Народни посланик Миладин Станић Министарству индустрије, енергетике и рударства

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Миладин Станић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је између двије сједнице Народне скупштине, 6. марта 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

-Министарство индустрије, енергетике и рударства

 Колико је радника запослено у Електропривреди Републике Српске заједно са свим јединицама Електродистрибуције у Републици Српској?

Тражим да ми доставите списак имена сваког од запослених са датумом заснивања радног односа и степеном и врстом образовања.

ОДГОВОР:

Број: 05.05/011-66-3/15

Датум: 26. 03. 2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Миладин Станић (Клуб посланика СДС – СРС РС) је између двије сједнице Народне скупштине, 06. марта 2015. године, поставио сљедеће посланичко питање:

Колико је радника запослено у Електропривреди Републике Српске заједно са свим јединицама Електродистрибуције у Републици Српској? Тражим да ми доставите списак имена сваког од запослених са датумом заснивања радног односа и степеном и врстом образовања.

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Министарство индустрије, енергетике и рударства Републике Српске је, узимајући у обзир аспекте постављеног посланичког питања, затражило информацију о истом од Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“- Матично предузеће а.д. Требиње.

Актом број 1.1/01-474-2/15 од 19.03.2015. године, Матично предузеће је доставило одговор по овом питању који Вам достављамо у прилогу.

С поштовањем,                                                                                     

                                                               МИНИСТАР

                                                            Петар Ђокић

ПРИЛОГ ОДГОВОРУ (ПРЕПИС):

МЈЕШОВИТИ ХОЛДИНГ ''ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ''

Број: 1.1/01-474-2/15

Датум: 19.03.2015. године

Министарство индустрије, енергетике и рударства

н/р Министра

Трг Републике Српске 1, Бања Лука

Предмет: Тражена информација доставља се.

        Веза: Ваш бр. 05.05/011-66-1/15 од 16.03.2015. год.

Поштовани,

Народни посланик Миладин Станић, Клуб посланика СДС-СРС РС, поставио је између двије сједнице Народне скупштине, 06.03.2015. године, посланичко питање које гласи:

''Колико је радника запослено у Електропривреди Републике Српске заједно са свим јединицама Електродистрибуције у Републици Српској. Тражим да ми доставите списак имена сваког од запослених са датумом заснивања радног односа и степеном и врстом образовања.

У складу са постављеним питањем, достављамо Вам податке који се односе на број запослених радника за Матично и свако Зависно предузеће, са стањем на дан 31.12.2013. године и 31.12.2014. године, садржане у Табели, у наставку овог писма.

Из анализе изнесених података (Табела 1) евидентно је да је у посматраном периоду дошло до повећања укупног броја запослених радника у неким од зависних предузећа у систему Електропривреде Републике Српске, што не сматрамо значајним повећањем, како ниоминално , тако ни у погледу трошкова плата и других личних примања.

Наиме, Планом пословања за 2015. годину није предвиђено повећање трошкова бруто зарада и бруто накнада зарада, чак је програмом рационализације пословања предвиђено да се маса средстава за бруто зараде смањи.

Електропривреда РС, као јавно предузеће, мора да испуни своје обавезе у погледу обављања дјелатности од општег интереса, али и да се понаша друштвено одговорно, не угрожавајући при томе, интересе зависних предузећа и система у цјелини.

Стога сматрамо да смо дужни допринијети рјешавању питања незапослености као једног од горућих проблема у Републици Српској. У ово контексту наглашавамоо и чињеницу да смо, у поступцима запошљавања у овом периоду, посебно водили рачуна да запослени буду из реда борачких категорија, породица погинулих бораца, инвалидсних лица и социјално угрожених.

Број запослених према кадровској евиденцији ЕРС

ЗП

Број запослених према кадровској евиденцији

 

2014.                                                 2013.

1

2                                                         3

ЗП ''ХЕ на Врбасу'' а.д.

145                                                    145

ЗП ''ХЕ на Дрини'' а.д.

251                                                    232

ЗП ''ХЕ на Требишњици'' а.д.

695                                                    626

 ''ХЕ на Врбасу'' д.о.о.

24                                                      7

ЗП ''РиТЕ Гацко'' а.д.

1,774                                                 1,600

ЗП ''РиТЕ Угљевик'' а.д.

1,918                                                 1,851

''Термо Нова'' д.о.о.

28                                                       6

Укупно производња

4,835                                                 4,467

ЗП ''Електрокрајина'' а.д.

1,743                                                 1,642

ЗП ''Електро-Добој'' а.д.

414                                                     404

ЗП ''Електро-Бијељина'' а.д.

920                                                     865

ЗП ''Електродистрибуција'' а.д. Пале

590                                                     559

ЗП ''Електро-Херцеговина'' а.д.

360                                                     328

Укупно ЕД

4,027                                                 3,798

ЗП ''ИРЦЕ'' а.д.

17                                                       17

МХ ''ЕРС'' Матично предузеће

177                                                     173

УКУПНО МХ ''ЕРС''

9,056                                                 8,455

 

                                                                                                   ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

                                                                                               Бранислава Милекић, дипл.ек.

 

06.03.2015

Име посланика:

Сазив: 
9