Народни посланик Милан Шврака Министарству финансија, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Милан Шврака, Клуб посланика ПДП поставио је између двије сједнице 23. децембра 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

               Које су све дажбине (порези, акцизе, ...) и у ком износу додате на основну цијену дуванских прерађевина (цигарета)?

ОДГОВОР:

Број:   06.14/012-2588-2/16

Датум: 12.01.2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Вука Караџића 2

Бања Лука

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се   

Народни посланик Милан Шврака, клуб посланика ПДП, поставио је, између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске, дана 22. и 23. децембра 2015. године, сљедеће посланичко питање:                              

„Које су све дажбине (порези, акцизе, ...) и у ком износу додате на основну цијену дуванских прерађевина (цигарета)?“

ОДГОВОР:

На основну цијену дуванских прерађевина (цигарета) додају се сљедеће дажбине:

  1. порез на додату вриједност,
  2. царина, и
  3. акциза.

Према Закону о порезу на додату вриједност (''Службени гласник БиХ'', број 09/05, 35/05 и 100/08), на промет дувaнских прерађевина (цигарета) плаћа се порез на додату вриједност (ПДВ) по стандардној стопи од 17%. У пореску основицу промета дуванских прерађевина се урачунавају акциза, царина и друге увозне дажбине.

Према Царинској тарифи за 2015. годину, која је саставни дио Одлуке о усаглашавању и утврђивању царинске тарифе БиХ за 2015. годину (''Службени гласник БиХ'', број 102/14 и 19/15), на увоз дуванских прерађевина (цигарета), а на вриједност робе за царинске сврхе (трансакцијска вриједност, тј. стварно плаћена или платива цијена за робу приликом продаје за извоз у царинско подручје БиХ)  плаћа се царина по општој стопи од 15%. Међутим, уколико је земља поријекла Турска или нека од земаља чланица ЦЕФТА, царинска стопа на цигарете износи 0%.

Према Закону о акцизама БиХ (''Службени гласник БиХ'', број 49/09, 49/14 и 60/14) предмет опорезивања је промет акцизних производа који су произведени у БиХ када их произвођач први пут ставља у промет и/или увоз акцизних производа у БиХ. Акцизним производима, поред осталих, сматрају се дуванске прерађевине (цигарете, цигаре и цигарилоси, дуван за пушење). На промет цигарета, основица акцизе је одређена малопродајном цијеном и количином по мјерној јединици за цигарете (1.000 комада, односно паковање од 20 комада цигарета).

Према Одлуци о утврђивању посебне и минималне акцизе на цигарете и износ акцизе на дуван за пушење за 2016. годину (''Службени гласник БиХ'', број 94/15) на цигарете плаћа се акциза, и то:

  1. пропорционална, по стопи од 42% од малопродајне цијене и
  2. специфична акциза, у износу од 60,00 КМ за 1.000 комада, односно 1,20 КМ за паковање од 20 комада за 2016. годину.

Међутим, ако је обрачунта акциза на цигарете мања од минималне акцизе, која за 2016. годину износи 111,50 КМ за 1.000 комада, односно 2,23 КМ за паковање цигарета од 20 комада, плаћа се минимална акциза.

С поштовањем,

 

                                                                                                                         М И Н И С Т А Р                     

                                                                                                                        др Зоран Тегелтија

 

 

 

 

23.12.2015
Сазив: 
9