Народни посланик Миланко Михајилица Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Миланко Михајилица, Клуб посланика СДС-СРС РС, поставио је на Двадесет трећој сједници одржаној 6. фебруара 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

Постоје нова  сазнања о томе да Република Хрватска наставља  са активностима на одлагању радио-активног нуклеарног отпада  на самој граници са Републиком Српском у општини Нови Град, дакле три километра од центра новог града, непосредно уз ријеку Уну.

Шта је по том питању урадила Комисија и шта чини чији сте ви члан заједно са представницима и других нивоа власти Републике Српске, ФБиХ и Парламентарне скупштине БиХ , односно Савјета министара с обзиром да оно што сам ја упознат да постоји унутрашњи консензус од локалног нивоа, кантоналног до  нивоа БиХ да се ове активности обуставе.

Међутим, нова сазнања  иду у једном веома лошем правцу не само када је Нови Град  у питању већ све општине и грађани у овом дијелу Републике Српске и ФБиХ у сливу ријеке Уне од Бихаћа до Дубице.

ОДГОВОР:

Број: 15.04-011-76/18

Датум: 23.02.2018. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање,

Народни посланик Миланко Михајилица на 23. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 06.,07. и 08. фебруара 2018. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

Постоје нова сазнања о томе да Република Хрватска наставља са активностима на одлагању радиоактивног нуклеарног отпада на самој граници са Републиком Српском у општини Нови Град, дакле три километра од центра Новог Града, непосредно уз ријеку Уну.

Шта је по том питању урадила Комисија и шта чини чији сте ви члан заједно са представницима и других нивоа власти Републике Српске, ФБиХ и Парламентарне скупштине БиХ, односно Савјета министара, с обзиром да оно што сам ја упознат да постоји унутрашњи консензус од локалног нивоа, кантоналног до нивоа БиХ да се ове активности обуставе.

Међутим, нова сазнања иду у једном веома лошем правцу не само када је Нови Град у питању, већ све општине и грађани у овом дијелу Републике Српске и ФБиХ у сливу ријеке Уне од Бихаћа до Дубице.

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи:

ОДГОВОР

Савјет министара БиХ на 49. сједници одржаној дана 21.03.2016.год. донио је Одлуку о формирању Радне групе за праћење стања и активности у вези са могућом изградњом одлагалишта радиоактивног отпада на локацији Трговска гора, Општина Двор ( у даљем тексту: Радна група). Одлука је објављена у „Службеном гласнику БиХ“, број 28/16. Радна група формирана је као оперативно тијело са основним задатком да осигура координацију рада институција Босне и Херцеговине, Републике Српске, Федерације Босне и Херцеговине, Брчко Дистрикта и локалних нивоа власти у вези са активностима потенцијалне изградње одлагалишта радиоактивног отпада на локацији Трговска гора, Општина Двор.

За предсједавајућег Радне групе именована је Сребренка Голић, министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију. Као чланови радне групе именовани су делегати у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ (Марио Караматић, Сифет Поџић и Драгутин Родић), посланици у представничком дому Парламентарне скупштине БиХ (Диана Зеленика, Борислав Бојић и Јасмин Емрић), те по један представник Министарства иностраних послова БиХ (Нијаз Чардаклија), Министарства спољне трговине и економских односа БиХ (Ванда Медић), Државне регулаторне агенције за радијацијску и нуклеарну безбједност (Армин Лагумџија, Емир Диздаревић), Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију (Свјетлана Радусин) и Федералног министарства околиша и туризма (Расим Тиро).

До дана сачињавања овог одговора Радна група одржала је три сједнице.

Прва сједница Радне групе одржана је у Сарајеву 06. априла 2016. године и том приликом усвојен је Пословник о раду Радне групе, којим је прецизиран дјелокруг активности Радне групе, поступак и начин рада Радне групе и друга питања од значаја за рад Радне групе. На првој сједници Радне групе презентоване су информације Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију, Државне регулаторне агенције за радијацијску и нуклеарну сигурност и Министарства спољне трговине и економских односа БиХ о активностима у вези изградње одлагалишта, на локацији Трговска гора, Општина Двор, Република Хрватска, а која се налази у непосредној близини границе са Босном и Херцеговином. Договорено је да чланови Радне групе испред Министарства спољне трговине и економских односа БиХ и Министарства иностраних послова БиХ буду задужени за спровођење Закључка у вези са комуникацијом са надлежним органима у Републици Хрватској.

