Народни посланик Милан Шврака Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Милан Шврака, Клуб посланика ПДП, поставио је на Двадесетој сједници одржаној 18. јула 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТРУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Ми смо овдје у Скупштини својевремено усвојили и одлуку о дизању кредита за изградњу водоодбрамбених  насипа послије поплава које су биле 2014. године, докле се са тим дошло? Какав је квалитет радова?

Претпостављам да ће и ово моје питање бити један стимуланс да упутите ''Водама Српске'' једну иницијативу да погледају оно што је урађено од радова до сада, будући да сам ходајући у Градишци оним водоодбрамбеним насипом видио да стварно већ имамо  значајне површине које се руне и, не дај Боже,  неке озбиљније поплаве, значи, могло би да дође до озбиљнијих проблема.

Докле је дошло до реализације пројекта у Добоју, будући да знамо да је тамо неких тридесетак милиона марака требало да се издвоји за то, значи, какво је стање везано за то?

ОДГОВОР:

Број: 12.07-011-384/17

Датум:

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање

Народни посланик Милан Шврака (Клуб посланика ПДП) је на 20. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 18. јула 2017. године, поставио сљедеће посланичко питање:

„Ми смо овдје у Скупштини својевремено усвојили и одлуку о дизању кредита за изградњу водоодбранбених насипа послије поплава које су биле 2014. године, докле се с тим дошло? Какав је квалитет радова?

Претпостављам да ће и ово моје питање бити један стимуланс да упутите „Водама Српске“ једну иницијативу да погледају оно што је урађено од радова до сада, будући да сам ходајући у Градишци оним водоодбранбеним насипом видио да стварно већ имамо значајне површине које се руне и, не дај Боже, неке озбиљније поплаве, значи, могло би да дође до озбиљнијих проблема.

Докле је дошло до реализације пројекта у Добоју, будући да знамо да је тамо неких тридесетак милиона марака требало да се издвоји за то, значи, какво је стање везано за то?“

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, у сарадњи са Јавном установом „Воде Српске“, имплементира пројекат „Хитне помоћи заштите од поплава“ (кредит ЕИБ у износу од 55 милиона евра), али спроводи и читав низ других значајних инвестионих активности на заштити од поплава у Републици Српској. Након јунских и новембарских поплава 2010. године, поднесен је захтјев за финансирање пројекта „Хитне помоћи заштите од поплава“ Европској инвестиционој банци, која је одобрила кредит у износу од 55,000,000.00 еура, и поред тога одобрена је и техничка помоћ од ЕК  у вриједности од 4,000,000.00 еура.

         Паралелно са овим активностима вођени су преговори са Свјетском банком за изградњу дринског насипа за ширу заштиту Бијељине, који је одобрен у вриједности од 13,8 милиона $. Након поплава 2014.године уложена су и значајна средства Фонда солидарности, од 26,999,217.95КМ. Свјетска банка,  у оквиру  Пројекта  хитне мјере заштите од поплава, одобрила је  3,000,000.00 КМ  за рјешавање водопривредне инфраструктуре у надлежности Јавне установе „Воде Српске“. Одобрена су и IPA средства 2014 (Компонента Б) у вриједности од 10,000,000.00 евра  за Републику Српску.

РЕАЛИЗАЦИЈА  ПРОЈЕКАТА

 1. ПРОЈЕКАТ ХИТНЕ ПОМОЋИ И ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ(ЕИБ бр. 2010-0470)

Пројекат прве фазе се састоји из три компоненте.

 • Компонента 1.; Тренутне мјере (Компонента А-22 мјере, пројекти који су спремни за реализацију) процијењене вриједности од 11,910,088.00 евра,
 • Компонента 2.;  Хитне мјере (Компонента Б-53 мјере за које је COWI IPF припремио документацију) процијењене вриједности од 27,567,000.00 евра и
 • Компонента 3.; Остале мјере (у зависности од реализације компонената А и Б- планирано 59 мјера) процијењене вриједности од 15,572,912.00 евра

Укупно је до сада активирано  83 мјера од 134 предвиђених Уговором и 10 нових накнадно одобрених од стране ЕИБ-а.

