Народни посланик Миладин Станић Министарству унутрашњих послова

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Миладин Станић, Клуб посланика СДС, поставио је на Десетој сједници одржаној 17. јуна 2020. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ           

МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

               Да ли је министар унутрашњих послова упознат са случајевима фалсификовања извода из казнене евиденције и брисања безбједносне мјере коју је изрекао суд?

               Уз ово посланичко питање достављам конкретан случај грађанина из Градишке и тражим да ми истим путем доставите одговор.

ОДГОВОР:

Број:

Дана: 21.07.2020.године

РЕПУБЛИКA СРПСКA

НАРОДНА СКУПШТИНА

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање,-  

             Народни посланик  Миладин Станић, Клуб посланика СДС, поставио је на Десетој сједници одржаној 17.06.2020.г., Министру унутрашњих послова РС, сљедеће посланичко питање:

           „Да ли је министар унутрашњих послова упознат са случајевима фалсификовања извода из казнене евиденције и брисања безбједносне мјере коју је изрекао суд?“

             У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) а у вези са чл. 263 и 264 Пословника Народне скупштине Републике Српске („ Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи:

О Д Г О В О Р

Посланичким питањем народног посланика г. Станића, задире се у загарантоване слободе грађана у складу са Европском конвенцијом о људским правима и основним слободама, заштићене чланом 8. којим се гарантује право на поштовање приватног и породичног живота, стана и дописивања те прописују услови у којима су допуштена ограничења тог права. Наиме, захтјев да се изврши увид и доставе подаци о изводу из казнене евиденције за одређено лице није правно утемељен и у супротности је са Европском конвенцијом о људским правима, која је саставни дио Устава БиХ, Конвенцијом о заштити појединаца при аутоматској обради личних података (Конвенција бр. 108), коју је БиХ ратификовала, Законом о заштити личних података БиХ („Службени гласник БиХ", бр. 49/2006, 76/2011 и 89/2011 – исправка, члан 17.) и Правилником о вођењу казнене евиденције („Службени гласник Републике Српске“, број 06/15).

Што се тиче дијела питања да ли је министар унутрашњих послова упознат са наводним случајевима фалсификовања извода из казнених евиденција, скрећемо пажњу на чињеницу да у складу са Законом о полицији и унутрашњим пословима, министар није надлежан за област казнених евиденција, да се ради о оперативним пословима који су у надлежности директора полиције. Дакле, министар нема правни основ да надзире конкретне случајеве уноса и брисања података у/из казнене евиденције. Управа криминалистичке полиције Министарства унутрашњих послова Републике Српске у складу са Правилником о казненој евиденцији евидентира, ажурира и брише податке у казненој евиденцији Министарства за лица рођена на подручју Републике Српске, као и за лица рођена у иностранству, која су починила кривична дјела на подручју Републике Српске, а која су осуђена од стране наших судова.

 

Овдје посебно скрећемо пажњу да уколико се ради о фалсификовању извода или неовлаштеног брисања безбједносне мјере коју је изрекао суд, ријеч је о кривичном дјелу, које је свако лице, у складу са Законом о кривичном поступку, дужно да пријави надлежној полицијској станици или тужилаштву. Од тренутка када је надлежно тужилаштво обавијештено о извршеном кривичном дјелу, оно и предузима све радње на утврђивању чињеница и евентуалном доказивању кривичног дјела.

Такође, на основу посланичког питања, Министарство је спровело унутрашњу процедуру провјере да ли је у конкретном случају дошло до злоупотребе службеног положаја и утврдило да нема елемената злоупотребе.  Процедура брисања из казнене евиденције извршена у складу претходно наведеним позитивним правним прописима и на основу дописа Основног суда у Градишци од 19.09.2017. године којим нас обавјештавају да су провјером кроз њихове службене евиденције утврдили да се против предметног лица не води кривични поступак за ново учињено дјело нити је вођен у периоду од 22.02.2015. године, као дана правоснажности пресуде наведеног суда . Наведени суд доставио је и увјерење о невођењу кривичног поступка за исто лице.

                                                                                                                                     МИНИСТАР

                                                                                                                                     мр Драган Лукач

17.06.2020

Име посланика:

Сазив: 
10