Народни посланик Милан Шврака Министарству здравља и социјалне заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Милан Шврака, Клуб посланика ПДП поставио је на Седамнаестој сједници одржаној 5. априла 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

               Колике су укупне дужничке обавезе Министарства здравља РС на дан 31.12.2016.?

               Молим Вас да се исте рашчлане, а када су кредитне обавезе у питању, да се наведе сврха и износ истих, те до када трају.

ОДГОВОР:

Број: 11/03-012-209/17

Датум: 29.05.2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се.

Народни посланик Милан Шврака је на наставку 17. сједнице Народне скупштине Републике Српске, поставио сљедеће посланичко питање:

„Колике су укупне дужничке обавезе Министарства здравља РС на дан 31.12.2016.? Молим Вас да се исте рашчлане, а када су кредитне обавезе у питању, да се наведе сврха и износ истих, те до када трају.“

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Министарство здравља и социјалне заштите у Влади Републике Српске не посједује „дужничке обавезе“, те уважавајући посланичко питање молимо посланика Милана Швраку да појасни наведено посланичко питање, односно да појасни на које конретно обавезе (уколико мисли на обавезе) под овим питањем мисли, како бисмо могли дати прецизан одговор.

С поштовањем,

                                                                                                                                                   МИНИСТАР

Доставити:                                                                                                                Драган Богданић, др мед.

 

  1. Генералном секретаријату

 Владе Републике Српске,

  1. а/а.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.04.2017
Сазив: 
9