Народни посланик Милан Шврака Министарству правде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Милан Шврака, Клуб посланика ПДП поставио је на Деветнаестој сједници одржаној 14. јуна 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

                  Из средстава ИПА 2015. фондова одобрена су средства ВСТС за реконструкцију и доградњу зграде Основног суда Градишка. По мојим сазнањима, ради се о средствима близу 2 милиона КМ.

  1. Докле се стигло са реализацијом овог пројекта, обзиром да је у међувремену локална власт донијела одлуку о измјештању објекта Одновног суда са постојеће на нову локацију?
  2. Да ли ће се урадити реконструкција и доградња како је првобитно планирано?
  3. Да ли ће се градити нови објекат и када? Или је због ове одлуке локалне власти цијели пројекат пропао?

ОДГОВОР:

Број: 08.020/052-4825/17

Датум: 05.10.2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

                       Народни посланик Mилан Шврака, Клуб посланика ПДП-а, поставио је,  на Деветнаестој сједници  Народне скупштине Републике Српске, дана 14. јуна 2017. године,  сљедеће посланичко питање:

                       Из средстава ИПА 2015. фондова одобрена су средства ВСТС за реконструкцију и доградњу зграде Основног суда Градишка. По мојим сазнањима, ради се о средствима близу 2 милиона КМ.

  1. Докле се стигло са реализацијом овог пројекта, обзиром да је у међувремену локална

           власт донијела одлуку о измјештању објекта Основног суда са постојеће на нову    

           локацију?

  1. Да ли ће се радити реконструкција и доградња како је првобитно планирано?
  2. Да ли ће се градити нови објекат и када? Или је због ове одлуке локалне власти цијели

           пројекат пропао?

                       У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17), дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

     У оквиру активности на имплементацији пројеката предприступне помоћи Европске уније  ИПА 2015, један од приоритета Министарства правде Републике Српске је реконструкција зграде Основног суда у Градишци. У протеклом периоду је израђена пројектна документација финансирана од стране Владе Краљевине Норвешке.

Током имплементације пројекта покренут је поступак реализације Одлуке о замјени некретнина између Основног суда и Општине Градишка ради комплетирања грађевинске парцеле.

Скупштина општина Градишка је на сједници одржаној 16.02.2017. године донијела Одлуку о замјени неизграђеног грађевинског земљишта број 01-475-12/17 („Службени гласник општине Градишка“ број 1/17) ради обликовања парцеле на којој се планира доградња Основног суда Градишка.

Након тога је, у складу са наведеном Одлуком, прибављено мишљење Правобранилаштва Републике Српске на Нацрт Уговора о замјени некретнина између Основног суда Градишка и Општине Градишка (број М-31/17 од 29.03.2017. године) којим је речено да је исти у складу са законом и да не постоје законске сметње за његову реализацију.

Дана 11.05.2017. године Општини Градишка је, од стране Основног суда Градишка, достављен Нацрт Уговора о замјени некретнина који није реализован јер је дописом број 02-475-12/17 од 19.05.2017. године упућеним од стране Општине Градишка истакнуто да исти није сачињен у складу са Одлуком Скупштине општине Градишка.

У току наведеног поступка овом Министарству је упућена иницијатива од стране Општине Градишка за измјештањем суда са постојеће локације и изградњу суда на новој локацији у оквиру предвиђених финансијских средстава.

Поступајући по истој, у просторијама Министарства правде Републике Српске одржани су  састанци 14.02.2017. и 28.03.2017. године са представницима Делегације Европске уније у Босни и Херцеговини (у даљем тексту ДЕУ у БиХ)  и представницима општине Градишка. На састанцима је разговарано о предложеној иницијативи, а представници ДЕУ у БиХ су истакли да у овој фази пројекта није могућа промјена локације,  обзиром на уложена средства за израду пројектне документације и досадашње напоре свих учесника,  те да ће Европска унија финансирати само оне пројекте чија је реализација у току.

Писмом од 22.5. 2017. године упућеним од стране гдина Мелвина Асина, шефа одјела за  сарадњу у ДЕУ у БиХ, обавјештени смо да је поступак расписивања тендера за реконструкцију Основног суда Градишка већ одложен у односу на друге ИПА 2015 локације, јер грађевинска дозвола и пројектна документација још увијек нису  достављени  ДЕУ у БиХ, те да је ДЕУ у БиХ одговорна за правовремено уговарање  доступних  ИПА средстава као и да није у могућности да подржи нову иницијативу коју је представио градоначелник Градишке за финансирањем  изградње  зграде  Суда на новој локацији.           

           Уважавајући наведено, као и чињеницу да је израђена неопходна пројектна документација за реконструкцију зграде Основног суда Градишка финансирана  донаторским средствима  Владе Краљевине Норвешке (у износу од око 40 000КМ), ДЕУ у БиХ је истакла да искључиво може финансирати реконструкцију зграде Основног суда у Градишци само на постојећој локацији.

                 С пoштoвaњeм,

 

                                                                                                                                                                     М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                                                    Антон Касиповић

 

 

 

Предмет обрадио: Милан Бајић

Сагласан: помоћник министра Слободан Зец

 

14.06.2017
Сазив: 
9