У оквиру даљих активности Радна група је донијела Закључак да се сачини приједлог текста Резолуције о противљењу активностима изградње одлагалишта отпада ниске и средње радиоактивности у Општини Двор, Република Хрватска и да се иста разматра на другој сједници, а након разматрања од стране Радне групе упути Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине на разматрање и усвајање.

У складу са закључцима прве сједнице Радне групе Министарство иностраних послова Босне и Херцеговине је 14.04.2016.године упутило Амбасади БиХ у Загребу Обавијест министра вањских послова БиХ број: 07/5-22-04-05-11986/16 од 08.04.2016.године о намјери учествовања Босне и Херцеговине у прекограничном поступку стратешке процјене утицаја на околиш Националног програма проведбе стратегије збрињавања радиоактивног отпада, истрошених извора и истрошеног нуклеарног горива (Програм за период до 2025. године, с погледом до 2060.године).

Друга сједница Радне групе одржана је у Сарајеву 19. априла 2016. године, у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине, на којој је усвојен записник са прве сједнице Радне групе и разматран приједлог текста Резолуције о неприхватању изградње одлагалишта радиоактивног отпада, искоришћених извора и истрошеног нуклеарног горива и противљењу активностима у вези изградње одлагалишта, на Трговској гори, Општина Двор, Република Хрватска. Радна група је у складу са закључцима прве сједнице усвојила текст Резолуције и задужила чланове Радне групе, посланике из Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ и Делегате из Дома народа Парламентарне скупштине БиХ, да предузму даље активности у циљу уврштавања Резолуције као тачке дневног реда на првој сједници Дома народа Парламентарне скупштине БиХ и сједници Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ.

У оквиру друге сједнице предсједавајућа Радне групе, упознала је чланове Радне групе учешћу, као фокал поинт за Еспо конвенцију, на Петом састанку Радне групе за процјену утицаја на животну средину и стратешку процјену утицаја, одржаном од 11. до 15. априла 2016. године у Женеви као и о састанку са Амбасадором Сталне мисије БиХ при Уједињеним нацијама у Женеви Луцијом Љубић Лепин. Предсједавајућа Радне групе је информисала чланове Радне групе да је након образлагања тренутне позиције БиХ као погођене земље у вези са потенцијалном изградњом одлагалишта радиоактивног и истрошеног нуклеарног горива на локацији Трговска гора, у непосредној близини границе са БиХ, указано да надлежне институције задужене за представљање БиХ у међународним односима, треба и формално да се обрате Одбору за имплементацију при ЕСПОО конвенцији као  једином тијелу које је надлежно да изврши процјену и анализу примјене Конвенције и СЕА Протокола од стране Републике Хрватске.  Уколико Хрватска као страна конвенције, без обзира на противљење БиХ, и даље буде инсистирала  на тврдњи да одлагалиште радиоактивног отпада нема утицаја на живот и здравље грађана погођене земље, БиХ може Секретаријату Конвенције у Женеви упутити захтјев за утврђивање постојања утицаја и договорено је да Стална мисија дипломатским путем посредује у сједишту Конвенције у овом случају, јер за то имају овлашћење и члана Мисије који је задужен за ту врсту посредовања. Са Амбасадором Сталне мисије БиХ при Уједињеним нацијама у Женеви усаглашено је да је једини начин да се питање потенцијалне изградње одлагалишта радиоактивног отпада и истрошеног нуклеарног горива на Трговској гори, које је од животне важности за 230000 становника у сливу ријеке Уне, ријеши дипломатским путем, уз пуни ангажман Министарства иностраних послова и Предсједништва БиХ, у духу добросусједских односа. 

С обзиром да до дана одржавања сједнице није било информација у вези захтјева БиХ упућеног Републици Хрватској којим се тражи продужење рока и одржавање јавних расправа у БиХ, поново је затражено да члан Радне групе испред Министарства иностраних послова, покрене активности у вези достављања ургенције Републици Хрватској за давање одговора на захтјев БиХ. 

