Народни посланик Миладин Станић Министарству финансија

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Миладин Станић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Петој сједници одржаној  9. септембра 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

Општина Прњавор је актом број: 01-1-014-160-1/15 од 13.7.2015. године од Министарства финансија затражила сагласност на кредитно задужење, за које испуњава све услове прописане Законом о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 71/12 и 52/14). Износ кредита је 3.500.000,00 КМ од чега је 1.000.000,00 КМ намијењено за покривање дефицита из 2012. године који је направио СНСД за вријеме владавине у Прњавору, а 2.500.000,00 КМ је намијењено за реализацију капиталних пројеката, међу којима је најзначајнији пројекат водоснабдијевања града питком водом. Министарство финансија није одговорило на захтјев Општине Прњавор ни након 42 дана, па је Општина Прњавор дана 24.08.2015. године послала прву ургенцију. Министарство финанисја се није огласило ни послије прве ургенције, па је Општина Прњавор дана 04.09.2015. године послала другу ургенцију. Министарство финансија се није огласило ни након друге ургенције, а већ су прошла два мјесеца од дана подношења захтјева. Тражим да ми се одговори на сљедеће питање:

  1. Зашто Влада Републике Српске врши терор над грађанима Општине Прњавор тиме што им онемогућава право на питку воду?
  2. Да ли је тачно да руководство СНСД-а из Прњавора врши политички притисак на Министарство финансија да Општини Прњавор не изда сагласност на кредитно задужење, под пријетњом да ће у супротном СНСД у Прњавору напустити 500 чланова?

Питање постављам из разлога што администрација у Министарству финансија ћути и својим поступцима прави проблеме локалној заједници и њеним грађанима, а није јасно због чега се тако понаша, јер локална заједница испуњава све законом прописане услове за кредитно задужење.

ОДГОВОР:

Број : 06.07/ 012- 1860-1/15

Датум: 26.10.2015. године

 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А

НАРОДНА СКУПШТИНА

Народни посланик Миладин Станић, Клуб посланика СДС-СРС РС, на Петој сједници Народне скупштине Републике Српске , одржаној 9. септембра 2015. године поставио је следеће

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА        

''Општина Прњавор је актом број: 01-1-014-160-1/15 од 13.07.2015. године од Министарства финансија затражила сагласност на кредитно задужење, за које испуњава услове прописане Законом о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 71/12 и 52/14).

Износ кредита је 3.500.000,00 КМ од чега је 1.000.000,00 КМ намјењено за покривање дефицита из 2012. године који је направио СНСД за вријеме владавине у Прњавору, а 2.500.000,00 КМ је намјењено за реализацију капиталних пројеката, међу којима је најзначајнији пројекат водоснабдјевања града питком водом.

Министарство финансија није одговорило на захтјев Општине Прњавор ни након 42 дана па је Општина Прњавор дана 24.08.2015. године послала прву ургенцију.

Министарство финансија се није огласило ни послије прве ургенције, па је Општина Прњавор дана 04.09.2015. године послала другу ургенцију.

Министарство финансија се није огласило ни након друге ургенције, а већ су прошла два мјесеца од дана подношења захтјева.

Тражим да ми се одговори на сљедеће питање:

1.Зашто Влада Републике Српске врши терор над грађанима Општине Прњавор тиме што им онемогућава право на питку воду.

2.Да ли је тачно да руководство СНСД-а из Прњавора врши политички притисак на Министарство финансија да Општини Прњавор не изда сагласност на кредитно задужење, под пријетњом да ће у супротном СНСД у Прњавору напустити 500 чланова.

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

  1. Према одредбама Закона о комуналним дјелатностима јединица локалне самоуправе, а не Влада Републике Српске, организује обављање комуналних дјелатности и прописује материјалне, техничке и друге услове за финансирање, развој, изградњу и одржавање комуналних дјелатности, међу којима је и водоснадбијевање.  Из Развојног програма Републике Српске 2007-2010 дозначена су средства за пројекат водоснадбијевања шест мјесних заједница сјеверног дијела општине Прњавор и града са изворишта Повелич.

 

  1. Министарство финансија у оквиру ресорне надлежности, након анализирања достављене Одлукe о кредитном задужењу општине Прњавор, број: 01-022-100/15, утврдило је да би у 2015. години потенцијални ануитет износио 32.533 КМ или 0,26%, односно тренутни и потенцијални ануитет у 2015. години износи 2.007.221 КМ или 15,93% остварених редовних прихода из 2014. године.

У наредној 2016. години проценат задужења би износио 17,21% (тренутни и потенцијални ануитет) а у 2017. години проценат задужења би износио 18,91% (тренутни и потенцијални).

Имајући у виду напријед наведено, Одлука о кредитном задужењу општине Прњавор, број: 01-022-100/15 није у складу са чланом 59. став 1. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 71/12 и 52/14) који гласи: „јединица локалне самоуправе може се дугорочно задужити само ако у периоду стварања дуга укупан износ који доспјева за отплату, по предложеном дугу и цјелокупном доспјелом неизмиреном постојећем дугу, у било којој наредној години није већи од 18% износа њених редовних прихода остварених у претходној фискалној години.

 

 

                                                                           МИНИСТАР

                                                                      др Зоран Тегелтија

 

 

 

09.09.2015
Сазив: 
9