Народни посланик Миладин Станић Министарству трговине и туризма

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Миладин Станић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Тринаестој сједници одржаној 22. јуна 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТРУ ТРГОВИНЕ И ТУРИЗМА

Вјероватно је у најбољој намјери Влада повукла и донијела одлуку  да се не врши продаја тј. малопродаја лож уља на бензинским пумпама и сад имамо ситуацију у којој наши  трговци и увозници нафтних деривата не тргују на малопродаји, а иста ситуација је и у Федерацији, али зато Дистрикт Брчко продаје лож уље  и порези завршавају у Дистрикту Брчко, а они су раширили мрежу продаје по читавој Републици Српској и сматрам да на овакав начин,  још једном понављам ,вјерујем да је у најбољој намјери донешена  ова одлука, али само подсјећам да на овакав начин  се смањују приходи Републици Српској и да порези одлазе у дистрикт Брчко.

Шта Министарство трговине, односно Влада планира урадити на том питању?

ОДГОВОР:

Број: 14.06/1-011-273/16

Датум: 14.07.2016.године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Миладин Станић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је  на Тринаестој сједници одржаној 22.06.2016. године сљедеће питање:

''Вјероватно је у најбољој намјери Влада повукла и донијела одлуку да се не врши продаја тј. малопродаја лож уља на бензинским пумпама и сад имамо ситуацију у којој наши трговци и увозници нафтних деривата не тргују на малопродаји, а иста ситуација је и у Федерацији, али зато Дистрикт Брчко продаје лож уље и порези завршавају у Дистрикту Брчко, а они су раширили мрежу продаје по читавој Републици Српској и сматрам да на овакав начин, још једном понављам, вјерујем да је у најбољој намјери донешена ова одлука, али само подсјећам да на овакав начин се смањују приходи Републици Српској и да порези одлазе у дистрикт Брчко.

Шта Министарство трговине, односно Влада планира урадити на том питању''?

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске ( ,,Службени гласник Републике Српске,, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске (,,Службени гласник Републике Српске,, број 31/11 ) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

Министарство трговине и туризма, у циљу уређивања промета лож уља, односно у циљу спречавања ненамјенске потрошње истог, предложило је Закон о измјенама и допунама Закона о трговини (''Службени гласник Републике Српске'', број 106/15) и Правилник о условима за обављање трговине на мало уљем за ложење екстра лаког и лаког специјалног (''Службени гласник Републике Српске'', број: 8/16 и 32/16), којима је уређено  мјесто и начин промета лож уља.  Овим прописом је и даље дозвољено вршити промет на мало уљем за ложење на бензинским пумпним станицама, али из посебно утврђених пословних просторија – резервоара издвојеног од мјеста предвиђеног за снабдијевање погонским моторним горивом, као и из посебно утврђених складишних пословних просторија – резервоара. Без обзира на мјесто са кога ће се вршити прометовање уља за ложење, исто ће се искључиво достављати аутоцистернама на адресу купца.

Прије почетка израде Закона, Министарство је одржало заједнички састанак са представницима Владе Брчко Дистрикта и Парламента Брчко Дистрикта и упознала их са суштином будућих измјена, те да би због јединственог тржишта, било неопходно да и они исте уграде у своје прописе, обзиром да је Федерација БиХ на идентичан начин уредила промет уља за ложење на својој територији. 

               Брчко Дистрикт није извршило неопходне измјене својих прописа, те ће Министарство тровине и туризма у наредном периоду иницирати састанке са представницима Владе Брчко Дистрикта, како би исти усагласили своје прописе у области промета лож уља са прописима у Републици Српској и Федерацији БиХ.

Оно што је битно напоменути да је у периоду од ступања на снагу горе наведених измјена везаних за промет лож уља, промет истог значајно опао, а истовремено је порастао промет дизел горива. Ова чињеница говори у прилог да се смањила ненамјенска потрошења лож уља, односно да је дошло да смањења сиве економије и пуњења Буџета Републике Српске.  

С поштовањем,

 

 

 

                                                                                                                                                     МИНИСТАР

                                                                                                                                  Др Предраг Глухаковић

 

 

 

 

 

 

 

22.06.2016
Сазив: 
9