 • Укупна вриједност до сада уговорених радова је............................. 76.129.714,50 KM 
 • Исплаћено извођачима радова (авансне и ситуације за радове ).. 46,382,079.99  КМ

       У плану је да се до краја године уговоре сви послови у вриједности од 55.000.000,00 еура. Код ових пројеката највећи проблем представља рјешавање имовинских односа и лоша Пројектна документација. Из тога разлога један дио средстава је усмјерен за израду Техничке документације за Пројекте који ће се радити у будућем периоду. Тренутно актуелни пројекти су ТГ-7 Издизање савског насипа на подручју општине Козарска Дубица и Градишка, ТГ-14 Санација корита ријеке Дрињаче у дужини од 3.1 км на подручју општине Шековићи, ТГ-11 Рехабилитација пумпних станица, ТГ-17 Санација рушевних обала ријеке Велике Усоре, подручје општине Теслић, као и Регулација потока Тавије, општина Костајница

ОБИМ РЕАЛИЗОВАНИХ РАДОВА

Заштитни насипи

Планирана је реконструкција насипа на дионицама гдје исти немају  обезбијеђен ранг заштите на стогодишње воде и од планираних 20 км реконструкције до сада је завршено 15 км и то у Семберији 5 км и Козарској Дубици 10 км. Преостало је да се санира 5км у Градишци. Након полава 2014. године уочено је да има потребе да се  реконструјише још од 2 до 4 км савских насипа.

Осим планиране реконструкције насипа, након поплава 2014. године указала се и потреба да се поједине дионице савског насипа санирају у смислу санације клизишта, поправке круне насипа, сервисних путева и објеката на самом насипу. Припремљена је документација за санацију око 30 км насипа у Броду, Градишци и Српцу, очекује се уговарање радова у току 2017, а завршетак реализације 2018. године.

Ободни канали

Сва ободна каналска мрежа у дужини од 180 км захтијевала је санацију и реконструкцију , а после поплава 2014. године уочена је потреба и за повећањем пропусне моћи појединих дионица канала, тамо гдје су никла и нова насеља.

Од планираних 180 км ободне каналске мреже до сада је санирано 140 км канала и то у Градишци, Козарској Дубици , дијелом у Броду и Семберији. Преостаје да се санира 40 км у Броду и Семберији. За санацију ових објеката урађена је пројектна документација.

Уређење водотока

Након поплава 2010 године планирано је уређење водотока као што је Крижевица у Братунцу, Тавија у Костајници, Милошевица у Приједору, Врбања у Челинцу и Жељезница на Илиџи. Након поплава 2014. године уочена је потреба да се значајни дио водотока уреди тако да је пројекта проширен са новим мјерама од које су неке већ завршене као што је уређење Ракетнице у Рогатици, Паљањске Миљацке на Палама, и Јапре у Новом Граду. До сада је регулисано укупно 9 км ријечних водотока, а започети су радови на уређењу Дрињаче са притокама у Шековићима (дужина 2387 м), Тавије у Костајници и Усоре у Теслићу.

Заштита рушевних обала

Доњи токови ријека Врбас, Босна, Дрина, Сана и Уна имају изражене нестабилне обале и то узрокује знатно и трајно  одношење плодног пољопривредног земљишта, угрожава инфраструктуру путеве и насипе те је планирано да се санира око 8 км рушевних обала.

До сада је санирано 6 км и то на ријеци Босни  у Шамцу и ријеци Врбас у Лакташима. Преостало је да се санира 2 км на четири локалитета на ријеци Врбас у Србцa.

Црпне станице

У току је реализација пројекта Реконструкције црпних станица, гдје по тендеру уговорена замјена 17 агрегата и реконструкција осталих 35 агрегата. Такође, овим пројектом ће бити адаптирани сви објекти Црпних станица (санација кровова, замјена столарије, вентилација, санитарни чворови, унутрашња и спољашња реконструкција зидова, ограде, итд...). На решеткама на улазу у Црпне станице ће бити постављене чистилице, од електро радова биће урађен скада систем који ће омогућити аутоматско праћење рада пумпи.