Како се не би пропустили рокови за благовремено поступање Радна група је донијела Закључак да чланови Радне групе испред Државне регулаторне агенције за радијацијску и нуклеарну безбједност, заједно са предсједавајућом Радне Групе као Фокал поинтом за ЕСПОО конвенцију припреме примједбе и уколико се не продужи рок доставе их Министарству иностраних послова, а ово министарство без одлагања надлежним органима Републике Хрватске. Такође, Радна група је прихватила и примједбе изнесене у Стручном мишљењу - Недостаци документа „Стратешка студија за национални програм проведбе стратегије збрињавања радиоактивног отпада, искориштених извора и истрошеног нуклеарног горива (Програм за раздобље до 2025. године с погледом до 2060. године)“ Регионалне групе за околишну сигурност и сурадњу, те утврдила да се исто заједно са осталим пристиглим примједбама упути Републици Хрватској.

У складу са Закључцима са друге сједнице Радне групе, по завршетку остављеног рока за примједбе и сугестије на документацију која је била доступна у поступку стратешке процјене и јавног увида у БиХ прикупљене су примједбе и благовремено упућене Министарству иностраних послова на даље поступање. Министарство иностраних послова је дана 22.04.2016. године прослиједило надлежним органима Републике Хрватске до тада прикупљене примједбе, мишљења и сугестије.

У складу са Закључцима са друге сједнице Радне групе приједлог Резолуције о неприхватању изградње складишта и одлагалишта радиоактивног отпада, искоришћених извора и истрошеног нуклеарног горива и противљењу активностима у вези изградње складишта и одлагалишта, на Трговској гори, Општина Двор, Република Хрватске, упућен је на разматрање Парламентарној скупштини БиХ и уврштен на 30. сједницу Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ заказану за 24.05.2016.године и 19. сједницу Дома народа Парламентарне скупштине БиХ заказану за 27.05.2016.године.

На 30. сједници Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ одржаној дана 24.05.2016. године донесена је Резолуција о неприхватању изградње складишта и одлагалишта радиоактивног отпада, искоришћених извора и истрошеног нуклеарног горива и противљењу активностима у вези са изградњом складишта и одлагалишта на Трговској гори, општина Двор, Република Хрватска. Такође, на истој сједници усвојен је и закључак којим се Вијеће министара БиХ обавезује да упути иницијативу Влади Републике Хрватске за одржавање заједничке сједнице Владе РХ и Вијећа министара БиХ, те обавезно делегира питање изградње складишта и одлагалишта нуклеарног отпада на Трговској гори и упозна власти Хрватске са ставом ПСБиХ.

На 19. сједници Дома Народа Парламентарне скупштине БиХ усвојена је Резолуција о неприхватању изградње складишта и одлагалишта радиоактивног отпада, искориштених извора и истрошеног нуклеарног горива и о противљењу активностима у вези са изградњом складишта и одлагалишта на Трговској гори, опћина Двор, Република Хрватска.

Од стране Радне групе у више наврата указивано је на обавезу БиХ у вези ратификације Протокола о стратешкој процјени утицаја на животну средину уз Еспоо конвенцију с обзиром да су ентитетске Владе још 2015.године дале сагласност за ратификацију, а Предсједништво Босне и Херцеговине 23. марта 2016. године донијело Одлуку о приступању БиХ Протоколу о стратешкој процјени околиша (СЕА протокол) уз Конвенцију о процјени утицаја на околиш преко државних граница (ЕСПОО конвенција). С тим у вези од стране Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, на 38. сједници која је одржана 30.11.2016. године, а од стране Дома Народа Парламентарне скупштине БиХ, на 25. сједници одржаној 15.12.2016.године дата је сагласност за ратификацију Протокола о стратешкој процјени животне средине уз конвенцију о процјени утицаја на животну средину преко државних граница, а Одлука о наведеној сагласности објављена је у „Службеном гласнику БиХ - Међународни уговори“ број 7/16 од 29.12.2016.године. У складу са поменутом сагласности Парламентарне скупштине БиХ, Предсједништво БиХ је на 32. редовној сједници одржаној 20. децембра 2016.године донијело Одлуку о ратификацији Протокола о стратешкој процјени животне средине уз конвенцију о процјени утицаја на животну средину преко државних граница. Међутим, потребно је истаћи да је ова Одлука објављена тек у „Службеном гласнику БиХ- Међународни уговори“ бр. 3/17 од 11. маја 2017.године, дакле готово пола године од дана њеног доношења што је недопустиво имајући у виду значај предметне Одлуке и чињеницу да иста ступа на снагу тек даном објављивања у Службеном листу. Кашњење у објављивању предметне Одлуке нарочито забрињава из разлога што и након њеног доношење предстоје активности на достављању инструмената ратификације СЕА Протокола и протек времена (90 дана) потребан да исти ступи на снагу. Дакле, овакво неодговорно поступање може и већ је довело до негативних посљедица, јер се ускраћује право БиХ да користи средства заштите и акивно судјелује у активностима у складу са СЕА Протоколом. Све ово говори и да институције које су задужене за ове активности не схватају озбиљност ситуације и могућих посљедица јер не поступају како у складу са својим надлежностима тако и са усвојеном Резолуцијом о неприхватању изградње складишта и одлагалишта радиоактивног отпада, искоришћених извора и истрошеног нуклеарног горива и противљењу активностима у вези са изградњом складишта и одлагалишта на Трговској гори, општина Двор,Република Хрватска.

