Народни посланик Милан Шврака Министарству здравља и социјалне заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Милан Шврака, Клуб посланика ПДП поставио је на Шеснаестој сједници одржаној 7. фебруара 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТРУ ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Обзиром да здравствени радници који требају да иду у пензију  имају озбиљне проблеме због неуплаћених доприноса, постављам сљедећа питања: 

За колико мјесеци, по годинама, будући да у појединој години уплате се по два-три мјесеца, па да се онда не уплаћују, нису уплаћена средства ПИО и колико новца по тој основи здравствене установе у Републици Српској дугују, значи све здравствене установе и болнице и домови здравља, те које установе и поред репрограма, будући да је направљен репрограм, кад исти почиње значи у међувремену опет нису уплаћивали опрезе и  доприносе и поред одлуке Владе да се не могу плате исплатити без пореза и доприноса?

ОДГОВОР:

Број: 11/04-012-106/17

Датум: 10.02.2017. год.

РЕПУБЛИКА СРПСКА

НАРОДНА СКУПШТИНА

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Милан Шврака, Клуб посланика ПДП поставио је на Шеснаестој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној дана 07. фебруара сљедеће посланичко питање:

„Обзиром да здравствени радници који требају да иду у пензију имају озбиљне проблеме због неуплаћених доприноса, постављем сљедеће питање: За колико мјесеци, по годинама, будући да у појединој години уплате се по два-три мјесеца, па да се онда не уплаћују, нису уплаћена средства ПИО и колико новца по тој основи здравствене установе у Републици Српској дугују, значи све здравствене установе и болнице и домови здравља, те које установе и поред репрограма, будући да је направљен репрограм, кад исти почиње значи у међувремену опет нису уплаћивали порезе и доприносе и поред Одлуке Владе да се не могу исплатити без пореза и доприноса?“

ОДГОВОР:

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске није надлежно за систематско праћење уплаћивања доприноса као ни пореза тако да исто не располаже са подацима о неуплаћеним средствима у вези са порезима и доприносима, првенствено  доприносима за Фонд за пензијско инвалидско осигурање по годинама.

 

 

 Достављено:                                                                                                                      М И Н И С Т А Р

  1. Наслову                                           
  2. а/а                                                                                                                  Драган Богданић, др мед.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.02.2017

Име посланика:

Сазив: 
9