Народни посланик Милан Касаповић Министарству унутрашњих послова

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Милан Касаповић, Клуб посланика СДС, поставио је на Осмој редовној сједници, 12. марта 2024. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

            Да ли МУПРС спроводи истрагу поводом кривичне пријаве коју су упутиле раднице фирме „Нова Борја“ из Теслића због низа незаконитих радњи које се спроводе у овом предузећу, а од којих већи број се односи на кршење основних радничких права, као што су неплаћени доприноси радницима од 2018. године и не спровођење судских пресуда које су донесене у корист радника?

ОДГОВОР:

Број: С/М-053-85/24

Дана:

РЕПУБЛИКА СРПСКА

НАРОДНА СКУШШТИНА

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се.-                               

          Народни посланик господин Милан Касаповић, Клуб посланика СДС-а, на 8. редовној сједници Народне скупштине Републике Српске дана 12.03.2024 године поставио је сљедеће посланичко питање:

  1. „Да ли МУП РС-а спроводи истрагу поводом кривичне пријаве коју су упутиле раднице фирме „Нова Борја“ из Теслића због низа незаконитих радњи које се спроводе у овом предузећу, а од којих се већи број односи на кршења основних радничких права, као што су неплаћени доприноси радницима од 2018.год. и неспровођење судских пресуда које су донесене у корист радника?“

 

        У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Репубике Српске („Службени Гласник Републике Српске“ број 123/18), као и чланом 244. и 245. Пословника Народне Републике Српске(„Службени гласник Републике Српске“ број 66/20), дајемо сљедећи:

 

                                                                   ОДГОВОР

     Полицијска управа Добој-Сектор криминалистичке полиције поднио je Извјештај о предузетим мјерама и радњама од 17.01.2024.год. надлеженом Окружном јавном тужилаштву Добој, под чијим надзором су предузимане службене мјере и радње у конкретном предмету.

Окружно јавно тужилаштво у Добоју донијело је Наредбу о неспровођењу истраге од 31.01.2024. год. против пријављених лица, сматрајући да пријављено дјело нема елемената кривичног дјела.

 

С поштовањем,                                                                                                                                                                                                                                                   М И Н И С Т А Р

 

                                                                                                              Др Синиша Каран                                                                 

           

 

 

 

12.03.2024

Име посланика:

Сазив: 
11