Крајем марта 2017. године на интернет страници Државног завода за радиолошку и нуклеарну безбједност Републике Хрватске пронађен је документ под називом Одговори на примједбе и мишљења с јавног увида стратешке студије за национални програм проведбе Стратегије збрињавања радиоактивног отпада, искориштених извора и истрошеног нуклеарног горива (Програм за раздобље до 2015. године с погледом до 2060. године). У овом документу, који није званичним путем достављен институцијама БиХ него смо о садржини истог упознати путем интернет странице Државног завода за радиолошку и нуклеарну сигурност Републике Хрватске, утврђено је да нису уважени нити прихваћени ставови и примједбе институција које су доставиле примједбе у Републику Хрватску, и то: Министарства спољне трговине и економских односа, Министарства иностраних послова, Државне регулаторне агенције за радијациону и нуклеарну безбједност, Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију и Групе аутора са Универзитета у Тузли, Универзитета у Сарајеву и Универзитета у Бихаћу.

Трећа сједница Радне групе одржана је дана 30. јуна 2017.године. На поменутој сједници усвајен је Записник са друге сједнице Радне групе, разматрени Одговори на примједбе и мишљења с јавног увида Стратешке студије за Национални програм проведбе Стратегије збрињавања радиоактивног отпада, искориштених извора и истрошеног нуклеарног горива, које је израдио ЕКОНЕРГ-Институт за енергетику и заштиту околиша, д.о.о. Загреб, Република Хрватска, разматрен Извјештај о активностима ДАРНСа са прилозима те усаглашен план активности институција Босне и Херцеговине за даље дјеловање ради оспоравања Стратешке студије и израђених докумената.

У складу са предложеним дневним редом, а након усвајања Записника са друге сједнице,  чланови Радне групе изразили су оштро неслагање са поступањем Републике Хрватске због неуважавања суштинских примједби које су БиХ институције и стручна јавност благовремено доставили као и због недостављања званичних одговора Републике Хрватске на упућене примједбе. С обзиром да је почетком јула било планирано одржавање сједнице Савјета министара БиХ и Владе Републике Хрватске закључено је да је ово одлична прилика да се проблем потенцијалног збрињавања радиоактивног отпада, искориштених извора и истрошеног нуклеарног горива на локацији Трговске горе разматра као посебна тачка дневног реда како би се још једном изразло неслагање са наведеним. Наиме, чланови Радне групе сматрају да је потребно задржати добросусједске односе и исти не оспоравају право Републици Хрватској да у складу са прописаним надлежностима рјешава и питање збрињавања радиоактивног отпада, али наведене активности не смију се вршити на начин да се угрожава сигурност и безбиједност грађана и животне средине сусједне државе што је у конкретној ситуацији случај уколико се опредијеле за предложену локацију Трговске Горе. Посебно забрињава чињеница истакнута кроз незваничне одговоре да се не прихвата теза да постоји опасност по БиХ иако то јасно произилази из стручних коментара и примједби које су БиХ институције и стручна јавност доставили. Због свега наведеног неопходно је да се изузме Трговска гора као предложена локација и збрињавања предметног отпада ријеши на други начин, а један од њих је и збрињавање на мјесту настанка. Како се ради о отпаду који потиче из нуклеарне електране Кршко која се налази на територији Републике Словеније, на састанку је закључено и то да се о свему треба обавијестити и Република Словенија. Наиме, имајући у виду да Заједничка конвенција о сигурности збрињавања истрошеног горива и сигурности збрињавања радиоактивног отпада се заснива на начелу да се отпад мора збрињавати у земљи настанка као и да држава поријекла може одобрити прекогранични превоз само ако је увјерена да су испуњени сви услови за збрињавање, то је неопходно упознати Републику Словенију о оштром неслагању БиХ у вези поступања Републике Хрватске код избора локације те опасности које исто изазива уз кршење међународних прописа у конкретном случају.

