Народни посланик Милан Шврака Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Милан Шврака, Клуб посланика ПДП поставио је на Трећој сједници одржаној 21. априла 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

Чињеница је да је у протеклом времену школован на нашим високошколских установама значајан број кадрова из области екологије.

Планира ли надлежно Министарство кроз законска рјешења да уреди значајније запошљавање ових кадрова у привреди и ванпривреди?

ОДГОВОР:

Број:15.04-011-118/15

Датум: 28.04.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање,

Народни посланик Милан Шврака  на Трећој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 21. априла 2015. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

  • Чињеница је да је у протеклом времену школован на нашим високошколским установама значајан број кадрова из области екологије. Планира ли надлежно Министарство  кроз законска рјешења да уради значајније запошљавање ових кадрова у привреди и ванпривреди?

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо слиједећи:

ОДГОВОР

Измјеном и допуном Закона о заштити животне средине (''Службени гласник Републике Српске, број: 71/12) мијења се члан 67. став  (3) и гласи:  ''Министар посебним прописима утврђује услове за обављање дјелатности из области заштите животне средине, као  и услове и начин полагања стручног испита за обављање дјелатности из области заштите животне средине''.

На основу измјењеног и допуњеног члана Закона вршиће се измјене и допуне донесеног Правилника о условима за обављање дјелатности из области заште животне средине (''Службени гласник Републике Српске'', број: 28/13). Планираним измјенама одредби овог Правилника биће омогућено и да извршиоци  са завршеним првим циклусом студијског образовања и 240 ECTS бодова из области екологије,  обављају стручне послове из области заштите животне средине''.

 

                                                                                                                                                               МИНИСТАР

                                                                                                                                                           Сребренка Голић

 

21.04.2015

Име посланика:

Сазив: 
9