Народни посланик Миланко Михајилица Влади Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Миланко Михајилица, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Четвртој сједници одржаној 19. маја 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Потпредсједнику Касиповићу

Шта је Министарство унутрашњих послова чинило, Специјално тужилаштво и Републичко јавно тужилаштво, поводом негативних ревизорских извјештаја које је Главна служба за ревизију јавног сектора сачинила од свог оснивања?

Односи се на министарства, јавна предузећа, фондове, агенције, управе, општине, градове за цијели овај период, укључујући и за Бобар банку и осигурање, Балкан инвестмент банку, Бирач и приватиазцију РК Боска.

ОДГОВОР:

Број: С/М-

Дана: 09.06.2015. године                                                                      

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, достављамо.-

Народни посланик Миланко Михајлица, клуб посланика СДС-СРС РС, на Четвртој сједници Владе РС одржаној 19, 20. и 21. маја 2015. године, поставио је следеће посланичко питање:

„Шта је Министарство унутрашњих послова чинило, Специјално тужилаштво и Републичко јавно тужилаштво, поводом негативних ревизорских извјештаја које је Главна служба за ревизију јавног сектора сачинила од свог оснивања? Односи се на министарства, јавна предузећа, фондове, агенције, управе, општине, градове за цијели овај период, укључујући и за Бобар Банку и осигурање, Балкан инвестмент банку, Бирач и приватизацију РК Боска.“

О Д Г О В О Р

Министарство унутрашњих послова Републике Српске је у периоду од оснивања Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске до данас поступало по укупно 77 извјештаја те Службе у којима је изражено негативно мишљење на рад контролисаних субјеката. Предузимајући мјере и радње из своје надлежности по наведеним извјештајима Главне службе за ревизију, Министарство унутрашњих послова Републике Српске је надлежним тужилаштвима поднијело 87 Извјештаја о учињеним кривичним дјелима против укупно 169 лица, због извршених 128 кривичних дјела. У структури пријављених кривичних дјела најзаступљенија су дјела „Злоупотреба службеног положаја или овлашћења“ из члана 347. КЗ РС ( укупно 72 кривична дјела), затим „Несавјесно привредно пословање“ из члана 264. КЗ РС (16), „Злоупотреба овлашћења у привреди“ из члана 263. КЗ РС (13) и „Несавјестан рад у служби“ из члана 354. КЗ РС (11). Такође, поступајући по напријед наведеним извјештајима Главне службе за ревизију јавног сектора РС, Министарство унутрашњих послова је надлежним тужилаштвима доставило и 32 Извјештаја о прикупљеним обавјештењима, без квалификације кривичног дјела. Тренутно се у раду организационих јединица Министарства налази 17 предмета који се односе на негативне ревизорске извјештаје.

Такође, Министарство унутрашњих послова, по захтјеву и под надзором надлежних тужилаштава, предузима мјере и радње из своје надлежности у вези пословања „Бобар банке“ а.д. Бијељина, „Балкан инвестмент банке“ а.д. Бања Лука и фабрике глинице „Бирач“ а.д. Зворник, те у вези са приватизацијом државног капитала у РК „Боска“ а.д. Бања Лука.

С поштовањем,

 

 

                                                                                                          МИНИСТАР

      мр Драган Лукач

 

 

 

 

 

19.05.2015

Име посланика:

Сазив: 
9