Народни посланик Милан Шврака Министарству индустрије, енергетике и рударства; Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде и Министарству правде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Милан Шврака, Клуб посланика ПДП поставио је на Деветнаестој сједници одржаној 14. јуна 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

-МИНИСТАРСТВУ ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

-МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

-МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

  1. Зашто стечај у ''Ратарство'' Нова Топола траје већ 9 година и докле се стигло са истим?
  2. Зашто се током стечаја није могло продати пољопривредно земљиште ''Ратарство'' које је ту земљу куповало прије покретања стечаја, дакле зашто то земљиште није у стечајној маси? 1250 ha је у грунтовници 1/1 уписано на ''Ратарство'', а стечајни судија Мидхо Вукалић није дозволио да уђе у стечајну масу. Против г. Вукалића су поднесене кривичне пријаве, као и против стечајног управника Душана Ковачевића.
  3. Докле се дошло са истрагом везано за ове кривичне пријаве?

ОДГОВОР:

Број: 08.020/052-4822/17-1                                                                                    

Датум: 19.07.2017. године                                                                                        

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ

Трг Републике Српске број 1

78 000 Бања Лука

Веза:   Ваш предмет број: 04.2-011-299/17 од 20.06.2017. године

Предмет:   Одговор на посланичко питање - доставља се,

            Народни посланик Шврака Милан, Клуб посланика ПДП, поставио је на Деветнаестој сједници Народне скупштине Републике Српске одржаној дана 13., 14. и 15. јуна. 2017. године, у складу са чл. 263. и 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске, сљедеће посланичко питање:

            „Зашто стечај у „Ратарство“ Нова Топола траје већ 9 година и докле се стигло са истим?

              Зашто се током стечаја није могло продати пољопривредно земљиште „Ратарство“, које је ту земљу куповало прије покретања стечаја, дакле зашто то земљиште није у стечајном маси? 1250 ха је у грунтовници 1/1 уписано на „Ратарство“, а стечајни судија Мидхо Вукалић није дозволио да уђе у стечајну масу. Против г.Вукалића су поднесене кривичне пријаве, као и против стечајног управника Душана Ковачевића.

              Докле се дошло са истрагом везано за ове кривичне пријаве?“

               Народна скупштина је у прилогу посланичког питања доставила питање народног посланика у рукопису.

             У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 31/11), дајемо сљедећи:

О Д Г О В О Р

             Разматрајући горе достављено посланичко питање, истичемо да се Министарство правде Републике Српске, обратило писменим путем, у вези са посланичким питањем, надлежном Окружном привредном суду у Бањој Луци, Републичком јавном тужилаштву Републике Српске, Посебном одјељењу за сузбијање корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала и Окружном јавном тужилаштву у Бањој Луци.

               Окружни привредни суд у Бањој Луци је у свом допису истакао  да је приједлог за отварање стечајног поступка над горе наведеним Друштвом поднесен Основном суду Бањалука дана 06.02.2008.године. Поступајући судија је дана 25.03.2008.године донио рјешење којим се покреће претходни поступак за утврђивање  услова за отварање стечајног поступка над  правним лицем „Ратарство“ а.д. Нова Топола, а за  привременог стечајног управника именован је Вујанчевић Славко из Бањалуке.   Дана 05.05.2008.године суд је донио рјешење којим се отвара стечајни поступак над наведеним Друштвом.

             Наведени предмет, као и сваки други предмет у Окружном привредном суду у Бањој Луци, води се на основу Закона о стечајном поступку Републике Српске и утврђених планова и програма рада овог суда за текућу годину и свим учесницима у овом поступку дата је могућност да на одлуке суда подносе правне лијекове о којима одлучује непосредно виши суд, а у циљу заштите своjих права, а странке које имају одређена сазнања о радњама које могу представљати обиљежје кривичног дјела или неког другог облика недозвољеног поступања, могу се обратити надлежним истражним органима.

                Такође, истакнуто је да су дана 20.06.2017.године бивши упосленици стечајног дужника путем пуномоћника Авде Салихбеговића, адвоката из Сарајева, поднијели Окружном привредном суду у Бањој Луци жалбу на рјешење суда од 13.06.2017.године, којим је поступајући судија  одбацио захтјев за својим изузећем, као недопуштен. О наведеној жалби ће сходно одредбама Закона о парничном поступку одлучивати Виши привредни суд у Бањалуци.

Окружно јавно тужилаштво у Бањој Луци је у свом допису истакло да је увидом у службене евиденције утврђено да је поступајући тужилац уступио спис Републичком јавном тужилаштву Републике Српске, Посебном одјељењу за сузбијање корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала, које је искључиво надлежно за судије из поднесене пријаве, а да је потом спис враћен Окружном јавном тужилаштву у Бањој Луци,  како би оно наставило поступак против стечајног управника Ковачевић Душана, с озбиром да је исто надлежно за стечајног управника. Поступак против стечајног управника Ковачевић Душана је у току (поступајући тужилац Симоновић А.). Спис чека да доказе које су радници „Ратарства“ Нова Топола предали државној Агенцији за истраге и заштиту (СИПА) буду достављени Окружном јавном тужилаштву у Бањој Луци, а које доказе Агенција није заједно са пријавом просљедила Окружном јавном тужилаштву у Бањој Луци. Након што Окружно јавно тужилаштво у Бањој Луци, заприми доказе одлучиће да ли ће се отворити истрага против стечајног управника Ковачевић Душана или не. Према томе, ради се о новој пријави и новом предмету, који се тренутно налази у фази претходних провјера. 

Републичко јавно тужилаштво Републике Српске, Посебно одјељење за сузбијање корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала је у свом допису истакло  да је увидом у уписник, који се води код Посебног одјељења, конкретно у пријави предсједника Одбора повјерилаца „Ратарство“ а.д. у стечају Нова Топола, Ковиљке Шокчевић, утврђено да се у истој нигдје не наводи да је судија Мидхо Вукалић, као пријављени, искористио свој положај или овлаштење, прекорачио границе свог овлаштења или није извршио службену дужност или починио неко друго кривичног дјело предвиђено Кривичним законом Републике Српске, због чега у односу на истог поступајући тужилац није могао донијети одлуку, док је у односу на другу двојицу судија, Гајић Богдана, судије Вишег привредног суда у Бањој Луци и Малетић Бранимира, судије Основног суда у Градишци, из пријаве, надлежни тужилац донио Наредбу о неспровођењу истраге, јер из пријаве није произилазио основ сумње да су исти починили кривично дјело, а на шта подносиоци пријаве нису подносили притужбу Канцеларији тужиоца. У односу на стечајног управника Душана Ковачевића поступак је раздвојен и исти је у надлежности Окружног јавног тужилаштва у Бањој Луци.

 

               С поштовањем.

 

Достављено:

- Наслову

- Архива

                                                                                                                                        М И Н И С Т А Р                                                        

                                                                                                                                        Антон Касиповић

 

 

 

 

 

14.06.2017
Сазив: 
9