Народни посланик Милан Шврака Министарству просвјете и културе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Милан Шврака, Клуб посланика ПДП поставио је на Седамнаестој сједници одржаној 4. априла 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

               Колико је у протеклих 10 година промовисано доктора наука и из којих области на државним, а колико на приватним факултетима у РС?

ОДГОВОР:

Број: 07.032/011-178/17

Датум: 24.04.2017.године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Милан Шврака, у наставку 17. сједнице Народне скупштине Републике Српске, одржане 04. и 05. априла 2017. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

         „Колико је у протеклих 10 година промовисано доктора наука и из којих области на државним, а колико на приватним факултетима у РС?“

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

          У посљедних 10 година на високошколским установама у Републици Српској промовисано је укупно 934 доктора наука.

          На два јавна универзитета промовисано је 730 доктора наука из сљедећих  области образовања:

 • Друштвене науке и пословање и администрација и право - 182,
 • Умјетност и хуманистичке науке - 163,
 • Инжињерство технологија и грађевинарство - 122,
 • Природне науке и математика - 47,
 • Пољопривреда, рибарство, шумарство и ветеринарска медицина - 36,
 • Здравље и заштита здравља - 110 и
 • Образовање - 70.

         На шест приватних универзитета промовисана су 204 доктора наука из сљедећих области образовања:

 • Друштвене науке и пословање и администрација и право - 174,
 • Умјетност и хуманистичке науке - 9,
 • Инжињерство технологија и грађевинарство - 8,
 • Здравље и заштита здравља - 8 и
 • Образовање - 5.

                                                                                                       МИНИСТАР                                                                                                                              

                                                                                                                                                  Др Дане Малешевић

 

Доставити:

 1. Наслову                                                                                                                                           

  - 1 примјерак у латиничној верзији

           - 2 примјерка у ћириличној верзији

           - електронскa верзијa                                                                                                

2.    а/а

 

 

 

 

 

 

04.04.2017

Име посланика:

Сазив: 
9