Народни посланик Миланко Михајилица Министарству финансија

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Миланко Михајилица, Клуб посланика СДС-СРС РС, поставио је на Шеснаестој сједници, одржаној 17. фебруара 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

Колико финансијских средстава је ненаплативо, а које је пласирала ИРБ, без обзира да ли их је одобрила Влада Републике Српске или ИРБ?

Која привредна предузећа, јавна или уопште правна лица, не враћају кредите које су добила од стране ИРБ-а?

Дакле, тражим називе предузећа, власнике тих предузећа, износ кредита која су подигли, а сада не враћају и шта је ИРБ односно Влада учинила тим поводом да се наплате средства?

ОДГОВОР:

Број: 06.07/012-421-1/17

Датум: 01.12.2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Миланко Михаљица, Клуб посланика  СДС-СРС РСје на Шеснаестој сједници Народне скупштине Републике Српске, поставио сљедеће посланичко питање:

„Колико финансијских средстава је ненаплативо, а које је пласирала ИРБ, без обзира да ли их је одобрила Влада Републике Српске или ИРБ?

Која привредна предузећа, јавна или уопште правна лица, не враћају кредите које су добила од стране ИРБ-а?

Дакле, тражим називе предузећа, власнике тих предузећа, износ кредита која су подигли, а сада не враћају и шта је ИРБ односно Влада учинила тим поводом да се наплате средства?“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Поводом овог питања контактирали смо Инвестиционо-развојну банку Републике Српске и добили сљедећи одговор, који вам преносимо у цјелости:

Интерним процедурама Инвестиционо-развоје банке Републике Српске  прописан је начин и кораци у наплати доспјелих обавеза.  Према Упутству за наплату доспјелих, ненаплаћених потраживања дефинисано је пет фаза.

У првој фази клијент се контактира телефонским путем у циљу опомене и плаћања доспјелих обавеза. Уколико у овој фази клијент не изврши плаћање прелази се у другу фазу и шаље се писмена опомена. Следећа фаза која је дефинисана напред наведеним Упутством налаже подношење мјенице на наплату, док је за четврту фазу предвиђена теренска посјета клијенту као и подношење на наплату мјеница јемаца уколико је тај вид обезбјеђења уговорен. Пета фаза подразумјева раскидање уговора и покретање извршења на расположивим инструментима обезбјеђења.

У одређеним случајевима са клијентима који покажу и докажу спремност закључују се споразуми у циљу наплате потраживања.

Напред наведене процедуре се примјењују за све пласмане ИРБ РС, међутим код одређеног броја клијената је и поред свих напред описаних корака покренут извршни поступак код надлежног суда. Одређени број клијената је покренуо стечајни поступак или поступак реструктуирања у складу са Законом. То су следећи клијенти:

 

R.br

Naziv klijenta

Odobreni iznos

Aktivno kašњење

Власник

Напомена

1

ЈАСНА а.д. Рогатица

480.000,00

1664

Мишо Бојовић

Стечај- пријављено потраживање

2

ЦОНЗОС д.о.о.

840.000,00

1574

Баруџија Себастијан

Раскид уговора- Извршни поступак

3

Пајић пром д.о.о.

3.000.000,00

1421

Слободан Пајић

Раскид уговора- Извршни поступак

4

ЈУ Геронтолошки центар Слатекс

2.000.000,00

1237

Влада РС

Стечај- пријављено потраживање

5

Дрволик д.о.о.

3.448.000,00

1178

Миладин Пандуревић

Раскид уговора- Извршни поступак

6

Б&Б ВУЧКО д.о.о. Пале

6.000.000,00

1117

Провић Миломир

Раскид уговора- Извршни поступак

7

ФАМОС А.Д.

3.000.000,00

1117

Акцијски фонд РС

Раскид уговора- Извршни поступак

8

Ледер д.о.о.

2.394.537,89

1117

Лазаравић Милан

Стечај- пријављено потраживање

9

ЕXПОРТ-СЈЕМЕЋ д.о.о.

2.000.000,00

964

Раде Николић

Стечај- пријављено потраживање

10

Планинско Добро а.д.

850.000,00

934

Милорад Пикула и Младен Стојановић

Стечај- пријављено потраживање

11

СЛАВНИЋ д.о.о.

2.961.437,00

903

Боро Славнић

Раскид уговора- Извршни поступак

12

Синецооп д.о.о.

2.200.000,00

872

Мирела Ковачевић и Бојан рогуљић

Раскид уговора- Извршни поступак

13

ЕЛВАЦО а.д. Бијељина

6.500.000,00

752

Бобар аутосембериа доо и Б&Д  Инвест

Стечај- пријављено потраживање

14

Децлан цомпутерс д.о.о.

728.000,00

752

Борислав Гребенар

Раскид уговора- Извршни поступак

15

Енергоинвест електроенергетска опрема д.о.о.

500.000,00

722

Електороинжењеринг доо Бањалука

Раскид уговора- Извршни поступак

16

Дрвопласт д.о.о.

110.000,00

630

Миладнико Грмуша

Раскид уговора- Извршни поступак

17

Фармланд а.д.

14.816.137,79

599

ФЛ Група доо Нова Топола и Фармланд ЛЛЦ Wyоминг, УСА

Раскид уговора- Извршни поступак

18

БМД д.о.о.

4.000.000,00

547

Зоран Маџаревић

Раскид уговора- Извршни поступак

19

Пингвин д.о.о.

1.000.000,00

507

Славица Гребенар

Покренут процес реструктуирања- призанта потраживања

20

ПИНГВИН 2Б д.о.о. Лакташи

850.000,00

478

Славица Гребенар

Покренут процес реструктуирања- призанта потраживања

21

Пингвин д.о.о.

449.000,00

356

Славица Гребенар

Покренут процес реструктуирања- призанта потраживања

 

С поштовањем, 

                                                                                                                                        МИНИСТАР

                                                                                                                                  др Зоран Тегелтија

 

17.02.2017
Сазив: 
9