Народни посланик Миладин Станић Влади Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

 

Народни посланик Миладин Станић, Клуб посланика СДС-СРС РС, поставио је на Двадесет четвртој сједници одржаној 27. марта 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

Зашто сте подржали ви у Влади овако неодговорно, неодређен, непрецизан и преварнтски Програм подстицаја мјера у пољопривреди?

Ево гледајте ради јавности, а вама подразумјева да знате мало математике. На шта личи само један тачка овог Програма. Каже – висина премије за произведену декларисану и продату количину сјемена утврђује се након обраде приспјелих захтјева и износи до 30%.

Шта значи то до 30%? Каква је то врста преваре? Има ли од до, да ли је до 30% и 1% и 29,9%? Ово је чиста превара и неодговоран однос према пољопривреди.

ОДГОВОР:

Број: 12.03.1-011-222/18

Датум: 15.05.2018. године

 

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање

 

Народни посланик Миладин Станић (Клуб посланика СДС-СРС РС) је на 24. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 27. Марта 2018. године, поставио сљедеће посланичко питање:

„Зашто сте подржали ви у Влади овако неодговорно, неодређен, непрецизан и  преварантски Програм подстицаја мјера у пољопривреди? Ево гледајте ради јавности, а вама подразумјева да знате мало математике. На шта личи само једна тачка овог Програма. Каже – висина премије за произведену, декларисану и продату количину сјемена утврђује се након обраде приспјелих захтјева и износи до 30 %. Шта значи то до 30%? Каква је то врста преваре? Има ли од до, да ли је до 30% и 1% и 29,9%? Ово је чиста превара и неодговоран однос према пољопривреди.“

              

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11 и 34/17), дајемо сљедећи

 

ОДГОВОР

 

 Влада Републике Српске усвојила је План коришћења средстава за подстицање развоја пољопривреде и села за 2018. годину, којим је предвиђено да аграрни буџет Републике Српске износи 60 милиона КМ. Додатних 11 милиона КМ ће бити усмјерено за набавку регресираног дизел горива и противградну превентиву. Дакле, укупни буџет, за 2018. годину, износиће 71 милион КМ, што представља повећање, у односу на 2017. годину, од око 20 %. Наведено повећање аграрног буџета ће омогућити и значајно повећање подстицајних средстава по јединици производње и по појединим групама произвођача у односу на претходну годину. Највеће повећање подстицајних средстава (324 %) ће имати произвођачи поврћа. Међу групама произвођача кои ће, такође, имати значајно повећање подстицајних средстава  су и произвођачи воћа (97 %), произвођачи товних свиња (88,4%) и произвођачи приплодних јуница и приплодних крмача (80%-87,5%). Ниво подстицајних средстава за премију за млијеко ће се задржати на нивоу од прошле године.

Одређивање укупног обима новчаних средстава, по појединим мјерама, осим на бази Плана коришћења средстава, врши се на основу трогодишњег  просјека реализованог обима средстава за поједине мјере, по хектару, по грлу и по килограму.

Све мјере, које ће се финансирати, дефинисане су Правилником о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села за 2018. годину и Правилником о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за капиталне инвестиције у пољопривредној производњи у 2018. години.

                С обзиром да је Планом коришћења средстава за подстицање развоја пољопривреде и села дефинисан буџетски оквир за текућу годину, неопходно је одређеним прописима онемогућити прекорачење усвојеног буџетског оквира. Због тога су, Правилником о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села за 2018. годину, прописана ограничења исплате средстава по појединим мјерама производње, увођењем одреднице „до“. Другим правилником - Правилником о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за капиталне инвестиције у пољопривредној производњи у 2018. години, дефинисано је да ће се поврат средстава за реализоване капиталне инвестиције вршити у фиксном проценту (нема одреднице „до“). Новчана средства ће се одобравати у износу од 30% од укупне вриједности прихватљивих трошкова инвестиције за комерцијална пољопривредна газдинства, односно у износу од 15% за некомерцијална породична пољопривредна газдинства. Правилником је предвиђено да се износ подстицајних средстава, одобрен у висини од 30% од укупне вриједности прихватљивих трошкова инвестиције, увећава се за додатних 5 % за комерцијална породична пољопривредна газдинства чији носиоци су старости до 40 година или за жене које су носиоци пољопривредних газдинстава. Поред тога, износ обрачунатих подстицајних средстава увећава се за додатних 10% за инвестиције у пољопривредну механизацију произведену у Републици Српској. Подстицајна средства за наведену групу мјера обрачунаваће се и исплаћивати корисницима подстицаја до износа утврђеног Планом кориштења средстава за подстицање развоја пољопривреде и села за текућу годину, а према редослиједу подношења захтјева, чиме ће се онемогућити прекорачење планираног финансијског оквира за капиталне инвестиције у пољопривредној производњи у 2018. години.

   

                   М  И  Н  И  С  Т  А  Р

                                                                                                                                                проф. др Стево Мирјанић

 

 

27.03.2018
Сазив: 
9