Народни посланик Марко Видаковић Министарству саобраћаја и веза

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Марко Видаковић, Клуб посланика СНСД-Милорад Додик, поставио је на Двадесетој сједници одржаној 18. јула 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ САОБРАЋАЈА И ВЕЗА

               Магистрални пут Лукавица-Загони-Јасик-Пале је изграђен 2010. године и Влада Републике Српске је у овај пројекат уложила око 14 милиона КМ. Ово је једини пут који територијом Републике Српске спаја два дијела Града Источно Сарајево. Међутим, остало је још око 4 км овог пута до раскрснице Јахорина-Пале који је потребно проширити и реконструисати.

               Када је планирана реконструкција и проширивање овог дијела пута?

               У којој фази се налази реконструкција пута од Враца до Јасика, имајући у виду да Кантон Сарајево треба да објави тендер за овај дио пута који пролази кроз Ф БиХ?

ОДГОВОР:

Број: 13.03/011-1498/17

Датум: 14.08.2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Марко Видаковић на Двадесетој сједници Народне скупштине Републике Српске, поставио је сљедеће посланичко питање:

„Магистрални пут Лукавица-Загон-Јасик-Пале је изграђен 2010. године и Влада Републике Српске је у овај пројекат уложила око 14 милиона КМ. Ово је једини пут који територијом Републике Српске спаја два дијела града Источно Сарајево. Међутим, остало је још око 4 km овог пута до раскрснице Јахорина-Пале који је потребно проширити и реконструисати.

Када је планирана реконструкција и проширење овог дијела пута?

У којој фази се налази реконструкција пута од Враца до Јасика, имајући у виду да Кантон Сарајево треба да објави тендер за овај дио пута који пролази кроз ФБиХ?“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Према информацији која је достављена од стране Јавног предузећа „Путеви Републике Српске“ доо Бања Лука, у току је комплетирање инвестиционо-техничке документације за реконструкцију дијела регионалног пута Р-446, на дионици Јасик-Бистрица, након чега се иде у процес захтјева за издавање локацијских услова, рјешавања имовиско-правних односа и прибаваљања грађевинске дозволе. Планом пословања Јавног предузећа „Путеви Републике Српске“ доо Бања Лука за 2017. годину нису планирана финансијска средства за реализацију овог пројекта.

За пројекат реконструкције пута од Враца до Јасика очекују се финансијска средства од Савјета министара Босне и Херцеговине, након чега ће се приступити реализацији поменутог пројекта. 

С поштовањем,                 

                                                                                                                                        М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                         Неђо Трнинић

18.07.2017
Сазив: 
9