Народни посланик Миладин Станић Министарству привреде и предузетништва

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Миладин Станић, Клуб посланика СДС, поставио је на Петој сједници одржаној 11. јуна 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТРУ ПРИВРЕДЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Може ли ''Унис'' Дервента радити или не може?

Шта је Ваш приједлог министре са ''Унисом'' Дервента?

Хоће ли се некад тамо покренути производња?

ОДГОВОР:

Број: 18.03-011-274-1/19

Датум: 11.07.2019. године

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се

Народни посланик господин Миладин Станић, Клуб посланика СДС-а, поставио је на петој сједници Народне скупштине Републике Српске одржаној 11.06.2019. године, поставио је сљедеће посланичко питање:  

Може ли «Унис» а.д. Дервента радити или не може?

Шта је Ваш приједлог министре са «Унисом» а.д. Дервента?

Хоће ли се некад тамо покренути производња?

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18)  а у вези са чланом. 263. и 264.  као и чланом 264. Пословника о раду Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

Рјешењем Окружног привредног суда у Добоју број: 60 0 Ст 028101 18 Ст од 09.04.2019. године, рјешавајући по приједлогу предлагача Нова банка а.д. Бања Лука, покренут је претходни стечајни поступак за утврђивање услова за отварање стечајног поступка над  привредним друштвом „Унис“ Фабрика цијеви а.д. Дервента.

Према Закону о стечајном поступку („Службени гласник бр: 16/16“), вођење стечајног поступка  је у надлежности Окружног привредног суда на чијем се подручју налази сједиште или пребивалиште стечајног дужника. Органи стечајног постука су стечајни судија надлежног стечајног суда и стечајни управник којег именује  стечајни судија.

Влада Републике Српске не може утицати на вођење стечаја односно одлуке које у истом доносе надлежни судски органи.

Уколико буде захтјева од стране суда упућених Влади Републике Српске, Влада Републике Српске је спремна да пружи подршку у оквиру својих надлежности и законских прописа, као што то чини и за остала привредна друштва.

С поштовањем,

                                                                                

                                                                                                             М И Н И С Т А Р

                                                                                                      Вјекослав Петричевић

                     

 

 

 

14.06.2019

Име посланика:

Сазив: 
10