Народни посланик Миланко Михајилица Влади Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Миланко Михајилица, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Четрнаестој сједници одржаној 11. октобра 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, потпредсједнику Касиповићу

Народна скупштина Републике Српске усвојила је Закон о обради о објављивању резултата пописа становништва, домаћинстава и станова 2013. године у Републици Српској, након што је усвојила закључке којим је  јасно ставила до знања  да не прихвата попис становништва објављен од стране Агенције за статистику БиХ и да га неће објавити у ''Службеном гласнику''.

Питам:

Да ли ће и када Завод за статистику и у којој фази су припреме за објављивање  резултата пописа становништва објављеног у Републици Српској на територији Републике Српске у 2013. години?

ОДГОВОР:

Број:08.040/052-7419/16

Датум: 14.11.2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

 

Народни посланик Миланко Михајилица, Клуб посланика СДС-СРС РС, поставио је на Четрнаестој сједници Народне скупштине Републике Српске одржаној 11,12. и 13. октобра 2016. године, министру правде – потпредсједнику Владе, посланичко питање које гласи:

  • „Народна скупштина Републике Српске усвојила је Закон о обради и објављивању резултата пописа становништва, домаћинстава и станова 2013. године у Републици Српској, након што је усвојила закључке којим је јасно ставила до знања да не прихвата попис становништва објављен од стране Агенције за статистику БиХ и да га неће објавити у „Службеном гласнику“. Да ли ће и када Завод за статистику и у којој фази су припреме за објављивање резултата пописа становништва, објављеног у Републици Српској на територији Републике Српске у 2013. години?“

Како се не ради о питању из ресорне надлежности Министарства правде, посланичко питање достављено је директору Републичког завода за статистику. У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 10/09) и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 31/11), преносимо у цјелости одговор директора Завода како слиједи:

О Д Г О В О Р

„Чланом 2. Закона о обради и објављивању резултата пописа становништва, домаћинстава и станова 2013. године у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број 82/16), прописано је да резултате пописа објављује Републички завод за статистику према Програму обраде података. Чланом 3. Закона прописано је да Програм обраде података доноси Завод након што Приједлог програма претходно размотри и усагласи Пописни биро Републике Српске, те да ће Програм обраде података донијети Завод у року од 30  дана од дана ступања на снагу овог закона. У складу са законом утврђеним роком, Завод је дана 25.10.2016. године донио Програм за обраду и објављивање резултата пописа становништва, домаћинстава и станова 2013. године у Републици Српској након што га је претходно размотрио и усагласио Пописни биро Републике Српске. Поменутим Програмом уређује се процес обраде података и дисеминација података из пописа. Завод тренутно предузима и остале активности у складу са Законом о обради и објављивању резултата пописа становништва, домаћинстава и станова 2013. године у Републици Српској. Закон о обради и објављивањуј резултата пописа ступио је на снагу 01.10.2016. године, а према члану 4. Закона, резултати пописа објавиће се у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона.  Директор, Др Радмила Чичковић“.                                                                                                                             

С  поштовањем,

ДОСТАВИТИ:         

                                                              

  1. Наслову                                                                                                           М И Н И С Т А Р                                     
  2. А р х и в а                                                                                                      Антон Касиповић                                              

 

 

 

11.10.2016
Сазив: 
9