Народни посланик Милан Шврака Министарству финансија, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Милан Шврака, Клуб посланика ПДП поставио је између двије сједнице 23. децембра 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

               Које су све дажбине и у ком износу (порези, издвајање за одређене намјене, акцизе, ...) укључене (додате) на основну цијену нафтних деривата намијењених за погон возила (бензин, дизел)?

ОДГОВОР:

Број:   06.14/012-2589-2/16

Датум: 12.01.2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Вука Караџића 2

Бања Лука

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се

Народни посланик Милан Шврака, клуб посланика ПДП, поставио је, између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске, дана 22. и 23. децембра 2015. године, сљедеће посланичко питање:                              

„Које су све дажбине и у ком износу (порези, издвајање за одређене намјене, акцизе, ...) укључене (додате) на основну цијену нафтних деривата намјењених за погон возила (бензин, дизел)?“

ОДГОВОР:

На основну цијену нафтних деривата (моторни бензин, дизел горива) намјењених за погон возила додају се сљедеће дажбине:

  1. порез на додату вриједност,
  2. царина,
  3. акциза,
  4. путарина.

Према Закону о порезу на додату вриједност (''Службени гласник БиХ'', број 09/05, 35/05 и 100/08), на промет нафтних деривата (моторни бензин и дизел горива) плаћа се порез на додату вриједност (ПДВ) по стандардној стопи од 17%. У пореску основицу промета нафтних деривата се урачунавају акциза, путарина, царина и друге увозне дажбине.

Према Царинској тарифи за 2015. годину, која је саставни дио Одлуке о усаглашавању и утврђивању  царинске тарифе БиХ за 2015. годину (''Службени гласник БиХ'', број 102/14 и 19/15), на увоз нафтних деривата (моторни бензин и дизел горива), а на вриједност робе за царинске сврхе (трансакцијска вриједност, тј. стварно плаћена или платива цијена за робу приликом продаје за извоз у царинско подручје БиХ) плаћа се царина по општој стопи од 10%. Међутим, на увоз моторног бензина и дизел горива из ЕУ, ЦЕФТА и Турске царинска стопа је 0%, на увоз из Ирана царина се плаћа по стопи од 8%, док се на увоз из земаља ЕФТА царина плаћа по стопи од 4%.

Према Закону о акцизама у БиХ (''Службени гласник БиХ'', број 49/09, 49/14 и 60/14) предмет опорезивања је промет акцизних производа који су произведени у БиХ када их произвођач први пут ставља у промет и/или увоз акцизних производа у БиХ. Акцизним проиводима, поред осталих, сматрају се нафтни деривати (моторни бензин – укључујући и безоловни, дизел горива и остала гасна уља, петролеј (керозин), лож - уље). На моторни бензин и дизел горива плаћа се акциза по литри деривата, и то у износу:

  1. моторни бензин 0,40 КМ,
  2. моторни бензин  - безоловни 0,35 КМ,
  3. дизел гориво 0,30 КМ.

Такође, путарина као врста индиректног пореза плаћа се на наведене нафтне деривате у износу од 0,15 КМ по литри производа за путеве и 0,10 КМ по литри производа за изградњу аутопутева.

С поштовањем,

                                                                                                          М И Н И С Т А Р

                                                                                                   др Зоран Тегелтија

                                                                                                                     

 

23.12.2015
Сазив: 
9