Народни посланик Миленко Вићановић Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Миленко Вићановић, Клуб посланика ПДП, поставио је на Деветој сједници одржаној 18. фебруара 2020. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ           

МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

               Да ли су започете конкретне активности на припреми приједлога Закона о подстицајима у пољопривреди и приједлога Стратегије развоја пољопривреде и руралног развоја до 2025. године и када се могу очекивати у процедури у Народној скупштини Републике Српске?

Образложење

               Програм економских реформи 2020 – 2022. године усвојен је у Народној скупштини Републике Српске у децембру 2019. године. Њиме је предвиђено, између осталог, усвајање новог Закона о подстицајима у пољопривреди и доношење нове Стратегије развоја пољопривреде и руралног развоја до 2025. године.

 

ОДГОВОР:

Број: 12.03.1-011-56/20

Датум: 05.03.2020. године

 

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање

 

Народни посланик Миленко Вићановић (Клуб посланика ПДП) је на 9. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 18. фебруара 2020. године, поставио сљедеће посланичко питање:

„ Да ли су започете конкретне активности на припреми приједлога Закона о подстицајима у пољопривреди и приједлога Стратегије развоја пољопривреде и руралног развоја до 2025. године и када се могу очекивати у процедури у Народној скупштини Републике Српске ? “

              

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 123/18), као и чланом 263. и 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 31/11 и 34/17), дајемо сљедећи

 

ОДГОВОР

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске континуирано ради на унапређењу сектора пољопривреде у Републици Српској с циљем побољшања статуса пољопривредних произвођача и њиховог стабилнијег и сигурнијег бављења пољопривредном дјелатношћу. У том смислу израда и усвајање Закона о подстицајима, те израда Стратешког плана развоја пољопривреде и руралних подручја Републике Српске 2021-2025., треба да допринесу остварењу тог циља.

Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју се налази у фази преднацрта и у његову израду, у циљу стварања што квалитенијег законског рјешења, осим министарства, биће укључени сви заинтересовани органи и организације, научне и стручне институције и шира јавност. Активности на изради овог закона ће се наставити у току 2020. године, а према предложеном Програму рада Народне скупштине Републике Српске за 2020. годину, приједлог Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју се пред посланицима може очекивати у 4. кварталу.

Припремне активности на изради Стратешког плана развоја пољопривреде и руралних подручја Републике Српске 2021-2025., у виду анализа стања, су већ започеле. Такођер према предложеном  Програму рада Народне скупштине Републике Српске за 2020. годину, приједлог Стратешког плана развоја пољопривреде и руралних подручја Републике Српске 2021-2025. ће пред посланицима бити у 4. кварталу.

М  И  Н  И  С  Т  А  Р

 

                                                                                                                                          др Борис Пашалић

 

 

 

18.02.2020

Име посланика:

Сазив: 
10