на који начин и како и ко може откупити  ове станове?
ОДГОВОР:

Број:________________________

Дана,_______________________

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет:Одговор на посланичко питање.-

Народни посланик Марко Видаковић, Клуб посланика СНСД-Милорад Додик, на Деветнаестој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 13. јуна 2017. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

“Моје питање се односи на Министарство за избјегла и расељена лица у Влади Републике Српске.

Наиме, односи се на проблематику рјешавања питања алтернативног трајног смјештаја над становима којима управља ово министасртво, а који се налазе на подручју града Источно Сарајево.

Само у једној од општина Града Источног Сарајева, у Источном Новом Сарајеву, налази се негдје око 120 оваквих станова. Према мојим информацијама и колико сам упознат општина, заједно у договору са Министарством, настоји да ријеши ово питање на начин да се ови станови пренесу на општину и да се ово питање ријеши на три начина, а то је: класичним откупом, закупнином и социјалним становањем.

Када се планира реализација овог пројекта и да ли ће Влада Републике Српске прописати услове на који начин и како и ко може откупити ове станове?”

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске," бр.10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске," бр. 31/11 ),  дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

Министарство је приликом сачињавања Информације о остваривању права избјеглица, расељених лица и повратника, а у циљу привођења трајној намјени смјештајних капацитете, прошле године спровело анкету међу свим корисницима станова изграђеним средствима Владе Републике Српске и утврдило да двије трећине корисника жели откуп стана који користи по основу права на алтернативни смјештај док је око једне трећине оних који желе други вид трајног стамбеног рјешења.

Станови под управом Министарства за избјеглице и расељена лица су својина Републике Српске, а Републичка дирекција за обнову и изградњу ће у име Републике Српске као продавца, спроводити поступак откупа и извршити овјеравање уговора о откупу станова у складу са одредбама Закона о приватизацији државних станова.

Законом је регулисано како се утврђује откупна цијена, а то се регулише уговором за сваки појединачни случај у зависности од вриједности стана, положајне погодности, амортизације стана, висине евентуално уложених средстава и попуста који се признају купцу;

Критерији по којима корисници могу откупити стан су да корисник испуњава све услове предвиђене Законом о расељеним лицима, избјеглицама и повратницима и Правилником о остваривању алтернативног смјештаја, а то је прије свега, да нема ријешено стамбено питање на други начин, да нема стамбену јединицу условну за становање ни у мјесту садашњем мјесту боравишта, ни у мјесту ранијег пребивалишта. Ово се односи, како на носиоца породичног домаћинства, тако и на остале чланове домаћинства који тренутно живе заједно са њим. Министарство је обавезно прије доношења сваке одлуке о откупу станова од стране Владе Републике Српске извршити потпуну ревизију основа коришћења предметног стана за сваког корисника и, уколико испуњавају услове и желе откупити предметни стан сматрајући га својим трајним рјешењем, такав стан ће бити предложен за доношење одлуке о откупу, након доношења одлуке о откупу станова, за станове који се не откупе Влада ће донијети одлуку о преносу права располагања на локалне заједнице и такви станови ће служити за социјално становање.

У складу са Закључком Народне скупштине Републике Српске и Владе Републике Српске, ове активности су у току, и до сада су донијете одлуке о откупу ових станова у седам градова и општина Републике Српске. Што се тиче Источног Новог Сарајева, под управом Министарства за избјеглице и расељена лица налази се укупно 114 станова. Извршена је ревизија за 30 станова за које ће ускоро бити припремљена одлука о откупу, а за остале ревизија је у току и сви ће бити ријешени на напријед наведени начин.

 

С поштовањем,

 

 

                                                                                М И Н И С Т А Р

                                                                                 Давор Чордаш

 

 

13.06.2017
Сазив: 
9