Народни посланик Милан Шврака Миистарству унутрашњих послова и Министарству правде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Милан Шврака, Клуб посланика ПДП поставио је на Деветој сједници одржаној 1. марта 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

-МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

-МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

               Жунић Брано из Прњавора је пријавио Полицијској станици Прњавор неовлашћено објављивање личних података Жунић Ане на друштвеним мрежама, те је иста прикупила одређена обавјештења која су уз Извјештај о предузетим мјерама бр. 10-4/01-1-230-703/15 од 24.11.2015. године прослиједили надлежном Окружном тужилаштву у Бањој Луци.

               Молим Вас да ми одговорите у којој фази поступка се налази предмет. Молим ширу информацију о томе, које су даљње радње предузете, ради ли се о кривичном дјелу ...

               У прилогу одговор Полицијске станице Прњавор.

ОДГОВОР:

Број: 08.020/052-1750/16

Датум: 12.04.2016. године

     НАРОДНА СКУПШТИНА

     РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

     Предмет: Одговор на посланичко питање

     Народни посланик Милан Шврака, Клуб посланика  ПДП, поставио је на Деветој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 01. и 02. марта  2016. године, посланичко питање:

     „Жунић Брано из Прњавора је пријавио Полицијској станици Прњавор неовлашћено објављивање личних података Жунић Ане на друштвеним мрежама, те је иста прикупила одређена обавјештења која су уз извјештај о предузетим мјерама број 10-4/01-1-230-703/15 од 24.11.2015. године прослиједили Окружном тужилаштву у Бањалуци.

     Молим Вас да ми одговорите у којој фази поступка се налази предмет. Молим ширу информацију о томе, које су даљње радње предузете, ради ли се о кривичном дјелу...“

    У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо сљедећи

                                                      О Д Г О В О Р  

     Министарство правде Републике Српске је наведено посланичко питање упутило Окружном тужилаштву у Бањалуци, а које је дана 12.04.2016. године, доставило сљедећи одговор:                 

    „Окружно тужилаштво Бањалука дана 01.12.2015. године, запримило је извјештај ПС Прњавор, број: 10-4/01-1-230-703/15 од 24.11.2015. године, поводом пријаве Бране Жунића из Пењавора, у вези са објављивањем личних података његове мајке Ане Жунић, на интернет порталу „Прњавор-инфо“, од стране непознатог корисника под псеудонимом „свједок сарадник 32“, са прилозима.

     Предмет је у фази истраге, те поступајући тужилац предузима истражне радње у циљу расвјетљавања предметног случаја, како би се утврдило да ли су у радњама, за сада непознатог извршиоца, остварена обиљежја бића кривичног дјела „неовлашћено кориштење личних података“ из члана 178. Кривичног закона Републике Српске, те уколико јесу, ко је учинилац кривичног дјела“.

                   С пoштoвaњeм!

 

                                                                                                М И Н И С Т А Р

                                                                                                 Антон Касиповић

 

 

 

 

 

01.03.2016

Име посланика:

Сазив: 
9