На састанку је истакнуто и то да Радна група подржава све досадашње активности ДАРНС-а у вези овог проблема које су презентоване кроз њихов Извјештај, као и ангажовање Заједничке адвокатске канцеларије Топић у погледу сагледавања проблема и могућих рјешења са становишта важећих прописа домаћег и међународног права.

Слиједом наведеног на трећој сједници Радна Група усвојила је сљедеће закључке:

1. Хитно предузети активности на достављању инструмената ратификације Протокола о стратешкој процјени животне средине уз конвенцију о процјени утицаја на животну средину преко државних граница.

2. Изразити противљење незваничним одговорима објављеним на интернет страници Државног завода за радиолошку и нуклеарну сигурност Републике Хрватске, због неприхватања суштинских примједби које су БиХ институције и стручна јавност благовремено доставили званичним путем, те предложити да Савјет министара БиХ од Републике Хрватске затражи достављање званичних одговора на примједбе и мишљења с јавног увида стратешке студије за национални програм проведбе Стратегије збрињавања радиоактивног отпада, искориштених извора и истрошеног нуклеарног горива (Програм за раздобље до 2015. године с погледом до 2060. године).

3. Предложити да БиХ дипломатским путем обавијести Републику Словенију о неслагању БиХ са намјерама Републике Хрватске за збрињавање радиоактивног отпада, искориштених извора и истрошеног нуклеарног горива на локацији Трговска гора.

4. Предложити да се на заједничкој сједници Савјета министара БиХ и Владе Републике Хрватске заказаној за почетак јула 2017.године као посебна тачка дневног реда разматра се намјера збрињавања радиоактивног отпада, искориштених извора и истрошеног нуклеарног горива на локацији Трговска гора, те тражи да се локација Трговска гора изузуме као локација предвиђена за одлагање и складиштење.

5. Све институције БиХ да поступају у складу са једногласно усвојеном Резолуцијом о неприхватању изградње складишта и одлагалишта радиоактивног отпада, искоришћених извора и истрошеног нуклеарног горива и противљењу активностима у вези са изградњом складишта и одлагалишта на Трговској гори, општина Двор,Република Хрватска.

 

Имајући у виду да је један од закључака Радне групе са треће сједнице био и тај да се предлаже Савјету министара БиХ да се на заједничкој сједници Савјета Министара БиХ и Владе Републике Хрватске заказаној за почетак јула 2017. године разматра намјера збрињавања радиоактивног отпада, истрошених извора и истрошеног нуклеарног отпада на локацији Трговска Гора општина Двор те да се тражи да се локација Трговска Гора изузме као локација предвиђена за одлагање и складиштење радиоактивног отпада из Просторног плана Републике Хрватске, члан радне Групе у делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Драгутин Родић на 31. сједници Дома народа Парламентарне скупштине БиХ која је одржана 19.07.2017.године поставио је питање Савјету министара БиХ шта је резултат разговора Савјета Министара БиХ и Владе Републике Хрватске по овом питању.

