Народни посланик Милан Шврака Миистарству унутрашњих послова и Министарству правде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Милан Шврака, Клуб посланика ПДП поставио је на Деветој сједници одржаној 1. марта 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

-МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

-МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

               Жунић Брано из Прњавора је пријавио Полицијској станици Прњавор неовлашћено објављивање личних података Жунић Ане на друштвеним мрежама, те је иста прикупила одређена обавјештења која су уз Извјештај о предузетим мјерама бр. 10-4/01-1-230-703/15 од 24.11.2015. године прослиједили надлежном Окружном тужилаштву у Бањој Луци.

               Молим Вас да ми одговорите у којој фази поступка се налази предмет. Молим ширу информацију о томе, које су даљње радње предузете, ради ли се о кривичном дјелу ...

               У прилогу одговор Полицијске станице Прњавор.

ОДГОВОР:

Број: С/М-

Дана: 30.03.2016.год.

РЕПУБЛИКА СРПСКА

НАРОДНА СКУПШТИНА

ПРЕДМЕТ:Одговор на посланичко питање народног посланика Милана

                      Швраке, достављамо,-                                                      

В   е   з   а:  Акт Генералног секретаријата Владе бр.04.2-011-70/16 од

                     03.03.2016.год.

                У вези посланичког питања народног посланика Милана Швраке, упућеног овом Министарству, достављамо сљедећу информацију:

         Дана 13.05.2015.год. у Полицијску Станицу  Прњавор се обратио грађанин Бране Жунић из Прњавора и пријавио да су 04.05.2015.год. путем  Интернет портала „Прњавор- инфо“ на страници „форумских“ коментара на тему „Политичке странке у Прњавору“ од стране непознатог корисника под псеудонимом „свједок.сарадник32“,  неовлашћено и без њене сагласности, објављени лични подаци његове мајке Жунић Ане кћи Николе, рођ. 1936.год. из Прњавора. Именовани Жунић је том приликом приложио одштампане странице „Прњавор-инфо форума“ од 04.05.2015.год.  у којим су видљиви објављени „Уговор о купопродаји некретнина“ закључен између Жунић Ане и предузећа „Металекс“ д.о.о. Прњавор, те неколико рјешења Општинског секретеријата за управно-правне и опште послове Прњавор. На поменутим документима су јасно видљиви лични подаци који упућују  на одређено лице,  и то јединствени матични број  Жунић Ане, број личне карте, те други лични подаци  као и ЈИБ предузећа „Металекс“ д.о.о. и број жиро рачуна на којем ће бити исплаћена  уговорена купопродајна цијена.

На овај начин су ширем кругу лица саопштени лични подаци грађанина без сагласности, односно подаци који непосредно упућују  на идентитет одређеног лица, без изричитог овлаштења или сагласности за објављивање.

         Полицијски службеници су од уредника интернет странице „Прњавор-инфо“ обавјештени  да је овај „Пост“ објављен посредством ИП адресе интернет оператера „Дасто семтел“ д.о.о. Бијељина, број: 62.101.136.155 и 62.101.136.251., пошто су у више наврата објављивани подаци који се тичу пријавитеља и његове мајке Жунић Ане.

          Са садржајем пријаве је упознат дежурни тужилац ОТ Бањалука, Мијатовић Гордана, која се изјаснила да оперативни рад на расвјетљавању околности догађаја буде настављен и напоменула да ће дати сагласност на приједлог за издавање наредбе надлежном оператеру телекомуникација у циљу идентификације корисника под псеудонимом „свједок.сарадник32“. Такође, тужилац је нагласила да се претходно путем администратора странице „Прњавор-инфо“ прибави што више података  на основу којих би се надлежни  судија за претходни поступак могао одредити у погледу конкретизације предметне наредбе.

           У својству свједока је саслушан адмиинистратор и уредник интернет странице „Прњавор -инфо“ Ведран Лепир, који је у својој изјави навео расположива сазнања о конкретним ИП адресама и другим подацима везаним за предметни догађај.

         Од Полицијске станице Прњавор је Основном суду Прњавор достављен приједлогом за издавање наредбе за вршење провјера путем база података оператера интернет комуникација, те је судија за претходни поступак издао Наредбу оператеру „Дасто семтел“ д.о.о. Бијељина за провјеру података о предметним ИП адресама.

          Полицијски службеници су од наведеног предузећа обавјештени да је од 02.05..2015.год.  до 05.05.2015.год. ИП адресу 62.101.136.155. користио СДС Прњавор,  ИД Број 5071, пун назив корисника СДС Прњавор, Светог Саве бб, Прњавор, док су за ИП адресу  62.101.136.251. изјаснили да се не користи у њиховој мрежи, односно да је тај „Пол“ слободан.

         Основном суду Прњавор је  у складу са одредбама члана 123. Закона о кривичном поступку РС достављен извјештај о извршеној наредби, заједно са пратећом документацијом овлаштеног „оператера“.

         Такође, затражене су провјере од Општинског одбора СДС Прњавор, од којих смо обавјештени да не располажу подацима ко је као корисник ИП адресе 62.101.136.155. регистровао приступ форуму „Прњавор -инфо“.

         У исту сврху је затражена информација од  ТУР „Мобиликс“ Прњавор, партнеру предузећа „Дасто-Семтел“ д.о.о. Бијељина, чија су одговорна лица навела да су дана 29.09.2012.год. монтирали и пустили интернет услугу за корисника Општинског одбора СДС Прњавор, а да су потписан и овјерен уговор  као и записник о монтажи опреме поштом прослиједили сједишту предузећа „Дасто -Семтел“ у Бијељини дана 16.10.2012.год..Даље је наведено да након тога више немају увид у ток пружања услуге, осим у случају појаве неисправности на опреми код корисника.

          Сви прикупљени докази и обавјештења су уз Извјештај о предузетим мјерама  број 10-4/01-1-230-703/15 од 24.11.2015.год. прослијеђени Окружном тужилаштву Бањалука.

С поштовањем,

                                                                                                                     М И Н И С Т А Р

                                                                                                                     мр Драган Лукач

                                                                                            

           

02.03.2016

Име посланика:

Сазив: 
9