Народни посланик Миладин Станић Министарству индустрије, енергетике и рударства

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Миладин Станић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Деветнаестој сједници одржаној 13. јуна 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТРУ ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

               Какав је став Владе, и Вас посебно, министре индустрије, за даљу судбину УНИС-а Дервента, посебно, са посебним акцентом око наплате потраживања Републике Српске који се односе на 20 ИРБ 20 милиона куповина обвезница, па наслијеђени кредит од Балкан инвестмент банке, који је пренесен на Банку Српске, па неплаћене обавезе: плате, порези, струја и тако даље?

               Има ли Влада став  о том криминалу који је направљен у Дервенти или Влада и даље подржава да лопов који је оштетио Републику Српску и БиХ за 500 милиона марака поново дође у БиХ, пређе границу и слободно прича о томе  како он поново планира покренути производњу и да ће ануитет отплате дуга бити 4,5 милиона марака мјесечно? Да ли је Вама то нормално и како ви то видите?

ОДГОВОР:

Број: 05.03/011-331/17

Датум: 29.06.2017.године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор  на посланичко питање

               Народни посланик Миладин Станић (Клуб посланика СДС), на 19. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 13.,14. и 15 јуна 2017. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

               „Какав је став Владе, и Вас посебно, министре индустрије, за даљу судбину УНИС-а Дервента, посебно, са посебним акцентом око наплате потраживања Републике Српске који се односе на  ИРБ 20 милиона куповина обвезница, па наслијеђени кредит од Балкан инвестмент банке, који је пренесен на Банку Српске, па неплаћене обавезе: плате, порези, струја и тако даЉе?

            Има ли Влада став о том криминалу који је направљен у Дервенти или Влада и даље подржава да лопов који је оштетио Републику Српску и БиХ  за 500 милиона марака поново дође у БиХ, пређе границу и слободно прича о томе како он поново планира покренути производњу и да ће ануитет отплате дуга бити 4,5 милиона марака мјесечно. Да ли је Вама то нормално и како ви то видите?

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи

 ОДГОВОР

“УНИС” Фабрика цијеви а.д. Дервента је привредно друштво у приватном власништву, у коме је покренут поступак финансијског и оперативног реструктурисања у складу са Законом о стечају („Службени гласник Републике Српске“ број: 16/16). Поступак реструктурисања води надлежни окружни привредни суд и исти се спроводи ради уређења односа између “УНИС” Фабрика цијеви а.д. Дервента и његових повјерилаца, односно постизања споразума о начину намирења повјерилаца, а у циљу наставка обављања дјелатности привредног друштва.

У поступку реструктурисања наведеног привредног друштва су сви повјериоци, па и Република Српска, пријавили своја потраживања и начин измирења њихових потраживања је утврђен у Плану реструктурисања  “УНИС” Фабрика цијеви а.д. Дервента.

Окружни привредни суд у Добоју је дана 28.04.2017.године донио Рјешење о прихватању наведеног Плана реструктурисања. У рјешењу суда се наводи да је за план гласало 340 повјерилаца или 39,08% од укупног броја повјерилаца привредног друштва, што је више од  утврђене границе од минимално 25% повјерилаца који требају гласати за план, како је прописано Законом о стечају. Поред наведеног, збир потраживања повјерилаца који су гласали за усвајање Плана реструктурисања наведеног привредног друштва је троструко већи од потраживања повјерилаца који су гласали против, чиме је  и други услов за одобравање реструктурисања испуњен. Рјешење о прихватању Плана реструктурисања још није правоснажно, јер су се на исто  жалила два повјериоца.

Имајући у виду да се  ради о приватној компанији, Влада Републике Српске није могла утицати на пословне одлуке које је у претходном периоду доносила управа привредног друштва “УНИС” Фабрика цијеви а.д. Дервента. Такође, у поступку реструктурисања привредног друштва одлуке доносе одговарајући органи при надлежном суду, а о Плану реструктурисања се изјашњавају повјериоци привредног друштва. Међутим, као и у сваком другом привредном друштву, Влада Републике Српске је заинтересована да у складу са законским могућностима пружи подршку како би се створио бољи пословни амбијент за рад и развој “УНИС” Фабрика цијеви а.д. Дервента.  

С поштовањем,

 

                                                                                                                                    М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                      Петар Ђоки

 

 

13.06.2017
Сазив: 
9