Предсједавајући Савјета Министара БиХ је у свом одговору навео да су дешавања са поменутом локацијом започела много раније и прије него што је БиХ реаговала по том питању јер је та локација раније предвиђена Просторним планом Хрватске и да је тада било прво вријеме да се реагује како се не би даље наставиле било какве активности на припреми саме локације, али предсједавајући сматра да иако се реаговало доста касно да се ипак може рећи да је реакција ипак правовремена. Истакао је да је Влада Републике Хрватске упозната са Резолуцијом коју је на приједлог Радне групе усвојила Парламентарна скупштина БиХ и да је врло јасно речено да се снажно противимо тој локацији која би служила за депоновање остатака нуклеарног отпада из разлога који су наведени у самој Резолуцији. Предсједавајући је истакао да ће БиХ свакако искористити све инструменте које имамо на располагању од приступа ЕСПОО конвенцији која омогућава учешће у таквим процесима до информисања земље у којој настаје нуклеарни отпад а то је не само Хрватска него и Словенија. Мишљења је да су Влада Хрватске и ресорно министарство јасно разумјели разлоге снажног противљења БиХ у вези са том локацијом. Истакао је да је сада тешко процијенити како ће се даље развијати та ситуација, али очекује да се прије свега то ријеши на бази међусобног разумијевања уз појачану акивност свих надлежних институција. Предсједавајући Звиздић је навео и то да ће се Савјет министара држати саме резолуције, ставова оних институција које су за то надлежне, Радне групе, те ако се не буде могло ријешити кроз међусобно разумијевање на бази струке и стандарда Европске уније, да ће се искористити сви други правни инструменти да не дође до коначног дефинисања те локације на Трговској гори.   

Поред наведене информације о активностима Радне групе, а са циљем да се локалитет Трговска гора изузме из разматрања као локалитет за изградњу складишта радиоактивног отпада, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију покренуло је поступак проглашeња претходне заштите подручја ријеке Уне, које се налази на крајњем сјеверозападном дијелу Републике Српске, узимајући у обзир чињенице да постоји опасност да ће подручје ријеке Уне бити озбиљно угрожено, у вези са планираном изградњом одлагалишта радиоактивног и истрошеног нуклеарног горива на локацији Трговска гора у Хрватској, у непосредној близини границе са БиХ, односно у непосредној близини ријеке Уне. Наиме, Измјенама и допунама Просторног плана Републике Српске до 2025. године, ријека Уна је због идентификованих природних вриједности планирана за успостављање заштите, у категорији парк природе.  

Подручје ријеке Уне, планирано за претходну заштиту, положајно се простире на четири општине у Републици Српској: Крупа на Уни, Нови Град, Костајница и Козарска Дубица. Цијелом својом дужином, на овом дијелу, ријека Уна граничи са Републиком Хрватском. Дужина ријеке Уне у обухвату планираном за успостављање претходне заштите износи 95 km.

У овој фази поступка министарство спроводи јавни увид  у складу са чланом 15. Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/14), којим је дефинисано да се током израде акта о заштити  природних  вриједности обезбјеђује учешће јавности. Истовремено, општине Нови Град, Костајница, Козарска Дубица и Крупа на Уни, на чијем се подручју налази локалитет, такође ће објавити почетак јавног увида на огласној табли у зградама Административних служби општина и омогућиће заинтересованој јавности увид у Приједлог рјешења о претходној заштити Парка природе „Уна“ и Стручно мишљење за претходну заштиту ријеке Уне.

 

Такође, цијенећи улогу и надлежности Међународне комисије за слив ријеке Саве (у даљем тексту: Савска комисија) која је формирана ради имплементације и реализације заједничких циљева потписаног Оквирног споразума о међусобној сарадњи у сливу ријеке Саве (у даљем тексту: Оквирни споразум), потребно је истаћи да је Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију у фебруару 2018.године затражило да се ово питање размотри и од стране Међународне комисије за слив ријеке Саве, на једном од првих састанака Радних група Савске комисије. Наиме, обзиром да је један од заједничких циљева Савске комисије предузимање мјера за спречавање или ограничавање од опасности, као и укљањање штетних посљедица насталих због несрећа које укључују материје опасне за воде, те да је Оквирним споразумом предвиђено регулисање свих питања о спровођењу мјера у циљу обезбјеђивања јединства водног режима  те отклањања или смањења прекограничних утицаја на воде других страна, чији узрок може бити обављање привредне или друге дјелатности, Министарство је мишљења да би укључивање овог веома значајног питања у разматрање од стране Савске комисије било од великог значаја.

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске ће и даље, у складу са прописаним надлежностима, а у оквиру свих расположивих ресурса, наставити активности на спречавању изградње одлагалишта истрошеног и радиоактивног отпада на Трговској гори, Општина Двор, Република Хрватска.

 

                                                                                                                                                  МИНИСТАР

                                                                                                                                             Сребренка Голић

 

 

 

 

 

06.02.2018
Сазив: 
9