Народни посланик Милан Шврака Министарству за избјеглице и расељена лица

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Милан Шврака, Клуб посланика ПДП поставио је на Осамнаестој сједници одржаној 26. априла 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗА ИЗБЈЕГЛИЦЕ И РАСЕЉЕНА ЛИЦА

               Господин Илија Пилиповић из Градишке је избјегао из Републике Хрватске. Борац је I категорије и корисник алтернативног смјештаја у закупу који износи 60 КМ мјесечно. Министарство за избјеглице и расељена лица већ дуже вријеме не уплаћује средства. Заостао је дуг из 2015. године за 6 мјесеци, с тим да је за вријеме избора уплаћено 180 КМ (за 3 мјесеца), тако да је заостао дуг за 3 мјесеца 2015., цијелу 2016. и за 2017. годину.

               Молим  Вас да ми доставите одговор због чега ова средства нису уплаћена, кад ће бити уплаћена обзиром да је егзистенција овог човјека, али и великом броју њему сличних, овим озбиљно угрожена.

ОДГОВОР:

  НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет:Одговор на посланичко питање.-

Народни посланик Милан Шврака, Клуб посланика ПДП, на Осамнаестој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 26. априла 2017. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

“Господин Илија Пилиповић из Градишке је избјегао из Републике Хрватске. Борац I категорије и корисник алтернативног смјештаја у закупу који износи 60,00 КМ мјесечно. Министарство за избјеглице и расељена лица већ дуже вријеме не уплаћује средства. Заостао је дуг из 2015. године за 6 мјесеци, с тим да је за вријеме избора уплаћено 180,00 КМ (за 3 мјесеца), тако да је заостао дуг за 3 мјесеца 2015., цијелу 2016. и за 2017. годину.

Молим Вас да ми доставите одговор због чега ова средства нису уплаћена, кад ће бити уплаћена обзиром да је егзистенција овог човјека, али и великом броју њему сличних, овим озбиљно угрожена.“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске," бр.10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске," бр. 31/11 ),  дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

Министарство за избјеглице и расељена лица Републике Српске, на основу закона и Правилника о остваривању алтернативног смјештаја, партиципира у плаћању индивидуалног закупа за кориснике који по овом основу остварују то право, а таквих је тренутно 980.

Тачно је да је било проблема за исплату средстава за ове намјене, и иста се уплаћују кад се обезбиједе средства, а не у вријеме избора.

Средства за алтернативни смјештај, и то дуг из 2015. године (три мјесеца) и три квартала из 2016. године, уплаћени су за све кориснике 29.05.2017. године. Међу овим корисницима је и  г. Илија Пилиповић из Градишке, који је добио укупно 675,00 КМ.

Надамо се да ће се  ускоро извршити и исплата за задњи квартал 2016. године и за шест мјесеци 2017. године.

С поштовањем,

 

 

                                                                                М И Н И С Т А Р

                                                                                 Давор Чордаш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.04.2017

Име посланика:

Сазив: 
9