 1. ПРОЈЕКТИ ПО НАРЕДБАМА РЕПУБЛИЧКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ЗАКЉУЧЦИМА УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ

      Степен реализације пројеката „Хитне санације водопривредних објеката оштећених у мајским поплавама у РС“, који се финансира из Фонда за обнову Републике Српске (ФС) према наредбама Републичког штаба за ванредне ситуације (РШВС) и закључцима Управног одбора Фонда солидарности за обнову Републике Српске (УОФС).Пројектом је обуваћено укупно 92 мјера на територији 19 општина/градова Републике Српске и то:

Рекапитулација наредби:

1. Укупна вриједност за радове у 19 насеља за 92 мјере............................22,099,234.95 KM

2. Средства за рјешавање имовинских односа на савским насипима.........2,299,983.00 КМ

3.Трошкови одбране од поплава ЈУ на шест водних подручја и ЦС.............2,600,000.00 KM

Укупно                                                                                                                               26,999,217.95КМ                                                                     

Обим извршених радова

Након поплава 2014 .године из Фонда солидарности, приоритено су санирана оштећења, на насипима, као што је насип за зашту насеља Добар  у Модричи , савских и насипа уз ријеку Босну у Шамцу, насипа оштећених у Бијељини  каи и изграђени насипи уз мање водотоке.

Укупно је санирано  14.779 м насипа и изграђено је нових 4.506,00 м насипа.

Значајна средства су уложена у санацију канала и ријечних токова по свим угроженим насељеним мјестима тако да је санирано 41.700 m каналских или ријечних токова.

Вршена је и хитна санација угрожених ријечних обала тако да је изграђено или санирано  1.623 m обалоутврде. Од осаталих објеката санирано је 10 мостова , изграђен је један ови и санирано је око 745 м  клизишта.

      На основу Закључка Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-428/15 од 26.02.2015. године и захтјева Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске број: 12.07.337-88/15 од 17.02.2015. године, представник Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске и представник Републичке дирекције за обнову и изградњу извршили су преглед расположиве документације и обилазак свих локација које су биле предмет мјера на санацији водопривредних објеката према наредбама Републичког штаба за ванредне ситуације. Визуелним прегледом изведених радова на лицу мјеста је оцјењено да квалитет изведених радова на већини реализованих мјера одговара уговореном посебно имајући у виду лоше временске услове за извођење у току јесени и зиме, јел је због хитности мјера се радило и по лошим временским условима.

 1. ХИТНЕ МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА ШИРЕГ ПОДРУЧЈА СЕМБЕРИЈЕ – Свјетска банка

Свјетска банка је за подручје Бијељине одобрила повољна кредитна средства - Међународне асоцијације за развој (IDA), у периоду од 2015 до 2019 године. Кредит износи за Републику Српску 13,8 милиона US$.

Изградњом лијевог дринског насипа у дужини од око 33,6 км који ће бити изграђен од насеља Главичице до постојећег дринског насипа у Балатуну подручје Семберије ће бити заштићено са високим нивоом поузданости од великих вода ријеке Дрине стогодишњег ранга појаве. Будућу да одбрамбени насип има велику дужину од цца 33,6 км изградња насипа предвиђена је три фазе:

 • Прва фаза обухвата дионицу насипа од споја са десним насипом Главног ободног канала Селиште (Ст 0+000) у Балатуну  до магистралног пута „Бијељина – Бадовинци“, Павловића мост (Ст 9+450) у дужини од 9,45 км.
 • Друга фаза обухвата дионицу од магистралног пута „Бијељина – Бадовинци“, (Ст 9+973,39) до ушћа ријеке Јање у дужини од 16,133 км и дио ријеке Јање (од ушћа Јање па узводно цца 2 км, до главног моста) који је под успором.
 • Трећа фаза обухвата дионицу насипа од Ушћа ријеке Јање, па  узводно до Главичица на дужини од 7,90 км.
 1. ХИТНИ ПРОЈЕКАТ ОБНОВЕ ОД ПОПЛАВЕ – Свјетска банка

