Народни посланик Милан Тубин Министарству просвјете и културе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Милан Тубин, Клуб посланика СДС, поставио је Чевртој сједници одржаној 16. априла 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТРУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

Да ли сте ви министар свих грађана или само  оних који су гласали за ову владајућују коалицију, с обзиром да сам вам се обратио  прије мјесец дана и доставио коверат са документацијом, пошто ми у Приједору, поготово из опозиције, не можемо више да се дружимо ни са пријатељима ни са рођацима, јер они добијају отказе.

Ја сам Вам се обратио по питању Тубин Стевана,  који је магистар  саобраћаја и човјек који је 20 година радио  у комисији  за полагање возачких испита, уједно и судски тумач и тако даље, да не набрајам све квалификације, једини од 12 из комисије  је добио отказ да се не може бавити тим послом. Никад није добио ни образложење ни ништа, директно Змијанац Горан из ДНС-а му је потписао  то рјешење, а Ви сте упознати  са тим, па молим да ми одговорите.

ОДГОВОР (ПРЕПИС):

Број: 07/5.1/034-160/19

Дана, 13. 5. 2019. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: одговор на посланичко питање

Народни посланик Милан Тубин, Клуб посланика СДС, поставио је, на Четвртој сједници одржаној 16. априла 2019. године, сљедеће посланичко питање:

Да ли сте ви министар свих грађана или само  оних који су гласали за ову владајућују коалицију, с обзиром да сам вам се обратио  прије мјесец дана и доставио коверат са документацијом, пошто ми у Приједору, поготово из опозиције, не можемо више да се дружимо ни са пријатељима ни са рођацима, јер они добијају отказе.

Ја сам Вам се обратио по питању Тубин Стевана,  који је магистар  саобраћаја и човјек који је 20 година радио  у комисији  за полагање возачких испита, уједно и судски тумач и тако даље, да не набрајам све квалификације, једини од 12 из комисије  је добио отказ да се не може бавити тим послом. Никад није добио ни образложење ни ништа, директно Змијањац Горан из ДНС-а му је потписао  то рјешење, а Ви сте упознати  са тим, па молим да ми одговорите.

                У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

                Полагање возачких испита спроводи се у десет испитних центара у Републици Српској путем комисија за полагање возачких испита, које на период од годину дана именује Министарство просвјете и културе Републике Српске. Чланови комисије за полагање возачких испита нису у радном односу и не добијају отказ, већ истеком рока на који су именовани престаје њихов амгажман у комисији. Именовање се врши на приједлог комисије именоване од стране Министарства просвјете и културе.

Стеван Тубин је именован за члана комисије за полагање возачких испита на подручју Испитног центра Приједор у периоду од 2007. до 2009. године. У 2009. години је било представки на рад именованог испитивача, а које се односе на спровођење полагања испита у алкохолисаном стању. У периоду од 2009. до 2017. године исти није именован у комисију. За вријеме мандата министра Дане Малешевића, у периоду од 2017. године до краја 2018. године поново је именован за испитивача у Испитном центру Приједор.

                У конкретном случају није било отказа, нити је именовани члан комисије разријешен прије истека рока на који је именован у комисију за полагање возачких испита, нити је то једини такав случај неименовања у комисију.

 

                С поштовањем,

 

 

                                                                                                           Д И Р Е К Т О Р

                                                                                                           Горан Змијањац

                                                                                                            (ПОТПИС И ПЕЧАТ)

 

 

Достављено

  • Наслову
  • а/а
16.04.2019

Име посланика:

Сазив: 
10