У оквиру  овога пројекта предвиђена су 3,000,000.00 КМ за санацију водопривредних објеката и то:

 • Санација кејског зида у Козарској Дубици, гдје вриједност уговора је 361,481.29 КМ. Уговором су предвиђени радови на реконструкцији кејског зида у дужини од 550 м и санација насипа у дужини од 3400 м. Радови су завршени у октобру 2016. године.
 • Израда техничке документације за уређења водног режима ријеке Врбање у насељу Чесма у Бањој Луци. Уговорена вриједност је 113,490.00 КМ.
 •  У оквиру планиране мјере за санацију слива ријеке Укрине, предвиђени су радови на санацији акумулације  Дренова. Радови у вриједности од 1,150,000.00 КМ ће се изводити у 2018 године.
 • У оквиру планиране мјере за санацију слива ријеке Укрине, предвиђени су  радови на санацији  оштећених обала ријеке Укрине и Вијаке. Радови у вриједности од 880,000.00КМ ће се реализовати након одобрене техничке документације од стране ревидента.
 1. ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ СРЕДСТВИМА ИПА 2014 (Компонента Б)

Национална компонента

 • Регулација корита ријеке Јање у Угљевику у дужини од 3.5 км, гдје је пројектована вриједност радова 3,579,043.17 евра.
 • Регулација ријеке Јање (дионица 4) у дужини 3.9 км и заштита „Новог насеља“ у Јањи од брдских и унутрашњих вода у вриједности од 2,642,944.19 евра.

    Регионалана компонентa

 Зворник:

 • Израда лијевог заштитног насипа на подручју општине Зворник (цца 2.0 км), а вриједност радовна процијењена је на 1,354,923.48 евра.
 • Изградња каналске мреже за одводњу и заштитних насипа у насељу Економија у Зворнику, вриједност радова је процјењена на 434,598.10 евра
 • Изградња десног насипа на ријеци Сапни (1.4 км), вриједност радова је процијењена на 997,019.17 евра
 • Заштита оштећених обала на подручју Зворника (1.85 км), а вриједност радова је процијењена на 1,585,004.83 евра.

Братунац:

 • Регулација притока ријеке Дрине на подручју Братунца (1.6 км), гдје је вриједност радова процијењена на 884,853.95 евра.

УКУПНА УЛАГАЊА У ЗАШТИТУ ОД ВОДА

 

Рб

 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ВРИЈЕДНОСТ

КМ

УГОВОРЕНО

КМ

РЕАЛИЗОВАНО

КМ

 

1

Хитне помоћи и заштите од поплава“ (ЕИБ)

 

107,570,650

 

76.129.714,50

 

46,382,079.99 

2

Фонд солидарности

26,999,217.95

19,726,963.65

17,604,398,42

 

3

Дрински насип-Свјетска   банка

 

24,401,463.00

 

1,219,000.00

 

1.106.000,00

 

4

„Хитни пројекат обнове од поплава“ –Свјетска банка

 

3,000,000.00

 

361,481.29

 

361,481.29

5

ИПА 2014

19,855,000.00

-

 

-

 

 

Укупно:                                                    181,826,330.95

 

97,437,159.44

 

65, 453,959.70

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ПО ПРОЈЕКТНИМ МЈЕРАМА

Обим радова

Хитне помоћи и заштите од поплава“ (ЕИБ)

Фонд солидарн

Дрински насип   -Свјетска   банка 

Хитни пројек. обнове од поплава“–Свјетска банка

 

 

ИПА 2014

Укупно

Изведено

Заштитни насип (надоградња)

20 км савских насипа

4,50 км

 

3,95 км

-

28,45км

23,95км

Заштитни насип (изградња нових)

-

-

33 км

 

3,4км

36,4 км

-

Заштитни насипи санција

30 км савских насипа

14,78 км

-

-

-

44,78км

14,78 км

Ободна каналска мреша

 

180,00 км

-

-

-

-

 

180,0км

 

140 км

Регулација водотока (мањих)

11,38 км

41.70 км

-

10,0 км

10,85км

73,93км

50,70 км

Заштита рушевних обала на већим водотоцима

 

8,0 км

 

1,62км

-

-

 

-

 

9,62км

 

7,62 км

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКАТА У ДОБОЈУ

Након мајских поплава 2014. године Делегација ЕУ у БиХ иницирала је низ састанака са представницима надлежних институција из оба Ентитета у БиХ који управљају водама, с циљем повлачења финасијских средстава, као и за реализацију мјера које би се  кандидовале у оквиру програма IPA. Услов Делегације је био да се финансирају искључиво оне мјере које су спремне за тендерску процедуру (“Ready to go Projects”), што подразумијева ријешене имовинско-правне односе, припремљену техничку документацију и издату грађевинску дозволу за сваку појединачну мјеру.

Прелиминарним акционим документом за подршку заштити од поплава и водопривреди, аплицирано је за средства IPA 2014, у износу од 15 милиона евра за Републику Српску, Федерацију БиХ и Брчко Дистрикт, од чега је било предвиђено и финансирање дијела насипа у околини Добоја, у дужини од 5 km, са предвиђеним буџетом од cca 5 милиона КМ.

Акциони документ „подршку заштити од поплава и управљању водама (IPA 2014)

На састанку одржаном 12.08.2015. године у МПШВ,  на којем су учествовали и представници Града Добој, Министарства саобраћаја и веза, ЈП „Аутопутеви РС“, МИЕР, МПУГЕ и ЈУ „Воде Српске“, разматран је начин имплементације предвиђених пројектних активности. На основу изнесених информација констатована је колизија пределожене мјере на подручју Добоја са претходно дефинисаним плановима и активностима институција, што се прије свега односи на МИЕР као представника Концедента за концесионе пројекте изградње хидроенергетских објеката на предметном подручју (чијом би реализацијом била омогућена заштита од великих вода на цјелокупном подручју Добоја. Представници Града Добој су изнијели да нису у могућности рјешити имовинско-правне односе, због концесионих права на подручју обухвата мјере. С обзиром на наведено, узевши у обзир  услове и рокове самог програма ЕУ, није било реално очекивати да се овако кандидован пројекат реализује. Представници МИЕР су нагласили да се интензивно реализују активности које ће омогућити реализацију концесионих уговора за изградњу ХЕ Цијевна 1, 2 и 3 и ХЕ Добој, а што би омогућило и заштиту Добоја од великих вода ријеке Босне.

Из средстава Фонда солидарности, према наредбама Републичког штаба за ванредне ситуације, и закључцима Управног одбора Фонда солидарности за обнову Републике Српске обезбијеђено је 2.850.000,00 KM за мјере на подручју Града Добоја, за сљедеће активности:

 • Уређење корита ријеке Босне
 • Уклањање "уских грла" у минор и мајор кориту ријеке Босне са регулацијом дијела ријеке Лукавице, од ушћа у Босну до старог пута Добој-Модрича,
 • Наставак уређења корита ријеке Босне у смислу повећања протицајног профила у низводном дијелу насеља Баре,
 • Израда Главног пројекта заштитног насипа у дужини од 1,5 km и уређење дионице  основног корита ријеке Босне уз насеље Баре
 • Израда пројектне документације за регулацију потока-ободног канала  Лијешањ на дужини од 2,0 km.

Добој фаза 2 ЕИБ

У току су преговори са ЕИБ о уговарању друге фазе реализације пројекта „Хитне помоћи заштите од поплава“, а од стране консултанта европске комисије припремљена је листа пројектних активности које би биле финансиране. На подручју Добоја предевиђена је реализација двају пројеката: NP13 – Заштита од поплава насеља Баре, у дужини од 2.0 km, предвиђене вриједности од 1.550.000,00  евра, те Санација корита ријеке Лијешња у дужини од 2.0 km, процијењене вриједности од око 600.000,00 евра. Предуслов за успјешну реализацију пројеката је рјешавање имовинско-правних односа.

 

 

                                                                                                                                     М И Н И С Т А Р

                                                                                                                            проф. др Стево Мирјанић

 

 

 

 

 

 

 

 

18.07.2017
Сазив: 
9